“A nem zsidó zsidó” – 190 éve született Karl Marx

Karl Marx volt az egyik első modern antiszemita. Ma a Kuruczinfó, a Bombagyár és a többi korszerűen antiszemita szájt (irónia) is mind Marx köpönyegéből bújt elő. Igen, kedves antiszemiták: a modern antiszemitizmust is “mi” találtuk ki. Mi kérünk elnézést a tévedésért.

Karl Marx ugyanis zsidó származású volt, ahogyan ezt mondani szokás. Ügyvéd apja, Heinrich Marx – eredeti nevén Hirschel ha-Levi Marx – egy rabbi és Talmud-tudós fia volt és leszármazottja a híres mainzi rabbinak, Eliézer ha-Levinek, akinek a fia, Jehuda Minz a páduai Talmud-iskolát vezette. Marx anyja, Henrietta Pressborck szintén egy rabbi lánya és híres írástudók és bölcsek leszármazottja volt.

A kis Marx a poroszországi Trierben született 1818. május 5-én. A család korántsem volt szegény: Marxék a középosztályhoz tartoztak és társadalmilag is emelkedőben voltak. Mivel egy 1816-os porosz rendelet értelmében magasabb jogi állásokat zsidók nem tölthettek be, az ügyvéd apa áttért a protestáns hitre, és 1824-ben hat gyermekével együtt megkeresztelkedett. Marx 15 éves korában konfirmált, és a fennmaradt jelek szerint egy ideig buzgó keresztény volt. Zsidó nevelésben nem részesült sem otthon, sem máshol, és ezt nem is igyekezett pótolni, a zsidó ügyek sosem érdekelték.

Két kapcsolódási pontja mégis volt a zsidósággal.

Paul Johnson brit történész úgy jellemzi Marxot, mint akinek egyéniségében “egy bizonyos fajta tudós”, nevezetesen a talmudista jellemző vonásai fedezhetőek fel: “benne is megvolt a hajlam arra, hogy óriási mennyiségű félig megemésztett tudásanyagot gyűjtsön össze, és enciklopédikus műveket tervezzen, amelyek aztán sosem készültek el, ő is mélységesen megvetette a nem tudósokat, s rendkívül magabiztosnak és ingerlékenynek mutatkozott tudóstársaival szemben.” Mi több, folytatja Johnson, “jóformán egész életműve talmudista jellegű, mert lényegében nem más, mint a szakterületen működők munkáinak a kommentálása, bírálata.” (Paul Johnson: Értelmiségiek)

Marx antiszemitizmusa

Marx másik kapcsolódási pontja a zsidósággal jóval súlyosabb hatású: ez pedig heveny antiszemitizmusa. Marx ugyanis írt “a zsidókról”, méghozzá a legkevésbé sem hízelgő módon. Zsidókról írt munkájával segített megalapozni a “modern”, “korszerű” antiszemitizmus szókincsét, kódjait, toposzait. Fő antiszemita irományait 1844-ben publikálta a nem sok jóval kecsegtető “A zsidókérdéshez” címen. “Zsidókérdés” – ezt a kifejezést egy “nem zsidó zsidó” (© Paul Johnson) vezette be a modern politikai köznyelvbe. Marx osztozott a hegeliánus balszárny antiszemitizmusában, akiknek (antiszemita) szövegeit gyakran helyeslően idézte.

A szélsőbalos hegeliánusok harcos ateisták voltak és úgy vélték, hogy a zsidók “antiszociális természete” vallási eredetű. Nem gondoltak tehát semmi újat (és ahogyan a korábbi – keresztény – korokban, ők is úgy tartották, hogy a probléma a vallás elhagyásával nagyjából megoldódik). Nem úgy Marx, aki tényleg újító volt: ő vezette be az antiszemitizmusok hosszú történetében a modern társadalmi és gazdasági dimenziókat. Azóta is minden antiszemita ebből él. Kösz Marx!

Marx úgy vélte, hogy a zsidók “antiszociális természete” társadalmi és gazdasági eredetű. Rengeteget tett azért, hogy olyan új kifejezések, mint a “‘pénz-zsidó”, “pénzhatalom” és “zsidókérdés” gyökeret verjenek a modern, általa egyszerűen “tudományosnak” nevezett gondolkodásban. Később a zsidók e kollektív megbélyegzését terjesztette ki egy egész társadalmi csoportra, a teljes tulajdonos középosztályra (a burzsoáziára). Marx arra jutott idővel, hogy a társadalomra ártalmas elem, az őt annyira felháborító “pénzhatalom” megtestesítője nem csupán a zsidóság, hanem az egész burzsoázia.

De a zsidók voltak a “prototípus” – először ők voltak a célpont, ezt “extrapolálta” Marx egy nagyobb halmazra is, a középosztályra.

Később, a lenini, majd sztálini kommunista rendszerben is keményen üldözték a kommunisták a zsidóságot. Paul Johnson hasszasan tárgyalja azt az összefonódást, ami a “nem zsidó zsidó” Marx rendszere, a marxizmus antiszemitizmusa és a bolsevisták zsidóellenessége között létezik. És mivel Marx egész társadalmi kategóriákat nyilvánított osztályellenségnek, könnyű volt ezt a zsidókra is alkalmazni. Amikor Lenin “kizsákmányolókról és spekulánsokról” beszélt, akkor mindig az évszázados orosz zsidóellenességet akarta ébren tartani a köztudatban.

A német nácizmus és a magyar nyilasmozgalom antiszemita ideológiája is lényegében marxista volt (“zsidóság, mint társadalmi és gazdasági probléma” – ugye ezt Marx már 1844-ben, száz évvel korábban kifejtette), de maga a “fajelmélet” is sokat merített a marxi “tudományfelfogás” hagyományából: végtére Marx volt az, aki kiharcolta azt, hogy “tudományosnak” kelljen tekinteni a darwini evoluciós elmélet mintájára konstruált kvázielméleteket (ilyen volt a “marxizmus” és a “fajelmélet” is).

Fuck.You.Marx.


146 Responses to ““A nem zsidó zsidó” – 190 éve született Karl Marx”

 • stimm elma

  2008 május 5 at 19:11

  “Ezek a számadatok… szembetűnően mutatják a zsidóság hatalmas arányú előnyomulását és gyökeres intézkedés szükségét kiváltó térfoglalását minden téren, de különösen az értelmisági kereső foglalkozások körében. Ez az előnyomulás az életviszonyok minden vonatkozásában hátrányosan érezhető módon megbontotta a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyát.”
  1938: XV. törvénycikk, vagyis az első zsidótörvény (részlet az indoklásból).

 • gabrilo

  2008 május 5 at 19:19

  Kedves Shadai,

  ez a cikk egyszerűen zseniális. A felütése is, a vége meg pláne.
  Loving it.

  g.

 • Marx & Spencer

  2008 május 5 at 19:29

  Ebből is látszik, hogy az emberi tudatlanság, tájékozatlanság, a bennünket körülvevő világ történéseinek átgondolása nélküli véleményalkotás soha nem vezet a helyes útra.
  Az sem fogja soha előrébb vinni a világot, ha egy nép(bármelyik is legyen az) a többi nép felett szeretne uralkodni.Az egyenlőtlenség, nélkülözés mindig problémákat és viszályt szül.
  Ha a kuruc.info -n szereplő hírek fele igaz, már súlyos problámák elé nézünk. Fehérek, feketék, alacsonyak, magasak.
  A rossz és gonosz embereket kell magunk közül eltávolítani, vagy jó útra téríteni.De nagyon nehéz megállapítani, melyik a jó, és melyik a gonosz.
  A mások által elkövetett hibákat senki ne vegye magára.És ne is támogassa a hibát elkövetőt szolidaritásból.
  Le kell ülni az embereknek megbeszélni egymással a problémákat.
  A kígyó-béka kiáltozásával senki nem jut előrébb.

 • Shenpen

  2008 május 5 at 19:31

  Maxriszpekt, főhajtás, hátonpörgés, sörremeghívás. Örülés. Nagyon jó cikk!

 • anna

  2008 május 5 at 19:38

  nahát. jól megleptél. és anyukája, apukája nem szólt neki, hogy fiacskám, nem kéne…?

 • dr who

  2008 május 5 at 20:00

  grat a cikkért (Paul Johnson is a biggie)

 • webeth

  2008 május 5 at 20:03

  “Marx, a munka hõse sohasem süllyedt le egy teljes állás okozta megaláztatásig, de semmi bûntudatot nem érzett amiatt, hogy egész életében a kapitalista osztályt, egész pontosan annak egyik sokat szenvedett képviselõjét, Engelst – egyébként Marx élete végéig leghûbb segítõtársát – pumpolta. Engels, ez a ragyogó szépfiú, aki az elõkelõ társaságban flörtölt, közben két ír munkásasszonnyal élt együtt amolyan ménage á trois-ban, tartotta el kollégáját, néha a papája manchesteri cégének széfjébõl csenve el egy kis pénzt.”

  Jófej …

  http://eszmelet.freeweb.hu/46/eagleton46.html

 • insertrandomjewishname

  2008 május 5 at 20:04

  Mostmár k|_|rvára érdekel akkor, hogy ha még a zsidók is zsidóznak, akkor nem-e van-e benne-e valami szemernyi igazság? Lehet-e? Vagy ez is csak egy “antiszemita toposz”? He? Csak érdekel, és nyugodtan moderálja ki a moderatúra, de azt akkor persze igennek veszem… shalom

 • shadai

  2008 május 5 at 20:08

  Gabrilo, Dr. Who&Shenpen: köszi.

  Anna: miért leptelek meg? 🙂

  insertrandomjewishname (ajánlom pl. a Schwartz bácsit random zsidó névnek): ha már Marx is zsidózik, akkor Biztosan Van Benne Valami. Van bennünk valami. No. Shalom.

 • gabrilo

  2008 május 5 at 20:09

  insert,

  lásd divergens érvelés. A zsidóknak sosincs igazuk, mindig hazudnak, de ha esetleg egy zsidó zsidózik, akkor az rögtön megfontolandó lesz. Lol.
  Marx nem csak a zsidó-témában tévedett, hanem sok másban is.

 • Stern Adolf / Iceberg

  2008 május 5 at 20:27

  Miért hazudnának mindig? Felváltva hazudnak és igazat mondanak, ugyanúgy, mint bármely más személy a Földön.
  A magyar magyaráz, a francia franciázik, a zsidó zsidózik. 🙂

 • wombee

  2008 május 5 at 20:28

  Most biztos Bobby Fischerrel sakkozik valahol 😀

 • gabrilo

  2008 május 5 at 20:30

  Adalékok (asszem máshová is betettem már):

  “Why should the German be interested in the liberation of the Jew, if the Jew is not interested in the liberation of the German?… We recognize in Judaism, therefore, a general anti-social element of the present time… In the final analysis, the emancipation of the Jews is the emancipation of mankind from Judaism…. Indeed, in North America, the practical domination of Judaism over the Christian world has achieved as its unambiguous and normal expression that the preaching of the Gospel itself and the Christian ministry have become articles of trade… Money is the jealous god of Israel, in face of which no other god may exist”.

  http://www.paulbogdanor.com/marxracism.pdf
  http://marx.eserver.org/1844-jewish.question.txt

 • insertrandomjewishname

  2008 május 5 at 20:38

  Azt hiszem félreértesz, nem egy zsidó zsidózik, hanem sok zsidó zsidózik, akkor miért ne hallgassunk rájuk? A zsidó vitakultúrában (van-e ilyen?) általában benne van az, hogy zsidó témába a nem zsidók ne szóljanak bele, ebbe még bele is mennék. Én sem tudom speciel hol a határ zsidó-nem zsidó téma között, de mondjuk héber nyelvről én nem vitatkoznék egy zsidóval, mert nem érdekel. De van 1001 olyan réteg, ami igen. Ez a cikk egyébként azért is lett paródia, mert ti azt gondoljátok, hogy az antiszemitizmus az csakis hamis képzeteken alapul. Szóval, megfordítva a te érvelésed, ha valaki antiszemita, akkor sohasem lesz igaza. Mert az nem lehet, mert csak. Marx zsidó környezetben nőtt fel, én azt hiszem ezt elfogadhatjuk még akkor is, ha kikeresztelkedtek. Hiszen kényszerből tették, tehát gondolom, a zsidó kultúrta erősen dominált a családban azelőtt is, és azután is. Marx ismerte tehát a korának zsidóságát, látta és érezte, mik a problémák egy adott társadalomban. Ez abban a korban talán megállta teljesen a helyét, akár antiszemita, akár nem. Nem éltetek abban a korban, ahogyan én sem, szóval akkor miért is vetitek el rögtön, hogy talán igaza lehet? Nem kéne minden zsidó témát a jelenre vetíteni. Én speciel teljesen el tudom képzelni, hogy a középkorban voltak olyan zsidók, akik kutakat mérgeztek. Miért ne lehettek volna? Csak azért nem voltak, mert ez egy “antiszemita toposz”? Ha én azt állítom, hogy minden néger lusta, vagy minden cigány lop, és nincs igazam, akkor az azt jelenti, hogy egy néger sem lusta, és egy cigány sem lop? Vagy az antiszemitizmus az “fekete-fehér”? Szóval vagy a kurucinfo-nak, vagy nektek van igaza?? És ha a kettő között van az igazság, akkor mi lesz?

 • Psymon

  2008 május 5 at 20:44

  “Tudtam, hogy a kuruczinfó talmudista provokáció. Íme a bizonyíték.” H bácsi

  Egyébként nem tetszik Paul Johnson negatív definíciója a talmudista tudósokra. Ezek a “jellegzetes vonások” egyszerűen az öntelt és rossz, önjelölt tudósoké, nem a talmudtudósoké. Ma is, régen is voltak ilyenek minden tudományágban.
  Én legalábbis visszavenném ezt a szóhasználatot, csakúgy, mint a mai köznyelvben szintén negatív konnotációjú “farizeus”-t.

 • rás

  2008 május 5 at 20:46

  Erre szokták azt mondani, hogy még az ellenkezője se igaz. A dolog ott kezdődik, persze, hogy Marxot nem ezért (mármint a zsidókról fiatalon írtakért) tiszteljük – vagy éppen gyűlöljük. Ott folytatódik, hogy a posztban kifejtett felületes véleménynél valóságosabb és izgalmasabb téma a zsidókérdés mint kapitalizmuskérdés – ha tetszik: a zsidóellenesség mint antikapitalizmus. Az anticionizmus és az antiszemitizmus összemosása pedig (bármilyen gonosz és paranoiás bácsi volt is Sztálin) igazi kurucinfós színvonal.
  Shadai ennél jobbakat szokott írni. :((

 • shadai

  2008 május 5 at 20:54

  Psymon: ebben teljesen egytértek veled. A “talmudista” ilyen értelmezése nagyon szűk.

 • shadai

  2008 május 5 at 20:55

  rás: “Marxot nem ezért (mármint a zsidókról fiatalon írtakért) tiszteljük – vagy éppen gyűlöljük.”

  Kire vonatkozik ez a többes szám? Ez valamilyen kötelező érvényű értelmezési keret?

 • Psymon

  2008 május 5 at 20:56

  Insert,
  Mindenki lehet gonosz. Marx, és az antiszemiták a sztereotipizálásban és az általánosításban tévednek. Rettenetes a bűnük: vallásuk, vagy származásuk miatt bélyegeztek meg embereket. De nem csak a tévedéseik miatt bűnösök, hanem AMILYEN hatásuk volt a társadalomra. Eredmény: 1920, 1938, 1939, 1941, 1942 Magyarország.

 • gabrilo

  2008 május 5 at 20:58

  “Szóval, megfordítva a te érvelésed, ha valaki antiszemita, akkor sohasem lesz igaza.”

  Csakhogy én nem mondtam ilyet. Csak azt mondtam, Marx elég sok mindenben tévedett – ezen sok dolog között vannak a zsidósággal kapcsolatos nézetei is. A legnagyobb probléma ott van, hogy Marx antiszemitizmusa nagyon is “faji” volt, nem pedig vallási – ezzel az “újítók” közé tartozott. Néhány szövegét hitler is mondhatta volna.

  “Hiszen kényszerből tették, tehát gondolom, a zsidó kultúrta erősen dominált a családban azelőtt is, és azután is. ”

  Olvastad a postot? Ott van benne, hogy nem. Marx lesz@rta a zsidó témákat, csak azokban “kapcsolódott” a zsidó témákhoz, amelyeket Shadai is említett.

  “Ha én azt állítom, hogy minden néger lusta, vagy minden cigány lop, és nincs igazam, akkor az azt jelenti, hogy egy néger sem lusta, és egy cigány sem lop?”

  Nem, nem jelenti azt, De két külön állításról van szó – ami nem mindegy.

 • gabrilo

  2008 május 5 at 21:00

  rás: helyesen nem CSAK ezért bíráljuk – de ezért is:)

 • sanyi

  2008 május 5 at 21:01

  Szia Insert!

  ŐŐŐ figyúúúú? Hol olvastad itt hogy zsidó témában ne szoljanak bele a nem zsidók? Amúgy meg az van hogy (bár fogalmam sincs hogy a Marx család otthon mennyire tartotta a hagyományokat) aki saját önszántából keresztelkedik ki, lesz buthista, tér be zsidónak hajlamos kompenzálni… Amúgy meg persze biztos hogy vannak nagyon gonosz zsidók, lusta feketék, és lopós cigányok. Egyett ne felejts el kérlek szépen, azt az utat amin a kocsidat vezeted tetszik neked vagy sem jórészt cígányok építették, azokat a focimeccseket amiket a tévében nézel jórészt fekete emberek játszák. És ha utánanéznél biztos találnál egy két olyan zsidót aki szabadidejében nem kutak szennyezésével foglalkozott hanem mondjuk valami értelmesebb dologgal.

  üdvözlettel

  sanyi

  Ps: Shadai valamiért nem bírok képet felrakni. Pedig van egy nagyon “állat” képem :-))

 • shadai

  2008 május 5 at 21:04

  Sanyi: küldd el email-ben, felteszem ([email protected])

  rás: április 1-én még üdvözölted a kuruczinfó felvásárlását – most meg panaszkodsz?! ;]

 • Natasha Rostova

  2008 május 5 at 21:11

  insert: Kohn, Grün, Goldberg, de nem kötelező

  “Ha én azt állítom, hogy minden néger lusta, vagy minden cigány lop, és nincs igazam, akkor az azt jelenti, hogy egy néger sem lusta, és egy cigány sem lop? Vagy az antiszemitizmus az “fekete-fehér”? Szóval vagy a kurucinfo-nak, vagy nektek van igaza?? És ha a kettő között van az igazság, akkor mi lesz?”

  Ott a nagy hiba az érvelésedben – többek között – hogy nem azért lop, lusta mert néger vagy cigány. Hanem mert ő ilyen rossz tulajdonságokkal megáldott ember. Származástól, bőrszíntől függetlenül. Ilyen értelemben az anszitemitizmus igenis fekete-fehér. Amíg féligazságokat mosol össze áltudományos érveléssel addig az s marad. És azután is az marad, egész addig amíg az utolsó ember is meg nem érti e föld kerekén, hogy nem a bőrszín, vallás, faji és egyéb hovatartozás kell megítélni bárkit is, hanem a gondolatai, tettei alapján.

 • Natasha Rostova

  2008 május 5 at 21:15

  és majd ha már elengednek a bálba megtanulok nem szavakat kihagyva írni (is). vagy ha veszek végre egy nem folyton beragadó klaviatúrát.

  off

 • Steve

  2008 május 5 at 21:16

  A rás által említett differenciálatlan gondolkodás a halálom.
  Én spec nem szeretem az antiszemitizmust mert sokan haltak meg és szenvednek miatta. Nem szeretem a kommunizmust detto. De nem szeretem a kapitalizmust és a soviniszta cionizmust sem, ugyanezért. Hm, ahogy nézem, a XX. században kipróbált “attól lesz nekünk jó, hogy másoknak rosszabb lesz” elméleteket nem szeretem. De említsem meg csak egyszer, hogy az egyikkel nem értek egyet, egyből azt vágják a fejemhez, hogy akkor a többivel igen. Értem én, hogy nem egyszerű olyan irányba menni, hogy mindenkinek egy picivel jobb legyen, de könye, próbáltuk egyáltalán? Eh, Utó Pista az én miniszterelnököm… :+)

 • insertrandomjewishname

  2008 május 5 at 21:19

  Én nem említettem, hogy a zsidóknak sosincs igazuk, biztos van nekik olyanjuk is, csak akarni kell:)

  Egyébként wikipedia alapján:

  1:
  “His father, Heinrich (1777–1838), who had descended from a long line of rabbis, converted to Christianity, despite his many deistic tendencies and his admiration of such Enlightenment figures as Voltaire and Rousseau.”

  2:
  “Marx was educated at home until the age of thirteen. ”

  Szóval a világnézetét eléggé meghatározta, amit otthon hallot, nem? Akkor két eset lehetséges, vagy az apja/anyja tényleg “komolyan” lett keresztény, vagyis ilyen szellemben tanították a gyerekeket is, vagy csak a külvilágnak voltak keresztények, amit rákényszerítettek a kor törvényei, de ők továbbra is zsidó “szellemben”, éltek. Akkor szerinted egy olyan ember, akinek x őse rabbi volt, csak így eldobja azt a szellemiséget, amikor semmi energiájába nem kerül azt továbbadni? Hiszen azt nem tiltotta semmi (tudotommal), hogy otthon mondjuk a kis Marx tórát olvasgasson, nem?

  3:
  “Maccoby has suggested that Marx was embarrassed by his Jewish background, noting “that anyone who uses Jews as the yardstick of evil is being antisemitic”. ”

  Ez pedig még érdekesebb, ugyanis, amit fent is írtam, így konvertálódik át: Aki antiszemita, és nem zsidó, az náci, aki antiszemita, és zsidó, az pedig “öngyűlölő zsidó”. Szóval az fel sem merül, hogy azt vizsgáljuk, miről beszélnek. Ahogy itt sem.

  Egyébként hol van az leírva pontosan, hogy Marx nem részesült zsidó nevelésben? Nem kötekedni akarok, de erről semmi infóm nincs. Ugye nem baj, hogy valakiről, akinek x darab rabbi van a felmenői között, és anyja-apja zsidó, azt feltételezem, zsidó nevelést kapott otthon, főleg annak fényében, hogy világosan le van írva, kényszerből lett keresztény a család?(:

 • sanyi

  2008 május 5 at 21:19

  hú asszem megoldottam. de nem biztos hogy látszik. majd mostan kiderül.

 • Natasha Rostova

  2008 május 5 at 21:19

  off,

  naaaaaaaaa, hova tűnt a szemem? 🙁

 • tallian.miklos

  2008 május 5 at 21:19

  “Ha a kuruc.info -n szereplő hírek fele igaz, már súlyos problámák elé nézünk.”

  LOL. Persze. És ha az Ufómagazinban szereplő híreknek csak a 10 százaléka igaz, akkor meg már rég össze kellett volna dőlnie a világegyetemnek.

 • r᳢ size=

  2008 május 5 at 21:21

  shadai: nem értem az összefüggést, mármint, hogy ha tetszik egy április elsejei tréfa (tartalmában, megírásának színvonalában, s a generált hozzászólásokkal), akkor miért ne jelezhetném (nem panaszkodva, hanem elítélően), ha ugyanitt szerintem egy történelmietlen írás jelenik meg. (Történetesen ugyanattól a szerzőtől, de mint a régi görögök mondták: “Néha a nagy Homérosz is elszundít.”)
  többeknek: jó lenne megérteni, hogy az antiszemitizmus – és általában a zsidók társadalmi, gazdasági, kulturális szerepének vitatása – egész mást jelent Hitler és a holokauszt után, mint előtte; tessék csak például a Huszadik Század c. folyóirat híres 1917-es körkérdésére, s az ottani válaszokra emlékezni. Tény persze, hogy kulturálisan, mentálisan, társadalmilag a 19. századi – elsősorban a kapitalizmus és a liberalizmus elutasításán alapuló – antiszemitizmus éppúgy megágyazott a nácik zsidóüldözésének, mint a középkori antijudaizmus, de talán nem kéne Szent Pált vagy akár Tomás Torquemadát felelőssé tenni Auschwitzért (vagy akár a kurucinfőért).

 • zebulon

  2008 május 5 at 21:22

  Psymon vetette fel a talmudista tudós problémát. Sajnos elég találó a meghatározás, mert sok erősen ortodox jesivában a talmudisták rendszerezésen és seggelésen kívül mást nem nagyon végeznek, ugyanis új magyarázat vagy megközelítés sok rabbi szemében elfogadhatatlan. Persze tisztelet a kivételnek.
  A cikk egyébként érdekes, de nem tartom jónak. Paul Johnson nyilván ügyesen von párhuzamokat, de azért nem Marx teremtette meg az antiszemitizmust, maximum olaj volt a tűzre. Ne tegyünk úgy, mintha nélküle nem született volna meg Hitler, ne lettek volna orosz pogromok, vagy ne lennének ma bőrfejűek. A legtöbb rasszista/fasiszta/náci (nevezheti magát akárhogy) azt sem tudja, hogy ki is volt az a Marx, talán annyit, hogy zsidó, meg valami köze van a kommunizmushoz.
  Shadai, abban a korban Marx válaszokat keresett társadalmi/gazdasági/szociológiai kérdésekre, és igen, sok ostobasággal is kapcsolatba került. De ettől függetlenül megkerülhetetlen hatása volt/van a modern közgazdaságtanra, és az antiszemita zsengéin is hamar túllépett. Tényleg jó, hogy ezt az oldalt is előhoztad, de így kiragadva elég torz képet ad. És ugye ezt sehol máshol sem szeretjük.

 • insertrandomjewishname

  2008 május 5 at 21:23

  Natasha:

  Ez offtopic, és persze nem erről megy a vita, de akkor ez nem is vita:)

  Hagyjuk a négereket és a cigányokat, mondjuk ha azt mondom, minden oroszlán fehér, és szerinted nem, akkor neked van igazad, de attól még én tudok mutatni neked fehér oroszlánt (most született kínában kettő is). Érted? A két állítás nem zárja ki egymást, viszont én hülyeséget állítottam, viszont ez még mindig nem zárja ki, hogy az állításom bizonyos szűkítésekkel nem lehet igaz. Tehát ha én azt állítom, hogy voltak olyan zsidók, akik mondjuk megmérgeztek egy kutat, akkor az bizony igaz lehet. És egyébként ez olyan szdsz-es szint, hogy a cigányok építették az utat, a négerek meg tudnak focizni, szóval ez elég gyerekes…:) Azt azért sikerült felfogni, hogy a hozzászólásban a néger és a cigány helyett lehetett volna magyar és orosz is?

 • Stern Adolf / Iceberg

  2008 május 5 at 21:24

  Sanyi, azért te sem ölelnéd a kebledre a 15 fős cigánybandát, miután lemitbámulszgecimagyar/köcsögzsidó/bunkónigger/dzsunkáskínai-znának,és kirablásod után összevernének.
  Mindenkinek jobb lenne, ha most is utat építenének.
  Vagy zenélnének, mint a Váradi Roma Café.

 • Salome

  2008 május 5 at 21:28

  Én még sok dolgot nem értek a világban, de mindenre választ szeretnék kapni… Marx zsidó származású volt, hogy fért össze ez az antiszemitizmusával? Ez körülbelül annyira felfoghatatlan számomra, hogy egy volt évfolyamtársam roma származása ellenére hogy lehet “hithű” hungarista…

 • zebulon

  2008 május 5 at 21:34

  Ez meg mi????? Miért ír ki nekem ilyet kommenteléskor?
  “A szöveged rendszerellenes. Várjuk meg mi lesz!”

 • Stern Adolf / Iceberg

  2008 május 5 at 21:38

  Miklós, az ufómagazint furcsa dolog a való élethez hasonlítani.
  Nem kell mindent 100%-osan elhinni.
  Tény és való: sorozatosan lincselnek/rabolnak a cigányok.
  Ez alapján nem állítom,hogy minden cigány lincselő.
  Azt állítom,hogy más kárából tanulva figyelmesen és óvatosan vezetek ilyen környezetben,és esetleges gázolás esetén sem fogok megállni.Esélyt sem adok arra,hogy meglincseljenek.
  (És nem szaladgálok éjjel egyedül fegyver nélkül(fegyverrel sem nagyon) a sötét sikátorban.)
  És ugyanezt teszi ebben a helyzetben az autót vezető svéd/cigány/német/zsidó/akármilyen nemzetiségű sofőr.
  Ha már Utó István szóba került: képzeld el, hogy egy magyar karatés, egy roma kung-fus és egy zsidó judós együttes erővel semlegesítené a 15 támadót…

 • Stern Adolf / Iceberg

  2008 május 5 at 21:40

  Lehet, hogy a csúnya szavakat tekinti rendszerellenesnek.

 • zebulon

  2008 május 5 at 21:41

  Akkor bocsánat a s.ggelés szó használatáért. Nem gondoltam, hogy ez ennyire csúnya. Szánom-bánom.

 • Hadrian VII.

  2008 május 5 at 21:42

  Salome: a volt évfolyamtársad remek példa. Talán valahogy épp úgy.

 • Stern Adolf / Iceberg

  2008 május 5 at 21:44

  Salome: lehet, hogy negatív tapasztalatai voltak fajtársaival.Talán törekvő, szeretne tanulni, és nem ért egyet a családja elvárásaival.Emiatt nem érzi jól magát köztük.
  Persze ennek az ellenkezője is igaz.

 • DeluksZ

  2008 május 5 at 21:45

  Hát én ezt most végig nem olvasom, de az “antiszemitizmust is mi találtuk ki” mondat eszembe juttatott egy régi zsidó viccet:

  -Apa, mi az a globalizáció?
  -A globalizáció? Hát az a folyamat, aminek következtében eltüntetjük a határokat, elpusztítjuk a nemzeti identitás, és egy globális gazdasági, politikai hatalmat építünk ki a világon, melyet a nemzetközi zsidóság iányít.
  -De nem útálnak minket ezért?
  -Dehogynem fiam, dehogynem. Az viszont antiszemitizmus, és büntetik.

 • Gildor

  2008 május 5 at 21:46

  Salome:
  tetszik ez a hozzáállás 🙂
  ezekre a kérdéseidre meg, azt hiszem már válaszoltak feljebb: túlkompenzáció. azzal próbálom bizonyítani, hogy én nem tartozom a korábbi közösségemhez, hogy én leszek a legvadabb ellencsahos.

  (na, nem én, mert többen is tudják rólam, hogy én medve vagyok 🙂 )

 • sanyi

  2008 május 5 at 21:46

  Insert!

  Én ilyen gyerekes vagyok mit csináljak? Egyébként miért nem az volt a hozzászolásodban hogy: magyar és orosz? (vagy bármi más, csak hogy ne legyek mán ilyen kinder.)

 • Gildor

  2008 május 5 at 21:47

  zebulon: még öt ilyen szó, és megbukik gyurcsány 🙂

 • gojguy

  2008 május 5 at 21:47

  Lehet, hogy sz@rt bele a kanári a ventillátorba hogy egy másik zsakállas zsidó a Freud Zsiga bácsi született később, kigyógyította volna Kari bá-t az Oidipus komplexusából. De akkor lehet, hogy szegényebbek lennénk egy nagyszerű eszmével. Óh jajj, jobb ez így…vagy nem? Egyébként grat a cikkhez

 • Natasha Rostova

  2008 május 5 at 21:49

  insert: már megint hibás a gondolatmenet. Attól, hogy születnek fehér oroszlánok is még nem ez az oroszlánok legfőbb jellemzője. Sokkal helyesebb azt állítani, hogy az oroszlánok sárgák és sörényük van, a zebrák csíkosak, a leopárdok pöttyösek, noha kétségtelen tény, hogy mindig születnek albínó egyedek. De ettől ez még nem fajtajelleg, inkább egyfajta deviancia.
  Ha volt is zsidó aki kutat mérgezett, az nem a zsidóságának tudható be, (és ugyanez igaz a lopós cigányra, meg a lusta négerre is) hanem a deviáns viselkedésének. Nagy hiba ebből egy egész fajra, rasszra, akármire ráhúzható általánosságot kreálni. A kirekesztő ideológiák pontosan ebbe próbálnak belekapaszkodni.

 • Stern Adolf / Iceberg

  2008 május 5 at 21:49

  http://kuruc.info/r/1/24492/
  Ha elvárják tőlük a törvény betartását, még nekik áll feljebb, és ők tesznek panaszt.
  Képzeld el: az izraeli rendőrök igazoltatnának egy palesztint vagy akár másik izraelit.Erre az lökdösné,szidalmazná,leköpné a rendőrt.
  DURR!
  Nem sokat gondolkoznának, hogyan oldják meg a helyzetet.

 • insertrandomjewishname

  2008 május 5 at 21:49

  Sanyi:

  Nem tudom, biztos rasszista vagyok, vagy ilyesmi.

 • tölgy

  2008 május 5 at 21:50

  rás
  2008 május 5 @ 20:46
  Marx nem csak fiatalon írt ilyeneket. A Zsidókérdésrőlt, igaz erősen finomítva, de berakták a MEM-be, de két jóval későbbi írását kihagyták belőle a magyar kommunisták. Hö-hö
  „The Russian Loan” (New York Daily Tribune, January 4, 1856.) – itt írja, hogy “So we find that behind every tyrant stands a Jew just as there is a Jesuit behind every Pope. Truly, the lusts of the oppressors would be hopeless and the possibility of war unimaginable if it were not for an army of Jesuits to throttle thought and a handful of Jews to pick pockets”.
  Ugyanígy kimaradta a magyar MEM-ből „The Jewish Bankers of Europe” (New York Daily Tribune, November 22, 1855.) című írása is.
  Arról tud-e valaki, hogy állítólag Moses Hess térítette meg Marxot a társadalmi forradalom és kommunizmus/szocializmus oldalára, és a zsidóság és pénzügyek összekapcsolására? (Shlomo Avineri, The Making of Modern Zionism: The Intellectual Origins of the Jewish State, Basic Books, New York 1981).
  http://www.zionismontheweb.org/Moses_Hess_Rome_and_Jerusalem.htm

 • Stern Adolf / Iceberg

  2008 május 5 at 21:52

  A legjobb megoldás a dokumentálás lenne,melyet bárki számára hozzáférhetővé tennének a neten.
  Kép – és hangrögzítés rendőri intézkedés közben.
  Hiába hazudna a gyanúsított, vagy az esetlegesen visszaélő rendőr.
  A felvételről minden kiderülne.Nincs rizsa, mellébeszélés.Csak a kész tények.

 • DeluksZ

  2008 május 5 at 21:53

  Natasha: a kútmérgezésből sokminden tényleg nem általánosítható. Ha viszont a a zsidók legtöbbje kútmérgezésért ülne, illetve a legtöbb kútmérgezést zsidók követnék el akkor már árnyaltabb a helyzet nem?

  Inster: nem vagy raszista.

 • Salome

  2008 május 5 at 21:57

  A srácot egyébként csak felszínesen ismerem, nem nagyon mertem vele sose belemenni komolyabb témákba – a bomberdzsekije, a turulmadaras kitűzője stb. nekem bőven elég volt : P
  Nem értem a világot. Hungarista romák, antiszemita zsidók, mi jöhet még, Ku-Klux Klános feketék?

  … “fajtárs” ?!

 • insertrandomjewishname

  2008 május 5 at 22:01

  Natasha:

  Azt hiszem félreértetted, én az egész gondolatfolyamomat arra a tényre szeretném vezetni rá, hogy a két 100%-osan egyoldalú vélemény között kéne talán keresni az igazunkat. Ez a blog az egyik vélemény, és a kurucinfo a másik vélemény. Szerintetek a kurucinfo antiszemita, és ebben van is valami, viszont ha a kurucon lejön az a szöveg, hogy “minden oroszlán fehér!”, mint főcím, és ti lehoztok egy fotót, amin nem fehér, hanem sárga oroszlánok vannak, az nem jelenti azt, hogy nincsenek fehér oroszlánok. És én az egész kérdést arra hegyezném ki, hogy akkor az antiszemita írásokban lehet-e szemernyi igazság? Engem itt most nem az érdekel, hogy valaki azért gonosz, mert zsidó, de attól még hogy zsidó, lehet gonosz, nem-e? És ha odaírjuk, hogy zsidó, akkor az baj? Tehát ha odaírjuk, hogy Kun Béla, aki Kohn Béla volt, és zsidó, az miért is baj? Miért antiszemita ez? Ugyanolyan plusz információ az illetőről, mint ha odaírjuk, Kun Béla, xyz helységben született. Mielőtt megkérdeznéd, miért fontos hogy zsidó. Maximum nektek “fontos”, meg a kurucinfonak.

 • zebulon

  2008 május 5 at 22:04

  Ha olyan környezetbe kerülsz, ahol valamilyen szempontból nem felelsz meg a csoport által felállított követelményeknek, akkor minden más téren iszonyatosan akarsz kompenzálni. Ezért nagyon groteszk és a szokásosnál is erőszakosabb egy hungarista cigány vagy egy antiszemita zsidó. Szerencsére mind a kettő ritka, de tényleg nagyon megdöbbentő.

 • wombee

  2008 május 5 at 22:05

  Stern Adolf,

  ne bohóckodjunk már, most szedjek elő néhány olyan hírt, ahol nem roma volt az elkövető és vonjam le a következtetést, hogy a nem romák lopnak, csalnak, rabolnak, ölnek?

 • fhb

  2008 május 5 at 22:07

  Zálikám, ezek szerint akkor a formállogika szabályai szerint te vagy a kurucinfó, nemdebár?

 • insertrandomjewishname

  2008 május 5 at 22:08

  wombee:

  Ezt nem értem, ezek a viták mindig ugyanazon a síkon mennek végig, de tényleg. Valaki majd foglalkozik a szlovák kisebbség/magyar többség/amerikai franciák gyilkosságaival, a kurucinfo meg a cigányokat választotta. Ez baj?

 • zebulon

  2008 május 5 at 22:10

  insertrandomjewishname: Nincs igazad abban, hogy ez az oldal lenne a kuruc ellenpólusa. Mint látod itt megejelenhetett ez a Marxról szóló írás is, ami nem éppen jó fényben tüntet fel egy zsidót. Itt vita folyik, nem kizárólag arról van szó, hogy a zsidók a legkirályabbak. A kurucon ellenvéleménnyel nem találkozol.
  Egyébként a fejtegetésednek nem sok értelme van. Tudunk találni a történelemben bűnöző zsidót? Nyilván, nem is egyet. Ez azt jelenti, hogy akkor minden zsidó bűnöző? Nem, nem azt jelenti, egy kis részük ugyanúgy a bűn útjára lép, mint bármelyik más nép és/vagy vallási csoport esetében.
  Az oroszlános hasonlatra átültetve. Minden oroszlán sárga? Nem. Van fehér oroszlán? Van, csak nagyon ritka. Így ha egy könyvben oroszlánt ábrázolnak, az sárga lesz. Ez nem zárja ki a fehér létezését, csak egyszerűen az a gyakoribb.

 • mesüge

  2008 május 5 at 22:10

  Marx az öngyűlölő antiszemita mintapéldánya volt. A látszólagos oximoron az oldja fel hogy a korai antiszemiták még “elhagyhatónak” vélték a “zsidó tulajdonságokat” teljes akkulturáció útján (Wilhelm Marr, Stoecker de előttük is). Éppen ezért Marx gondolkodásának alapja az, hogy ha ő meglátja, és élesen kritizálja az általa zsidónak tartott tulajdonságokat, akkor ezzel levetkőzi zsidó (az ő értelmezésében kultúr- és osztályidegen) mivoltát is (lásd még Otto Weininger).
  A legszomorúbb azonban nem ez, hanem hogy a 60-as évek végének Magyarországán a hatnapos háború után fellépő kincstári szocialista anticionizmus idején még le lehetett hivatkozni ilyen fiatalkori antiszemita Marx-cikkeket (Makkai: Izrael Állam és a cionizmus).

 • tesa_תשע

  2008 május 5 at 22:10

  Voltak, vannak és lesznek is antiszemita zsidók. Sőt (fehér) szélsőjobbos körökben is állandóan jelen vannak, akár kulcsfontosságú, vezetői pozíciókban. Na és? Ettől én, és még x millió ember (a napos oldalon) nem fog kutakat mérgezni, a holokausztból ‘hasznot húzni’, Solymosi Eszter burgert falatozni, miegymás. Sőt, a zsidók jelentős része még életében nem került konfliktusba palesztinokkal/perzsákkal/arabokkal, ebből kifolyólag vérszomjas, gyilkos népként beállítani az össznépi zsidóságot színtiszta ostobaság.
  A közel-keleti konfliktot az ottani népek – beleértve az izraelieket is – politikusainak (és vallási vezetőinek) mentalitása miatt nem lehetséges vérontás nélkül megoldani. De ez egy átlagos, humanista beállítottságú, diaszpórában élő zsidót nem minősíthet. Már pedig, ha Finkelstein meg a többi ‘zs zseni’ tollat ragad, abból csak az sülhet ki, hogy az antiszemiták malmára hajtja a vizet, hiszen az ő szemükben valójában nem létezik olyan, h ‘rendes’ zsidó.
  Bocsi, ha kissé szétoffoltam a topic-ot. Direkt volt.(:

 • Steve

  2008 május 5 at 22:12

  Igen csak itt nem arról van szó, hogy a cigányok nagyrésze bűnöző lenne, vagy a bűnözők nagyrésze cigány lenne.
  Azért ha valaki kurucinfót olvas naponta, akkor előveszi az “orvos-betegség” és mint a dokik is kezdik azt hinni, hogy minden ember beteg, így ő is kezdi a napi mertacigányoklopnakzsidókhazudnak zsolozsma hatására azt hinni, hogy ez tényleg így van. De könyörgöm: a kurucinfo azt is megírja, ha valaki leköp valakit és így is napi max 1-2 sztorit tud összehalászni. Szerinted a barnahajúakról, a kékszeműekről vagy a túlsúlyosakról nem lehetne ugyanilyen válogatást csinálni? Szerinted ez akkor érv arra, hogy 50-100e embert megkülönböztess? Mert szerintem akkor indítsunk egy antifehér mozgalmat is, hiszen a korrupt politikusok, az adócsalók és a gázolók 99%-a fehér. Mert abban a gazdasági helyzetben amiben ezek az emberek vannak, nem a megélhetési bűnözés lesz a kézenfekvő, míg máshol meg igen…

 • Natasha Rostova

  2008 május 5 at 22:17

  na fiúk az a nagy helyzet, hogy szívesen elvitatkoznék még arról, hogy fehérek-e az oroszlánok és lapos-e a föld, de az a nagy helyzet, hogy az előbb belefullasztottam Smülét a pókot a kádamba. Most erősen el kell gondolkodnom, hogyha az így megy tovább holnap talán kutat fogok mérgezni. De addig is megpróbálom újraéleszteni, ha meg nem megy mondok egy kádist.

 • mesüge

  2008 május 5 at 22:17

  látom mások is WTF-állapotba kerülnek a rendszerellenes dumától… 😀

 • Natasha Rostova

  2008 május 5 at 22:18

  van szemem 🙂

 • insertrandomjewishname

  2008 május 5 at 22:19

  zebulon:

  A kurucnak is ellent lehet mondani. Például itt utalnak a képen a kurucra. Van antiszemitizmus.hu, van szombat.com és ezer ilyen. Sőt a judapesten egyre többet utaltok a kurucra. Ez már szerintem ellenvélemények minősül. Ha szemét akarnék lenni, megemlíteném, melyik oldal akarja betiltani a másikat, de ezt nem írom le. Ez tehát már két pólus.

  És ezekszerint van zsidó bűnöző. Akkor miért baj, hogy a kuruc pl. ezekkel foglalkozik? Ti is zsidókkal foglalkoztok, ők is, csak más-más aspektusból. Értem én, hogy nektek ez nem tettszik, meg biztos sokszor nincs igazuk, de ez nem azt jelenti, hogy amit a kuruc ír, azt el sem kell olvasni, mert úgy sincs igazuk.

  Most akkor speciálisan tőled kérdezem, hogy előfordulhat-e olyan, hogy a kuruc ír valamit a zsidókról, és az igaz?
  Az előzőek alapján akkor gondolom igen. És speciel a kuruc sohasem írt olyan, hogy minden zsidó bűnöző. Ebből, és a te hozzászólásodból következve akár még zsidó maffia/világkormány is elképzelhető, hiszen ez belefér a “ritka” kategóriába, nem? És emellett persze lehet orosz maffia/világkormány vagy magyar maffia/világkormány is, ha jobban tettszik.

 • zebulon

  2008 május 5 at 22:21

  Nem tudom, érdemes-e belekeverni Marxba a cigányokat, mindenesetre ez nem egy egyszerű kérdés. A hazai cigányság tényleg kilátástalan helyzetben él, a szociális rendszer pedig valóban alkalmatlan arra, hogy integrálja őket a társadalomba. Ez egy nagyon átfogó szociológiai-szociálpolitikai kérdés, amire az utóbbi tizennyolc évben egyik politikai erő sem vázolt fel megoldási javaslatot. A megoldatlan problémák pedig a szélsőségesek malmára hajtják a vízet.
  Röviden: A cigányok mai helyzete tarthatatlan számukra és többi magyar állampolgár számára is. Megoldás nem született, nem készítettünk. Ennek isszuk most meg a levét.

 • webeth

  2008 május 5 at 22:25

  “Ott a nagy hiba az érvelésedben – többek között – hogy nem azért lop, lusta mert néger vagy cigány. Hanem mert ő ilyen rossz tulajdonságokkal megáldott ember. Származástól, bőrszíntől függetlenül.”

  Ez azért nem teljesen igaz- az, hogy honnan származik, meghatározza azt, hogyan nő fel, mit lát, hogyan szocializálódik. Ettől még nem feltétlenül gonosz- csak ha nem nagyon-nagyon értelmes, erős aaratú akkr esetleg (talán egy kis segítséggel (valamilyen nevelő, apafigura, tanár, mittomén formájában) ki tud törni ebből, és más lesz. Van erre példa, de azért nagy általánosságban hat ránk a környezet ahol felnövünk. Nemde?

 • Salome

  2008 május 5 at 22:28

  Hát többek között ilyen és egyéb megoldatlan szociálpolitikai problémák miatt – is – leszek szociológus, ha minden jól megy… : ) Viszont mára berekesztem magam, jóéjt!

 • tesa_תשע

  2008 május 5 at 22:28

  Salome:

  Nézz utána a google-n, én anno vmi tv műsorban láttam – amikor még bekapcsoltam a szarládát -, és egen, voltak fekete tagjai a KKK-nak, ahogy a régi Hell’s Angels-nek is – pedig többnyire ők sem azok a ‘toleráns’ úttörő csapat voltak. Természetesen ezek a jól ismert kivételek, amik erősítik a szabályt, avagy kell minden csoportosulásba az ellenség soraiból egy díszpéldány, akit bármikor elő lehet kapni, ha szorul a hurok.
  Roma származású bőrfejűt pár éve már meggyilkoltak Magyarországon (szintén romák), szóval én a helyében s.o.s. normalizálódnék, amíg nem késő.

  off-off-off:

  Nem jelenik meg az avatar-om, vát ken áj dú?:[

 • zebulon

  2008 május 5 at 22:29

  A környezet nem ugyanaz, mint a származás. Szociálisan hátrányos helyzetből (itt nem csak anyagi helyzetre gondolok) induló gyerek nyilván nagyobb eséllyel követ el bűncselekményt, és ez független attól, hogy milyen színű a bőre.

 • Stern Adolf / Iceberg

  2008 május 5 at 22:31

  Felesleges levonnod a következtetést,mert TÉNY, hogy a nem romák is lopnak,csalnak,ölnek.

  Elképzelem, ahogy Lakatos barátom hazafelé sétál a feségével,és egy idős nénit kirabló,hangoskodó,utcán vizelő,rendőrt leugató,nekemjogajim(vagy nekem jó gojim? :)) banda megtámadja.
  Nehéz elképzelni.
  Én a képeket viselő uraságokat telepíteném velük egy épületbe,lakva ismernék meg egymást.
  Nekik mindegy,hogy zsidó,néger,japán,Orbán vagy Gyurcsány,kirabolnak,megvernek,megölnek és csak az aggyápézt, és a szólokazombuccmannak szavakat ismerik.
  Elkelne nekik egy kis véresverés.

 • wombee

  2008 május 5 at 22:32

  insertrandomjewishname,

  baj, mert az említett oldal kizárja a cigányságot a magyarságból, minden bűncselekmény okát a származásra vezeti vissza, nem foglalkozik olyan “apróságokkal”, mint a társadalmi helyzet, iskolázottság, stb. Arról már ne is beszéljünk, hogy mennyire káros, a feszültségeket milyen mértékben növeli.

  Ha valaki indítana egy oldalt pl a magyar többség gyilkosságaival te azt normálisnak tartanád?

 • tet

  2008 május 5 at 22:34

  Kedves insertrandomjewishname!

  Picit hagynám az oroszlánokat. A kuruczok szerint: „minden zsidó gonosz”. A jp, ami szerinted ellenpólus (szerintem nem, a kanálnak sem ellenpólusa a cipőfűző), szerinted ezt mondja „semelyik zsidó sem gonosz”. Ez lenne az általad leírt „két 100%-osan egyoldalú vélemény”. (Hogy a jp nem azt képviseli, amit tulajdonítasz neki, az ebből a posztból is látszik, az most mellékszál.)

  Vannak rosszfej zsidók, persze. De ők „indokzsidói” az antiszemitizmusnak? Biztosan vannak rosszfej felvidéki meg erdélyi magyarok is. Ők „indokmagyarjai” a szlovák és a román nacionalisták magyargyűlöletének? Az alábbi két állítás közül valamelyik igazabb a másiknál? „Minden magyar gonosz.” / „Semelyik magyar sem gonosz.”

 • webeth

  2008 május 5 at 22:36

  Jó, akkor úgy mondom, nem biztos hogy ő egy gonosz egyén feltétlenül, igen is számít hogy HONNAN jön (akkor jó? -és nem származik.)

 • tet

  2008 május 5 at 22:38

  Nincs egy rendes Marxista in the house? Olyan, aki tudna pakolni a “mellette” serpenyőbe érveket? Elég egyoldalú kommenteknek nézünk elébe e nélkül. Kénytelenek leszünk zsidózással, cigányozással és oroszlánozással beérni.

 • gabrilo

  2008 május 5 at 22:40

  tet,

  tényleg az hiányzik hogy idejöjjön egy marcista oszt zsidózzon egy nagyot? Gondold át ezt!

  […|.]

 • webeth

  2008 május 5 at 22:40

  Kihaltak már, neeem? 😉

 • Novák Attila

  2008 május 5 at 22:40

  Marx természetesen nem volt antiszemita, a Bauer-féle válasz éppenséggel arról szólt, hogy a zsidóság speciális esetét képezte nála annak az utopikus megszabadulásnak, amely azt jelenti, hogy a világ megszabadul a zsidóságtól és kereszténységtől, azaz a kapitalizmus szellemétől, illetve az elidegenesedéstől. Marx nem volt barátságos a zsidósággal, azonosította azt a kapitalizmussal, de ez nem jelentett faji antiszemitizmust.
  Az antiszemitizmus egy meghatározott ideológia, amelynek vezérlőelve a zsidóság gyűlölete, Marxnál pár ujságcikk és ama bizonyos irat kivételétől erről egyáltalán nincsen szó. Sem a Tőké-ben, sem másutt nem szerepel sem témaként, sem példaként a zsidóság, illetve annak gyűlölete.

 • zebulon

  2008 május 5 at 22:42

  Amennyiben nem származásra gondolsz, akkor nyilván a üzleti életben forgó középrétegre. Igen, ez valóban nagyban befolyásolta Marx gondokodásmódját. Csak abból lehet kiábrándulni, amit ismerünk.
  Ha pedig mégis a zsidó származására (és mint Shadai is említi, nem neveltetésére) gondolsz, nyilván pont ez a kívül is-belül is állapot táplálhatta korai antiszemitizmusát.
  Vagy csak én vagyok annyira jóindulatú, hogy fel sem tételezem, hogy esetleg azt kéne megindokolni, hogy Marx azért volt nagyon gonosz, mert hát végsősoron biboldó az öreg?

 • Stern Adolf / Iceberg

  2008 május 5 at 22:45

  “Igen csak itt nem arról van szó, hogy a cigányok nagyrésze bűnöző lenne, vagy a bűnözők nagyrésze cigány lenne.”

  Tény, hogy a bűnözők nagyobb része cigány.Persze hála az égnek nem tudod,mert nem voltál büntetésvégrehajtási intézetben.

  A megoldás: további szaporodás megállítása, a szaporodást előidéző, munkakedvet megsemmisítő segélyezés megszüntetése, közmunkára váltása.

  Szívesen örökbe fogadnál havonta 10 roma gyereket,hogy megmentsd a saját családjától?Ugye,nem.
  Szívesen lemondanál a munkahelyedről egy ciggah javára,annak ellenére,hogy te sokkal jobban el tudod végezni azt a munkát?
  Most még nem késő,de ha továbbra sem törik le a szarv előbb-utóbb a zsinagógákat is elkezdik gyújtogatni.
  Én nem érzem magam felelősnek az ő rossz szociális helyzetükért.
  Ti is lakhatnátok putriban,pénzt követelve,mégis van szép házatok,munkahelyetek,tanultok.
  A problémát viszont meg kell oldani.
  Ha a szép szó nem segít, az erőszak eszközével kell élni.

 • Natasha Rostova

  2008 május 5 at 22:47

  ehhh,nem értem én ezt a világot, az oroszlán olyan mint egy doromboló nagy cica, oszt ha nem vigyázok mégis elragadoz, Karcsi bácsi Bobby Fischerrel sakkozik, Smüle nem bírja a fürdőkultúrát, ma sem lettem okosabb, vagy de. Jócakát

 • Psymon

  2008 május 5 at 22:48

  “Gyűlölöm az oroszlánokat. Ők uralják az állatkerteket, amióta világ a világ. Eloroszlánosítják a tiszta állatokat. Az állatok királyának nevezik magukat. Takarodjanak vissza a szavannákra, ahonnan jöttek.” H bácsi

 • tet

  2008 május 5 at 22:49

  Gabrilo,

  még gondolkodom, hogy azt be tudnám-e számítani a “mellette” serpenyőbe. Asszem nem.

  Inkább arra lennék kíváncsi, hogy a Nagy Társadalomtudós, Akinek Zsidózásai Valahogy Kimaradtak Azelőtt, összességében mit nyújtott, mi a mai megítélése? A “minden tuti” kategóriából indulva most a “full kuka”, vagy csak az “ellentmondásokkal terhelt, de figyelemreméltó életműnél” tartunk? Nem követem a nagy gondolkodók Hot List-et, tényleg kíváncsi lennék arra, hogy hogyan gondolkodnak Marxról most a baloldalon. (Az ejrópaértelmesben, nem az mszp-ben.)

 • wombee

  2008 május 5 at 22:51

  Stern Adolf,

  az elkövetőket nyilván el kell fogni, de nem neked, vagy nekem. Aki ebben akar segíteni az mondjuk ne vonulgatásokkal akarjon megfélemlíteni egy egész népcsoportot, hanem menjen el polgárőrnek, rendőrnek…

  Btw, szerinted tényleg business gyereket nevelni?

 • insertrandomjewishname

  2008 május 5 at 22:52

  node. Akkor mégegyszer, tehát, káros vagy sem, jó-e vagy sem, elképzelhető-e, mitöbb lehetséges-e, hogy a kuruc ír egy cikket a zsidókról, és abban van, akárcsak egy kevéske, de igazság? Elvonatkoztatva cigányoktól, oroszlánoktól és hasonlókoktól(: Még oroszok és magyarok sem kellenek, se náci, de tényleg. Kérlek ne elemezzétek a mondatot, csak a véleményetekre vagyok kiváncsi. Vagy sok zsidó egy vélemény, vagy mi?(:

 • zebulon

  2008 május 5 at 22:54

  A felelősség csak közvetve a miénk. Mi választottuk azokat a kormányokat, akik nem kerestek megoldást a problémára. A dolog annál lényegesen bonyolultabb, minthogy ők azért élnek putriban és segélyen, mert az ők imádják. Nem erről van szó. Azonban az igaz, hogy a képzettségüknek megfelelő munka bére és a segély közötti különbség szinte elenyésző, és a fennmaradó időben meg feketézéssel/bűnözéssel lehet kiegészíteni a jövedelmet. Ez azonban a közép-kelet-európai régión belül legbőkezűbben gondoskodó állampolitika hibája. És sajnos erre nem csak a lecsúszott rétegek (mert ugye az tudjuk, hogy nem csak cigányok vannak közöttük) álltak rá, hanem az átlagos magyar állampolgár is. Nemrég meg is szavaztuk, hogy fizetni azt továbbra se kelljen semmiért, de legyen minden ingyen, és lehetőleg maradjon állami tulajdonban.
  Ennek viszont az a következménye, hogy ami van, arra nincs elég pénz, tehát nem működik. Többek között ezért maradunk le egyre jobban a szomszédos országoktól.
  Nem nekünk kéne vitatkozni arról, hogy mi lehet a jó megoldás, hanem az általunk választott képviselőknek. Egyébként Koppenhága pár kerületében kísérleti jelleggel bevezették a nem pénzben történő segélyezést. Mert végsősoron a gyerekeknek jár az a pénz, és sajnos itthon ők látnak belőle a legkevesebbet.

 • Stern Adolf / Iceberg

  2008 május 5 at 22:54

  Tet:
  1 kis változatosság:
  Ismered azt a viccet,amikor a zsidó és a cigány fut a fehér oroszlán elől,amit megvadult marxisták kergetnek arab tenoristákkal egy fényes ösvényen a felszabadítási front felé? 🙂

 • weisz manfréd huba

  2008 május 5 at 22:54

  Nem vagyok marxista, de ez egy életmű kiragadot része, azért marxnak nem csak a létező szocializmust és a fajelméletett köszönhetjük.
  Ö és a köre inditott, vagy emelt témakörbe egy csomó olyan dolgot, ami elvezetett a jóléti rendszerekhez és az egyenlő választojoghóz satöbbi, nem azt mondom, hogy csak neki köszönhetjük, de tett érte.
  Persze ott a serpenyő másik vége.
  Egyébként jó a poszt.

 • webeth

  2008 május 5 at 22:55

  A megoldás: további szaporodás megállítása, a szaporodást előidéző, munkakedvet megsemmisítő segélyezés megszüntetése, közmunkára váltása.

  Jujj, euthanázia program esetleg? Qrva hülyén hagzik amit írsz. 🙁

 • tallian.miklos

  2008 május 5 at 22:59

  Weisz Manfréd Huba, és ez ilyen serpenyő-dolog? X gramm jóság kiegyensúlyoz Z gramm fajelméletet? És mi a váltószám? Bonyolultabb ez, asszem…

 • zebulon

  2008 május 5 at 22:59

  Marx megítélését érdemes két vonalra bontani. Az egyik a társadalomelméleti, filozófiai munkássága. Ezt ma már csak ortodox baloldaliak tartják megvalósíthatónak, követendőnek, kiderült, hogy sajnos utópia, amit sok helyütt nagyon aljas célokra használtak fel.
  A másik rész, amit közgadaságtanhoz tett hozzá. Ezt a mai napig tanítják az egyetemeken, mert a problémák feltárása, megismerése erős oldala volt Marxnak, és sok olyan összefüggést tárt fel, ami a mai napig megállja a helyét.

 • gabrilo

  2008 május 5 at 23:02

  huba,

  ha azt kívánod implikálni, hogy Marx sokat tett a “demokrácia” kialakulásáért, tévedsz. Nem igazán érdekelte a demokrácia mint olyan, és nem is akart demokráciát. Erőszakos hatalomátvételt és proletárdiktatúrát viszont igen;))))))

 • zebulon

  2008 május 5 at 23:06

  Gabrilo, ugye azt azért tudod, hogy a marxi tanok célja a kommunizmus, ami egy tulajdonképpeni kánaán. Igaz, hogy úgy gondolta, ezt egy proletárdiktatúra előzi meg, de az csak lépés lett volna az úton. És bár a cél nem szentesíti az eszközt, Marx nem egy sztálini rezsimet vizionált bő százötven évvel ezelőtt. Ne mossuk össze Marxot, Lenint és Sztálint, bár könnyű, hiszen egymás mellett voltak a képeik 🙂

 • gabrilo

  2008 május 5 at 23:10

  zebulon,

  Ha valakitől, Marxtól semmiképpen sem tudjuk meg, annak a kommunizmus nevű izének hogyan kell kinéznie: a Gothai program kritikájában tesz utalásokat, de nagy a homály. Csak azt tudjuk, hogy a történelem elkerülhetetlenül a kommunizmusba vezet. De hogy ez utóbbi milyen lesz, azt nem. Azt viszont tudjuk, hogy a proletariátusnak diktatúrát kell bevezetnie, le kell nyomnia a burzsoáziát ill. ki kell azt irtania. Ezek ne legyenek már annyira kedves gondolatok! A tulajdontól való megfosztás, és ez utóbbi vagyontárgyak-és egyebek köztulajdonba vétele, erőszakos hatalomátvétel, stb —> ezekből melyik nem valósult meg mondjuk Sztálin vagy akár Rákosi esetében? Utólag szokták csak mosdatni Marxot, de baromira nem egy humanista-emberi jogi tézist fogalmazott meg. Az eszméiben nagyon is benne vannak azok a pontok, amik megvalósultak.

 • weisz manfréd huba

  2008 május 5 at 23:11

  tallian.miklos nem mondtam hogy a serpenyő egyenlő, tényleg bonyolultab csak árnyalni probáltam volna a képet.
  Gabrilo azt se akarta, hogy proletárok ezreit, éhhalálra itéljék és sztálinék mégis megteték, én nem azt mondtam, hogy mit akart marx, hanem, hogy mire hatott. És szerintem hatott a modern demokráciára is, ugy ahogy sok másra még.

 • Miklós

  2008 május 5 at 23:13

  Gyerekek, az egész úgy baromság, ahogy van.Marx nem volt antiszemita, egyrészt azért nem, mert zsidó volt, és ezt vállalta, másrészt mert előbb forradalmi demokrataként, majd kommunistaként természetesen szemben állt mindenfajta vallási és nemzeti előítélettel, a korabeli reakciós porosz állammal meg, amelyhez hozzátartozott a (persze még nem faji jellegű) antiszemitizmus és a lutheránus keresztény vallás, végképp szembenállt.
  Marx antiszemita kijelentései, kifejezései (mindenekelőtt a “Zsidókérdéshez…”-ben, amely válasz Bruno Bauer antiszemita írására) nem a zsidó vallásra, és nem a zsidó származású emberekre, hanem a modern társadalom (a tőkés társadalom) alapelvére, az individualizmusra, a közösségből való kiszakadásra, és a pénz hajszolására vonatkoznak. Marx szerint a zsidókat nem lehet (és nem kell) a zsidó vallás alól emancipálni, mint ahogy a keresztényeket sem lehet és kell a kereszténység alól. Amerikában ugyanis, ahol egy par excellence szekuláris (vallástól elválasztott…) állam van, a legvallásosabbak az emberek… A modern (minden rendi, vallási, partikuláris kötöttségtől mentes) polgári állam ugyanis, amelyet Bauer és az ifjúhegeliánusok “megcéloznak” és a fennálló (vallási és rendi kötöttségektől béklyózott, félfeudális) német állam helyébe akarnak állítani, nem más, mint az ember elidegenedésének legkiteljesedettebb formája. Az emberi társadalom a kapitalizmusban individualizálódik (a világ “zsidóvá” válik, az önző, pénzhajhászó egyének világává), ezért az ember egyetemes, közösségi léte egy tisztán absztrakt formában jelenik meg, a modern államban, ahol névleg egyenlő és közös célokért dolgozó állampolgárok vagyunk… Következésképpen, mivel az elidegenedés a kapitalizmusban csak fokozódik és manifesztebbé válik, ennek az elidegenedésnek a képzeletbeli “kompenzálása”, illúzórikus “enhyítője”, a vallás is fennmarad, sőt erősödik… ezért nincs értelme sem a keresztény, sem a zsidó vallást támadni, hanem állam és civil társadalom “meghasadtságát” kell megszüntetni, az ember társadalmiságát,közösségi létezését általa tudatosan megélt, kontrollált társadalmisággá tenni… ez lesz a valódi emancipáció, a kommunizmus.

 • Miklós

  2008 május 5 at 23:14

  “meghasadtságát” kell megszüntetni, az ember társadalmiságát,közösségi létezését általa tudatosan megélt, kontrollált társadalmisággá tenni… ez lesz a valódi emancipáció, a kommunizmus.

 • Stern Adolf / Iceberg

  2008 május 5 at 23:14

  “A felelősség csak közvetve a miénk. Mi választottuk azokat a kormányokat, akik nem kerestek megoldást a problémára. ”

  Ez nem igaz.
  Kivéve, ha személy szerin az X.Y-ra szavaztál.Amit azóta meg is bántál 🙂
  DE elméletileg ő azért van ott,hogy téged képviseljen.Ha ezt nem látja el megfelelően,takarodjon,és kerüljön a helyére olyan ember,aki valóban a te érdekeidet képviseli.

  A másik dolog: a többség elve.Mi van, ha a hülyék kerülne többségbe?
  Ha azt mondanák, hogy holnap az összes zsidó vagyonát kobozzák el, mert 100ból 5 zsidó csinált valamit.
  Hiába a többség akarata, akkor sem egyezne az én akaratommal.
  Akkor már nem teljes az életem.
  Éppen ezért nem vagyok felelős a rossz szociális helyzetükért.
  Ő olyan barom,hogy 10 gyereket szül egy disznóólba.Ettől normális esetben csak még rosszabb lenne a szochelyzet,de felmarkolja a segílyt,fogyatékossá nyilváníttatja a gyereket,úgy még több a pénz,vagy veri a pocakját,hogy ne kelljen az orvost fenyegetni,legyen eleve fogyatékos a leendő gyermek.

  Meg egyébként is:
  beköltözne a zsidónegyedbe egy cigány család a 100 tagjával a szomszédodba.Hőbörögnének,problémáznának.Mivel nem akarod,hogy ellopják a menórát,felzabálják a gyümölcseid,kivágják a gyümölcsfáid,megerőszakolják a lányod,vagy csak rossz példát muatassanak,elhatározod,hogy elköltözöl,de miattuk senki nem veszi meg a házad.Aztán menne a többi szomszéd is.
  Aztán mikor elriasztottak benneteket,és feltüzelték a padlót a házból,jön az újabb hely.
  Mint a sáskák.
  Persze ez nem igaz, mert egy normális érzelmű zsidó közösség rájuk zárná az ajtót, és úgy gyujtaná rájuk az épületet hasonló problémák esetén.

 • tet

  2008 május 5 at 23:14

  Kedves insertrandomjewishname,

  ha még az előbbinél is didaktikusabb válasszal éred csak be, akkor mondom: _minden_, ami a kuruczon – és az univerzum egyéb szegleteiben – antiszemitizmus, az úgy faszság, ahogy van, de ettől még amit konkrét zsidók, vagy konkrét zsidók konkrét csoportjainak konkrét cselekvéseiről írnak (leszámítva a kötelező ántiszemita szószt) lehet akár igaz is.

  Hogy újabb állatot hozzak a placcra: vak tyúk is talál szemet.

 • gabrilo

  2008 május 5 at 23:20

  huba,

  Marx nem hatott a demokráciára, ez szvsz ez nagy tévedés. De szívesen vennék tőled valami forrást: ugyanis Marxnál olyan “burzsoá csökevények”, mint az általános választójog, meg emberi és egyéb jogok egyáltalán nem játszottak. Ahogyan maga a demokrácia sem. Nem akarta, hogy a “proletárok milliói” szenvedjenek, aztat viszony igen, hogy a burzsoázia szenvedjen, avagy még inkább dögöjjönmeg – ezt sikerült Sztálin, Rákosi stb. elvtársaknak véghez vinni.

  Nem akarok most nagyon kifakadni, de mostanság kicsit hevesen szoktam reagálni arra a tendenciózus csúsztatásra, amit MArxszal kapcsolatban nyomatnak – utólag gyártottak belőle egy szép humanista-demokrata-emberi jogi eszmét, ahol mindenki egyenlő és virágokat szed a réten. De Marxnál sehol nincs szó ilyesmiről, kicsit sem. Tulajdontól való megfosztásról, erőszakról és diktatúráról igen – ezeknek pedig mindegyike megvalósult a gyakorlatban. Miért kell olyasmit tulajdonítani egy szerzőnek, amihez semmi köze nem volt?

  Épp ezért is tetszik Shadai bejegyzése, még ha – természetesen – egy szempontot vesz is figyelembe, ami a JP szempontjából releváns: nem egy kedves kis értelmiségi megemlékezés, hogy Marx mennyi szépséget adott a világnak, hanem végre egy reális értékelés.

  Továbbá arra is kíváncsi lennék, mert valaki említette, hogy miben is állják meg a helyüket M. közgázos elméletei? Nekem éppenséggel úgy rémlik, hogy már akkor sem állták meg a helyüket, amikor leírta őket. Ez legalábbis a társadalomelméleti munkáira mindenképpen igaz – ami pedig szoros összefüggésben van a gazd.elmélettel, hiszen mint tudjuk ALAPVETŐEN a termelőeszközök fejlődése a fontos, és a gazdasági alap, minden más puszta felépítmény:))))
  Vagy így van, vagy nincs, oszt ha nincs, akkor marha nagyot taknyol a macizmus:)))))

 • gabrilo

  2008 május 5 at 23:23

  Hö? Miklós=TGM?:-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

 • weisz manfréd huba

  2008 május 5 at 23:24

  Kedves Adolf
  éna 8 ker közepén lakom nötem fel. eddig nem volt több problémám a helyi cigányokkal mint magyarokkal.
  Hát nem hiszem, hogy rájuk gyujtanák a házat, ha meg megtenék nem azért mertnormális zsidó közöség. hanem mert emberek.
  A te elméletedbe inkáb az illene, hogy megvennék

 • Stern Adolf / Iceberg

  2008 május 5 at 23:25

  Eutanáziáról nem írtam.Bár az is egy megoldás.De nem jó.
  Ha nem kíván beilleszkedni, és megfelelni ez adott társadalom állította normáknak,akkor menjen el egy másik társadalomba,ahol mások a szabályok.
  Vagy költözzenek ki egy lakatlan szigetre.Hozzanak létre saját társadalmat.De élhetetlenek,és bármit tönkretennének.
  Azzal,hogy az egyik cigó lerabolja a másikat, pláne nem fognak beilleszkedni sehová.

  A történelembe visszatekintve a jó dolgokat ki kell válogatni,kiemelni,és végrehajtani.Pl. tömegsport a II.világháború előtti Németországban. Nem csirkehajú trendi 8piercinges buznyákok.
  A diszkóból távozáskor repítették a sörösüvegeket az útra,majd büdös k, szrul szoptad Jocit felkiáltással távozó fiatalság húzza majd ki az országot az ürülékből?Ezek a cigók magyar megfelelői.
  Ha a gyerekem ilyen lesz, úgy elverem,mint a 2fenekű dobot.
  Vagy mehet isten hírével világgá.

 • gabrilo

  2008 május 5 at 23:29

  Miklós,

  most azon gondolkodom, hogy a “kontrollált társadalmiságon” mit is kellene értenem. Andrássy út 60 nem?

 • weisz manfréd huba

  2008 május 5 at 23:31

  Gabrilo biztos, hogy nem tgm mert akkor még reggel is a hozászolást olvasnánk, már ha akarnánk.
  Apszolut igazad van abban, hogy Marx lomtár
  Én az utóhatásáról beszélek és arrol, hogy egy szemléletett vit be ő és a köre a politikai,társadalomelméleti tudatba. Az alsó elnyomott néprétegek felől való gondolkodást.
  68, a szociáldemokrácia nagyban az ő gondolkodás szemléletének köszönhető.

 • Stern Adolf / Iceberg

  2008 május 5 at 23:34

  Megvennék?
  Elraknák a pénzt, aztán mégsem mennének el.
  Arra mit lépnél?
  Az meg pláne érdekes lenne,hogy valahogy odakerülnek a lakásba,és pont egy zsidó fizessen nekik sokat,azt húzzák le.
  Ennek épp fordítva kellene működnie, nem?
  Fizessen ő, hogy megtűrjék a jelenlétét a zsidók.

  Nem mondom,hogy minden cigány maga az ördög(hála az égnek).De jobb félni,mint megijedni.

 • tölgy

  2008 május 5 at 23:37

  Novák Attila,
  olvastad, mit írt Marx Lasalle-ról, a csóró keleti zsidóról? Az nem elmélet, az attitűd!

  tet, fejjel lefelé vagy? Vagy én látlak csak így?

  Miklós,
  ez nagyon szép volt.
  Munkaértékelmélet alapján hány üzletet kötnek manapság? Mit magyaráz meg a gazdaság növekedéséből?
  Mi ez az állam és civil társadalom meghasadtságának megszüntetése, ami a kommunizmus? (Azt hiszem maga angolul olvashatta Marxot vagy a kommentárjait.) A kommunizmusban lenne még állam? Mégiscsak?

 • Stern Adolf / Iceberg

  2008 május 5 at 23:38

  A diktatúra egy tökéletes államforma lenne, ha a dolgozó emberek érdekeit képviselné,és igazságosan osztaná szét a közvagyont.
  Főként, ha én lennék a diktátor.

 • gabrilo

  2008 május 5 at 23:39

  huba,

  az “elnyomott néprétegek” felől való gondolkodást – akármit is jelentsen ez – már egy figura bevitte a “köztudatba”, ha úgy tetszik. A marxizmus nem száraztésztát osztogató szociális munkások jóléti programja, hanem forradalmi (erőszakos) program. A caritas és a pietas pedig jóval MArx előtt része volt az európai keresztény hagyománynak, amit mellesleg Marx rühellt. Én nem keverném ezeket össze.

  A szocdemség lehet, hogy köszönhet neki valamit. Mondjuk a szocdemség Marx szemében valószínűleg valami sz@r polgári reformista-félig reakciós izéke lenne (ahogy az volt), úgyhogy talán még ezt sem írnám az ő számlájára.

  68-at pedig szintén szépre mázolják. Szép lassan lehullanak a lila virágok róla, és tisztává válik, hogy a totalitarizmust ünnepelték az ifjak (Götz Ali). Később olyan helyes csoportocskák nőttek ki 68-ból, mint mondjuk a RAF. Ami szintén száraztésztát osztó szocmunkások gyülekezete volt… vagy mégsem?:

  http://www.hirtv.hu/filmek/osoktere/osoktere_31.wmv

  (itten BékésMártonék megszakértik a témát. Persze vigyázat, BM elfogult, mert reakciós és nem kicsit:))))
  És ha már itt tartunk, tudd meg, Shadai, csúnya vagy! Mert csúnyákat terjesztesz itten a szocializmus meg a modern demokrácia legnagyobb atyjáról, besározod itten az antiszemitizmus vádjával – nyilván azért, mert a Nemzetközi Reakciós és Tőkebarát Összeesküvés beépített ügynöke vagy. Szégyelljed magad!
  […|.]

 • weisz manfréd huba

  2008 május 5 at 23:42

  na adolf olvasd el a post inditó szövegét aztán a kommenteket az elmult félorában és kezd előrről az utobbi kommentet.
  mert te egy szélsőjobbosnsak álcázott Chomsky vagy. Bár lehet őt nem is kell álcázni.
  Egyébként chomsky irja le legjobban milyen lenne ma Marx.
  Márminzt ő lenne leginkáb az

 • Steve

  2008 május 5 at 23:44

  A szélsőjobban az a vicces, hogy fonálon lehet vezetni őket. Előre lehet tudni hogy mire milyen sablonszöveggel fognak reagálni, rutin kérdése. Még nincs meg a rutinom, de szedem magamra. :+)
  Ez a “büntetésvégrehajtási intézetekben főleg cigányok vannak” duma nagyon szép és tök jól alátámasztja a rendőrök rasszizmusáról szóló elméleteket, de hol függ ez össze azzal, hogy a bűnözők nagyrésze cigány lenne? Nem mintha nem lenne sok bűnöző cigány, őket ha elkapják, le is csukják. Lopás, garázdaság, erről a nagyságrendről beszélünk. Ha középosztálybeli fehérember lépi át a törvényt, akkor meg van egy kultúrális kapocs és anyagi lehetőség arra, hogy “megbeszéljük” a dolgot. Börtönbe azok az emberek kerülnek, akiknek nincs meg az a kultúrális és anyagi hátterük (valamint sokat nem veszítenek vele, hisz eleve annyira a kilátástalan a helyzetük), hogy kimossák magukat belőle ÉS bűnöztek. Tegye föl a kezét, aki szerint a törvényszegű fehér középosztálybeli bűnözőket ugyanolyan arányban ítélik el, mint a létminimum alatt élő roma bűnözőket.
  De a dolog azért pointless, mert egyszerűen nem működik. Hiába tartóztatsz le többmillió embert akár ha problémásnak találod őket, attól még nem szűnik meg a probléma forrása. És a szélsőjobbot jelenleg nem érdekli a probléma forrása, magasról tesznek 1-2m magyar állampolgár kiszolgáltatottságára. Szintén nem érdekli a jelenlegi neoliberális rendszert sem, elvégre piacilag nem megtérülő a szolidaritás. Osztom a már nemtomkinek a véleményét, hogy az lenne érdekes, ha elkezdenénk egy új alternatíván gondolkozni, főleg azért mert ez nem lesz egy egyszerű dolog. Ha meg 1-2 tomcat szintű gyerek felszívja magát a romáknál is és csinálnak egy roma gárdát, akkor onnantól pláne nem unatkozunk.
  De tudom, ez off, Marx a téma, az antiszemitizmusa és ideológiai gyermekei. Mindig is zavart, hogy nem olvastam még Marxot csak kivonatokat, így meg nehéz megkapni a big picturet. (Hitlert és Szálasit pl olvastam, megdöbbentő h mennyire nem igaz a róluk kialakult sztereotíp kép – és sokkalta veszélyesebbnek tűnnek számomra mióta tudom, miről és miért beszéltek pl…)
  A kommunizmus mint ideológia ugye a nemzetiszocializmussal szokott párhuzamba kerülni és akkor lehet hasonlítgatni ezerrel. Az nekem mindenképpen közös pontnak tűnik, hogy egy utópisztikus társadalom elérése érdekében erőszakkal alakítaná át az aktuális berendezkedés és a leendő ideális állapot “ellenségeit” válogatás nélkül likvidálásra ítélné. Hogy ez faji, vallási, anyagi vagy milyen alapon történik, azt lehet színezni, de nem tűnik szerencsésnek a koncepció… Annyit tudok elképzelni a kommunizmus javára, hogy sokszínűbb és ebből tudtommal vannak olyan irányzatok, amik elvetik a diktatúrát és az erőszakot mint átmeneti eszközöket is és megmaradnak a hippi komolyságú kommunálisan-élni-jó-lenne vonalon. De hiányos az ismeretem, olvassak többet…

 • Novák Attila

  2008 május 5 at 23:45

  Kedves Tölgy,
  azt Önnek legalább olyan jól kell tudnia, mint nekem, hogy az antiszemitizmus egy világnézeti rendszer, melynek – éppen rendszerszerűségénél fogva – magyarázó elve a zsidóellenesség. A marxi rendszerben az antiszemitizmus nem világmagyarázat, még funkciója sem volt, a zsidó vallásnak volt, amit Miklós oly helyesen elemzett az előbb. A marxi elméletben a zsidó vallásnak és a zsidó embereknek nincsen speciális szerepe az elméletben, de még általános sem.
  Zsidókról, zsidóságról egyszer-kétszer csúnyát vagy helytelent írni még senkit nem tesz antiszemitává, ilyeneket írt pl. Theodor Herzl is, de mások is, sőt a Tórában is találunk olyan kitételeket, melyeket – ha kontextusunkból kiveszünk – berakhatunk a Kurucinfora.

 • Stern Adolf / Iceberg

  2008 május 5 at 23:45

  Marx a naccsaládos-segílyes életvitel feltalálója és megvalósítója.Az ő és társai által fennhangon hirdetett eszmék okozzák a mai problémákat.

 • tölgy

  2008 május 5 at 23:45

  adolf,
  ha osztogatsz majd, lenne 1-2 kérésem, csupa apróság.

 • tet

  2008 május 5 at 23:46

  (tölgy, már azt hittem senki sem veszi észre. Pedig elképesztően kreatív, nem? Nincs benne Marx-Hegel utalás. Olyan finom jelzés csak, hogy tudnék avatarozni, ha nagyon akarnék 🙂

 • gabrilo

  2008 május 5 at 23:48

  huba,

  ha már említetted, Chomsky is megér egy misét. Előszór írt egy holokauszt-relativista (vagy tagadó?) könyvhöz, ahhoz most nem találtam forrást. De így elsőre ez se rossz:

  “What is actually most noteworthy in this passage is Chomsky’s unpleasant tone about the Jews of New York and the fact that his malice does not conform to familiar “anti-Zionist” left-wing doctrines. Chomsky’s target here is very simply Jews, without any pretense whatever about being “anti-Zionist-but-not-anti-Semitic.”

  http://wernercohn.com/Chomsky.html

  Miért van az, hogy ezek a derék marxi emlőkön nevelkedett balos elvtársaknak ilyen “választó vonzódásuk” van az antiszemitizmushoz? Érdekes!

 • weisz manfréd huba

  2008 május 5 at 23:53

  Gabrilo te rám vártál egész nap, hogy levezes rajtam?
  Sajnos én nem vagyok Marxista.
  Azt probálom, magyarázni, hogy Marx legnagyobb jelentösége jó és rossz is az utolagos hatásaiban van. Aszem ez a poszt is eről szol, mellesleg én csak serpenyőket akartam tölteni.
  68 és a RAF az olyan mint a magyar jobboldal és FÜr lajos meg barátai?

 • tölgy

  2008 május 5 at 23:54

  tet,
  “állítsunk a fejedről a talpadra”? LOL

 • wths

  2008 május 5 at 23:54

  insert: Szerintem nem az a kerdes, hogy van-e azokban a cikkekben valami kis igazsag mag. Valoszinuleg van. A nagy kerdes sokkal inkabb az, hogy mi a cikkiro szandeka. Valaki ellop egy halom penzt, megver valakit, vagy odaragasztja a ragojat a parkban a pad aljara, csunya dolog rendben. Elvileg termeszetesen semmi gond azzal, hogyha odairjuk, hogy az illeto mondjuk nemet, kerdes az, hogy ez az informacio mennyivel relevansabb, mint az, melyik varosban szuletett, vagy epp milyen korulmenyek kozott nott fel.

  Az a problemam mondjuk a kurucos megnyilvanulasokkal, hogy ez az informacio oly modon kerul a cikkekbe, hogy egyertelmu a cikkiro azt akarja sugalmazni, hogy az adott csunya tett legfobb oka az, hogy az elkoveto ilyen vagy olyan szarmazasu vagy ilyen olyan csoporthoz tartozik. Azaz egy nem relevans informacio alapjan vetit ki teljes csoportokra negativumokat.

  Persze az, hogy az informacio nem relevans nem baj, ha olyan csoportrol van szo, akik megitelese homogen a tarsadalomban. Ha itthon azt mondod XY magyar allampolgar elsikkasztott 10 mrd forintot senkinek meg sem fordul a fejeben, hogy ezt altalanositsa, vagy ne adj isten azt mondja, azert sikkaszt, mert magyar es ezek a magyarok – koztudomasulag – egy olyan sikkasztos nep. Ugyanezt leirod Szlovakiaban es all a ball.

 • gabrilo

  2008 május 5 at 23:57

  huba,

  félre ne érts, nem szándékom Téged támadni. Csak arról van szó, hogy ezekről a dolgokról ma úgy beszélnek – minimum – hogy hm-hm nem lett jó vége, de olyan aranyos/helyes dolgok voltak. A 68-asok pl. már tudták, mi az a “kulturális forradalom”, mégis híveivé váltak. Effektíve Götz Ali mondta most ki a verdiktet, aki részt vett a 68-as megmozdulásokban, és most nem csak megtagadta ezt az örökséget, továbbment: azt mondta, effektíve az ifjak a totalitarizmust ünnepelték. Azért linkeltem a videót is, nem b@szogatásból.

  Marxról hasonlóképpen gondolom. Ha valaki leírja, hogy meg kell fosztani a burzsujokat a tulajdontól és erőszakosan át kell venni a hatalmat, és meg kell valósítani a diktatúrát, majd ez megtörténik a SZU-ban, és sok más helyen, akkor mi miatt menteném föl az ipsét? Nem mentem föl. Ahogy más kommunista és nemzeti szocialista ideológusokat sem.

 • weisz manfréd huba

  2008 május 5 at 23:57

  chomskyból és marxból ne általánositds bár megnézhetjük a mai szélsőbalt is nyugaton nem kell hajkurászni az antiszemitákat mert elég sokan vannak.
  Chomskybál ugyanerre gondoltam igy olvasd azt a kommentet

 • gabrilo

  2008 május 5 at 23:59

  huba,

  másodszorra mondom, hogy nem áll szándékomban attakot indítani. Csak említettem Chomskyt és nekem meg eszembe jutott.
  És amúgy igen, a nyugati szélsőbal vérantiszemita. a széljobbnak effektíve nincs is dolga “zsidó-ügyben” emiatt.

 • weisz manfréd huba

  2008 május 6 at 0:00

  Én sem mentem föl csak ahogy fentebb irták ez bonyolut.

 • gabrilo

  2008 május 6 at 0:02

  tölgy
  2008 május 5 @ 23:54

  ;DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

 • weisz manfréd huba

  2008 május 6 at 0:08

  Én nem vettem attacknak, bocs ha én attacolok, mármint nem az ATTACK magyarországértra gondolok aminek a miki az elnöke. Mellesleg ha megnézed pont ezért emlitetem Chomskyt.
  Ja és végre ugy vitatkozunk kulturáltan, hogy nincs zsidózás cigányozás. BIztos hogy jelen témában több dologban értünk egyet.
  Steve, ha az vagy akire gondolok jó voltál az echon.
  Bocs hogy foglalom a teret

 • tölgy

  2008 május 6 at 0:10

  gabrilo,
  magának elképesztő mennyiségű D betűje van, de nem fél, hogy egyszer kifogy belőlük? És akkor hogyan fogja leírni, hogy Durkheim, Descartes, Puff Daddy?

 • gabrilo

  2008 május 6 at 0:12

  Tölgy,

  így jó lesz?: ;]

 • gabrilo

  2008 május 6 at 0:14

  ps. Durkheimet, Descartes-ot is fikázzuk esetleg? Benne vagyok, de Puff Daddyt miért venném be a szórásba?

  ps.

  kezdem érteni amúgy az “individualizmus alóli emancipációt”(?) és a “társadalmasítást” is: ez volt az, aminek a “jogcímén” a nagyszüleimet jóformán kirabolták, elvették mindenüket – földjüket, vagyonukat, majd a társadalmiasabb légkör nevében útnak indították őket egy vödörrel. És akkor örülhetek neki, hogy az osztályidegen, reakciós nagyszüleimet nem verték sz@rrá a társadalmasítók.

 • Miklós

  2008 május 6 at 0:17

  Kedves Gavrilo…
  A marxizmusban valóban szó van proletárdiktatúráról, és kisajátításról. Ámde a XIX. században a diktatúra egyrészt átmeneti szükségállapotot jelentett, másrészt a XIX. századi liberális demokráciákban a munkásosztálynak (a dolgozók többségének) nem volt választójoga, végül pedig: Marx feltételezte, hogy a modern társadalmakban a lakosság többsége előbb-utóbb lesüllyed a proletariátusba. Következésképpen a Marx által elképzelt proletárdiktatúra (a modellje a Párizsi Kommün volt, amelyet egyébként M. jogtalanul sajátjtott ki a saját céljaira, de most ez más kérdés), ugyan ellentétes a korabeli demokratikus alkotmányokkal, de nem ellentétes a demokrácia alapelvével. Idős korában Marx, amikor látta, hogy megfvalósul az európai országokban lassanként az általános választójog, elkiépzelhetőnek tartotta a szocializmusba való békés, parlamentáris átmenetet…

  Mi a helyzet az uralkodóosztályok kisajátításával és a vagyonelkobzással? Az uralkodóosztályok tagjainak (mint személyeknek, ) a kiirtását nem csak Marx nem tette programjává, de (elvileg) még Lenin és Sztálin sem… Marxnál nincs egyszerre, egy lépésben való kisajátítás sem, a köztulajdonra való átmenetre a Kommunista Kiáltvány egy sor átmeneti reformot javasol, amelyek közé tartozik
  például az öröklés eltörlése és az összes emigránsok és lázadók vagyonának elkobzása… ebből nyilvánvaló, hogy a kapitalisták vagyonát Marx nem akarta kisajátítani egyetlen drasztikus kisajátítási aktussal.
  Nincs Marxnál szó a munkásosztályból kiemelkedett és gyakorlatilag annak nevében (a megkérdezése nélkül) cselekvő élcsapat-párt ideáljáról sem (ez Lenin illetve Sztálin találmánya)…
  Marx továbbá azt állította, hogy a kommunizmust világszinten és a legfejlettebb termelőerők mellett kell megvalósítani – mitöbb óvott attól, hogy a szegénység és az elszigetelség körülményei között próbálják meg ezt… ahogy a XX. században próbálták.
  Mindez nem jelenti azt, hogy Marx és a huszadik századi marxista kísérlet között ne volna kontinuitás is. Igaz, hogy Marx nem tanította azt, hogy a kommunizmus, mint végcél érdekében minden erkölcsi és emberijogi normát meg lehet és meg is kell sérteni… De azt sem tanította Marx (mitöbb, elég nehezen lehetne beleolvasni is…) hogy vannak bizonyos történelemtől-társadalomtól független, örök erkölcsi normák, és jogok, amelyeket semmilyen történelmi cél érdekében sem szabad felrúgni. Éppen ellenkezőleg, mindig gúnnyal és lenézéssel beszélt a morálról (miközben persze morális alapon (is) elítélte a kapitalizmust), az emberi jogokról pedig azt tanította, hogy azok a polgári társadalom elképzelt “absztrakt” emberének, az individuális, társadalmi kötöttségek nélkül létező embernek a jogai, s bár kivívásuk jelentős előrelépés a korábbi társadalomhoz képest, ilyen módon nem jelentenek “igazi” szabadságot.
  Marx továbbá kétségkívül azt tanította, hogy a magántulajdon és a piacgazdaság megszüntetésével az emberiség előtt megnyílik az út a paradicsomba, s kétségtelen tény, hogy a bolsevikek megszüntették a magántulajdont és a piacgazdaságot. Nem világszinten, és nem a legfejlettebb termelés feltételei között, de azért nem, mert úgy nem lehetett… Voltak a huszadik században olyan marxisták (kautskyánus szociáldemokraták, luxemburgisták, tanácskommunisták, trockisták) akik nem fogadták el a bolsevik utat, de azok nem is váltak reális politikai erővé…
  De azér legyünk tárgyilagosak szerintem…

 • Miklós

  2008 május 6 at 0:21

  Kedves gavrilo!
  Az is téved, aki azt állítja, hogy Marx gazdasági tanításának maradandó és csudanagy jelentősége van, meg te is, aki azt gondolod, hogy Marx társadalomelmélete érdektelen.
  Marx közgazdaságtana valóban elavult, mert a munkaértékelméleten alapszik, és azt az 1870-es évek marginalista forradalma meghaladta…
  Ma csak kevés közgazdász vallja magát marxistának…
  Ezzelszemben a történelemelméletben és a szociológiában a termelés, a technológia fejlődésének és az osztályharcnak a történelemformáló jelentősége (ha nem is kizárólagos magyarázó szerepe) beépült a társadalomról való gondolkodásunkba,azokéba is, akik nem kifejezetten marxisták.

 • tölgy

  2008 május 6 at 0:23

  Miklós,
  legyünk tárgyilagosak: Trockij full bolsi volt! Terror, kényszermunka, munkatábor… ismerős ki volt az éceszgéber?

 • weisz manfréd huba

  2008 május 6 at 0:25

  Huh ez már közelit TGM-hez
  Na megvannak a ma esti olvasmányok a holnapi komentekhez.
  Lehet átugrok a TEK-be egy kis kiképzésre

 • tölgy

  2008 május 6 at 0:26

  “Miklós
  2008 május 6 @ 0:21”
  HA ez így van, akkor annak minimum két magyarázata lehetséges:
  – Marx nagy tudós, akit a társadalomtudósok beépítettek,
  – a társadalomtudósok radikális baloldali politikai mozgalommá váltak.

 • gabrilo

  2008 május 6 at 0:38

  Miklós,

  a jelentőségét nem tagadtam. Értékét annál inkább. Noch dazu, a baloldali szociológiától is rendesen kiráz a hideg.
  De akkor a paradicsomi állapotokra hivatkozva “jogos” volt a nagyszüleimtől elvenni a birtokot, vagyont? Persze tudom én, ha az erkölcsöt nem tekintjük fontosnak, akkor minden további nélkül.

  Tehát a szocializmus nem valósult meg világszinten. Nem tán kis nemzeti szocializmusok valósultak meg akkor? Mert én is így gondolom, btw.

 • weisz manfréd huba

  2008 május 6 at 0:47

  Nincs egyenlőség jel marx és a létező szocializmus között.
  Ahogy TGM irja (BRUH) az szocialista fasizmus volt.
  Ugyanugy ahogy Nitzehének sincs köze hitlerhez.
  Bár lehet hogy csak tul sok királylánykát iszom, fu még érzelgös is leszek

 • tesa_תשע

  2008 május 6 at 0:47

  OFF

  Steve!

  Kissé megkésve, de engedd meg, h ezúton gratuláljak Neked az éjjeli menedékben nyújtott teljesítményedért! Miután megnéztem az adást – a kurutty.infónak hála! – felmerült bennem, h a jp is belinkelhetné egy poszt kíséretében az ominózus felvételt, bár sokunknak nem mondana – egyik oldal sem – túl sok újat, ettől függetlenül már pusztán csak a vitázó felek stílusa miatt is érdemes megnézni/meghallgatni.
  Személy szerint nagyon örültem, h két olyan talpraesett fiatal képviselte a normális többségi magyar (gyűjtőnév, you know) társadalmat, mint Te és Pintér András. Maximum respect!
  Számomra a legmegdöbbentőbb az, h x tucat, száz, esetleg ezer embernek, h lehet olyan példaképe, mint Budaházy György? Ez az ostoba, hőbörgő, hangoskodó parasztlegény két értelmes szót nem képes kipréselni abból a lepcses, uszító pofájából. És ez a főállású hazafi (remélem sok nyugdíjat látsz majd ebből az állásodból…) akar itt milliókat magyarság(tudat)ból kioktatni? Gyurikám! Még a legpocsékabb demagóg hordószónok is tud valamit, amit te nem: fogalmazni. Talán első körben meg kéne tanulni rendesen magyarul, aztán jöhetnek az idegen eredetű szavak, szakkifejezések, etc. Mert hogy a röfögést csak nagyon kevés helyen értik meg/viselik el.
  Ez általában igaz a kurutty.infóra is: slendrián, pöcegödör stílusban megírt fércműveikkel parodizálják az elektronikus újságírást, értelmes szókapcsolatokra csak és kizárólag a mindenhonnan – jellemzően balos avagy liberális forrásokból – összelopkodott hírekben lelhet az olvasó. Ezért nem hiszem, h potenciális veszélyt jelentenének a társadalomra ezek a tökfilkók. Ellenben Tomcat és csapata már a necces kategóriát súrolja időnként, mivel ad1: boborján száj szarházyval ellentétben nem totálisan retardált, csak végtelenül frusztrált, és feltehetőleg igen sok komplexustól szenved. ad2: ha a direkt – tenyérviszketést kiváltó – provokatív stílust mellőzte volna, belőle akár még komoly gondokat okozó politikus is válhatott volna. Szerencsére az összes többi szélsőjobbos, radikális szervezet mind olyan nagy kaliberű idiótákkal van tömve, h az szdsz előbb lesz Magyarország legnépszerűbb politikai ereje, minthogy ezek közül egy is átlépje a Parlament küszöbét.

  shadai:

  ezer bocs az offért, de ha olvasod eme sorokat, akkor pls tekintsd meg az említett felvételt (amennyiben még nem volt hozzá szerencséd), és ha gondolod szentelj neki egy postot. toda!;]

  http://kuruc.info/r/1/24416/

 • weisz manfréd huba

  2008 május 6 at 0:56

  NA az utolso kommentem sztorija megtekinthető itt
  magyarifo.blog.hu

 • shadai

  2008 május 6 at 0:57

  Huhh, elmentem pár órára és…al kaida!
  Lehet, hogy ezt a bejegyzést jobb lett volna a Konzervatóriumon megírni.

  JP-törzsolvasók: mit gondoltok? Menjenek az ilyen témájú posztok inkább máshova?

 • ecodavid

  2008 május 6 at 1:01

  érdekes látni, ahogy átalakul a kommentelők köre amint politikai irányt vesz a jp. ki mire vevő ugye. csodálkozom, hogy marxista hozzászólásokat vártok, amikor ezesetben itt értelmes vitának nem engedtek teret. miről lehetne vajon nyíltan elfogult vitapartnereket meggyőzni? arról, hogy Marxnak voltak megalapozott és előremutató elméletei is? de hiszen úgyis megírjátok, hogy nem voltak.
  szvsz nem kellene a jp-t összemixelni a reakcióval, republicannal, konzervativizmussal. több zenét, fűszerest, izraeli cooltúrát, progresssive jewish híreket, plííz!

 • gabrilo

  2008 május 6 at 1:03

  ecodavid,

  én nyitott vagyok ám, szóval jöhetnek a példák MArx megalapozott és előremutató elméleteiről, ki velük!:)

 • tesa_תשע

  2008 május 6 at 1:05

  szvsz mind a bejegyzés, mind az on- ill. offtopic érkező kommentárok maximálisan beleférnek a jp ‘kreatív zsidózás’ ars poetica-jába.
  ez egy (darab) vélemény.:]

  a döntés persze nálad van shadai, hiszen: nomen est omen, nyehehehe.;]

 • ecodavid

  2008 május 6 at 1:21

  wiki: “Marx believed that the means of production change more rapidly than the relations of production (for example, we develop a new technology, such as the Internet, and only later do we develop laws to regulate that technology). For Marx this mismatch between (economic) base and (social) superstructure is a major source of social disruption and conflict.”
  A kapitalizmus természetéről tett felismerése is a maga idejében új volt … ma már triviális. Ezeket lenézni olyan mintha Kopernikuszt kirőhőgnénk, mert felfedezett egy ma már egyértelműnek gondolt jelenséget. Igaz, a heliocentrikus világképre még nem építettek diktatúrát.
  Marxszal a legnagyobb baj, hogy minden oldalról félreértelmezik. Kissé talán mint Machiavellit. Pedig az sem írt hülyeségeket.
  De ez a post akkor sem idevaló.

 • zebulon

  2008 május 6 at 1:33

  Végigolvastam, és talán nem is válaszolok mindenre. Miklós nagyon korrektül leírta, amit tudni kell. Gabrilonak továbbra sem sikerült megértenie, hogy Marx nem egyenlő Rákosival. És attól még, hogy nem maga volt a sátán, bizony sok mindenben tévedett. Hatásáról vitatkozni lehet, de el kell ismerni, hogy nagy hatással volt a szociológiára, filozófiára, közgazdaságtanra, még ha azóta jóval meg is haladták/cáfolták.
  Bármennyire hihetetlen, 68 nem a zsidók nagy bulija, és nyilvánvalóan van rengeteg árnyoldala, amit ritkán emlegetnek. Nem érdemes azt gondolni azonban, hogy kizárólag baloldali kötődésű eseményeket magasztosított fel az idő. Csak hogy ne menjek messzire, voltak csúnya dolgok 56-ban is (kicsit trének tartom, hogy tételesen felsoroljam, ugye nem kell?), mégis ha erre gondolunk egy összességében pozitív eseményként él sokak szeme előtt. Ez így is van jól, csak rá kell jönni, hogy semmi sem fekete vagy fehér.
  Egyébként pedig pár kommentelő kedvéért rámutatnék, hogy szerintem itt nincsenek Marx-rajongók, a cikk sem ebben a szellemben íródott, azt se gondolja senki, hogy a cigányokkal minden rendben lenne, sőt még a zsidókat se helyezzük mindenki fölé. Egyszerűen arról van szó, hogy érdemes lenne kicsit objektívebben hozzáállni a dolgokhoz. Lépjünk túl a vörösök által kisemmizett nagyszülőkön, a kurucinfoaztmondtahogyakkorúgyisvan hozzáálláson, stb. Úgy is lehet valamiről értelmesen vitatkozni (tehát nem egyetérteni), hogy nem valami zsigeri elutasítás/rajongás mozgatja az egészet.

 • zebulon

  2008 május 6 at 1:35

  Talán ecodavidnak igaza van. A “több zenét, fűszerest, izraeli cooltúrát, progresssive jewish híreket, plííz!” részt illetően mindenképp 🙂

 • shadai

  2008 május 6 at 1:39

  Zsigerileg érzem, hogy Ecodavidnak igaza van.
  Ezentúl máshol fogom megírni az ilyen témájú posztokat.

  A hozzászólásokat köszönöm (a kritikákat meg különösen).

A legjobb online kaszinók és fogadóirodák egy helyen! Megbízható értékelések és kedvező bónuszok az Online Kaszinó Játékok portálján! Oldalunk segít minden szerencsejátékozni vágyónak megtalálni a tökéletes, autentikus, és mégis modern érzetű kaszinó élményt, melyet otthonuk kényelméből élvezhetnek. Segítségünkkel megtalálja minden kártya fanatikus a neki megfelelő online videó póker szobát, ahogy a slotjátékok szerelmeseit is eligazítjuk, hol játszhatnak olyan klasszikusokkal, mint a Sizzling Hot Deluxe. Az online kaszinózás világába újonnan betérőket különös figyelemmel igazítjuk útba. Értékeléseinknek hála eldönthetik, hogy a Bizzo Casino opciói hangoznak-e jobban, vagy a Nightrush kaszinó bónuszai kecsegtetőbbek. Bármely online platformra is esik a választás, az izgalom, élmény, és rengeteg nyeremény garantált. Portálunk nem csak a megfelelő online kaszinót, de a tökéletes fizetési lehetőségeket is segít megtalálni. Megkeressük ön helyett, mely kaszinók kínálnak a lehető legoptimálisabb opciót, legyen az akár Paysafecarddal történő fizetés, így önnek csak és kizárólag a játékra kell koncentrálnia.