Konrád György: a JP-interjú

Konrád
Konrád György. Kocsis Csaba portréja.

Miért nem írta alá az új chartát? És miért szerepelt mégis a rendezvényén? Nácik-e a gárdisták? Van-e ballib felelősség a rasszista közbeszéd eszkalálódásában? Antiszemita-e Orbán Viktor? Félnünk kell-e a Bácsfi Dianáktól? Lehet-e magyar zsidó jobboldali? Auschwitzot jelentenek-e a Nagy-Magyarország matricák? Weimarizálódunk-e? Should we stay or should we go?

Megannyi kínzó kérdés, ami a JP-n is rendszeresen pörgeti a kommenteket. Kíváncsiak voltunk, hogy hogyan látja ezeket a magyar zsidó értelmiség egyik szuverén szereplője.

Vigyázat, hosszú!

JP: Ön az 1991-ben létrehozott Demokratikus Charta kulcsfigurája volt. Most miért döntött mégis úgy, hogy nem kíván szerepelni a Magyar Demokratikus Charta aláírói között?

Vitányi Iván barátomtól kaptam egy szöveget, amelyet többen még csiszolni javasoltak, és miközben elolvastam, rájöttem, hogy nincs kedvem aláírni.

JP: Miért?

Nem volt a szöveg feltűnően rossz, sőt, inkább jó volt, de amiről szólt, arról én már elég sokszor kifejtettem a véleményemet – nevezetesen, hogy vannak újnyilas és újfasiszta jelenségek és hogy ez nem jó –, esszéket azonban nem kell sokaknak aláírni. Nincs az az elnyomott állapota ennek a fajta értelmiségi közvéleménynek, hogy ilyen együttes odaállással kelljen elmondania a véleményét. Efféle parizerszövegeket nem szívesen írok alá, csak mondjuk olyasmit, hogy „engedjék szabadon Václav Havelt!”. Egyfelől. Másfelől 1991-ben az eredeti Demokratikus Charta nem az akkori miniszterelnök, Antall József kérésére, javaslatára vagy kezdeményezésére jött létre. Akkor a közmédiumokban az MDF csurkista szárnyától indult cenzurális jelenségek ellen, vagyis állami oppresszió ellen tiltakoztunk. Most viszont az állam maga a kezdeményező. A belpolitikai küszködések nem ilyen charta-szerű mozgalmakra tartoznak, hanem magukra a pártokra. A kormányzati hatalomért folyó mérkőzéshez nincs szükség ilyen extraparlamentáris mozgalmak szervezésére. Mindez független attól, hogy én is azok közé tartozom, akik jelenlegi baloldali és liberális koalíció fennmaradását kívánják.

JP: Mindezek ellenére miért döntött úgy, hogy részt vesz a megmozduláson?

Vitányi Iván felhívott, és megkérdezte, hogy egy esernyős-játékban sem vagyok-e hajlandó részt venni? Nekem ugyanis volt annak idején egy cikkem, amelynek ez volt a címe: Barna eső hull, nyissuk ki az esernyőt. Akkoriban ugyanis volt valami vegyileg szennyezett, barna eső, amelyet a náci-barna színnel asszociáltam. Farkasházy Tivadarnak azt az ötletét, hogy mi most hárman Vitányival nyissunk ki és csukjunk be egy esernyőt, jelezve némi kontinuitást az egykori és a jelenlegi charta között, elfogadhatónak tartottam. Odamentem a parlament előtti sátorhoz, majd pedig arra a kérdésre, hogy ha már itt vagyok, és ha a többiek mondanak is valamit, akkor szóljak én is Iványi Gábor és Demszky Gábor között valamit, helybenhagyólag bólintottam, két barát között, miért is ne? Meg aztán néhány éve látványosan megnőtt a radikális szélsőjobb utcai aktivitása. Szó volt arról is, hogy a Charta tüntetés napján az újnyilasok is felvonulnak. A zsidó- és cigány-gyűlölő beszédmodor úgy eldurvult, hogy részben formai fenntartásaim ezzel az új antirasszista Chartával szemben viszonylagosan enyhültek. Továbbá nem egy közös nyilatkozatról volt szó, hanem egyéni beszédekről, ki-ki mondja a magáét, én is a magamét, a társasági környezet pedig semmiféle ízlésemet nem sérti.

JP: Az eredeti Demokratikus Charta sem volt független a pártpolitikától. Hiszen a mozgalom értelmezésében az MDF vezette kormánykoalíció állt valamiféle “diktatórikus sarokban”, az ellenzéki pártok, eleinte még a Fidesszel együtt a “demokratikusban”. Ma pedig egyre többen értelmezik úgy – köztük sok volt SZDSZ-szavazó is -, hogy a Charta valódi funkciója az SZDSZ és az MSZP egymásra találásának megkönnyítése volt.

Ezek utólagos értelmezések. A Charta anticenzurális mozgalom volt. A demokratikus alapértékek védelme volt a cél. A sajtószabadságot fundamentális szabadságnak tekintettettük. Szamizdatos kötődéseink miatt különösen érzékenyen érintett minket a sajtó szabadságát ért támadás.

JP: Visszatekintve hogyan látja, ért el eredményeket a mozgalom?

Azt hiszem, hogy ért. A rendszerváltás utáni első igazi civil kezdeményezés volt. Nem harcias, nem forradalmi, hanem virágos-gyertyás, intellektuális nívóval bíró szerveződés, valódi polgári mozgalom volt.

JP: Említette, hogy az utóbbi években látványosan megnőtt a szélsőjobb utcai aktivitása. A rendszerváltás óta tartó, egymásra épülő lépések folyamatáról van szó, amiből a probléma további elmélyülése is következhet, vagy a mostani helyzetet speciálisan a Gyurcsány-kormány hibáiból eredő népszerűtlensége, és az erre építő, az indulatokat retorikailag végletekig kiélező ellenzéki kommunikációs stratégia indukálja?

Induljunk az absztrakciótól: lehet tudni, hogy fordulatok után az inga átleng az ellentétes végpontig. Ha az amplitúdója csökken is, nem fog rögtön megállapodni a középpontban. A magyar politikának mindig erős szimpátiája volt a centrum felé, de láthatóan nem alakult ki erőteljes centrizmus. Újfasizmus szinte minden európai országban van. Amelyeknek még kommunista múltjuk is van, ott az egy vezér, egy állam, egy nép, egy sajtó hagyományai miatt még inkább.

A magyar politika tradicionális betegsége, hogy a konzervatív demokratikus jobboldal nem zárja el magát a radikális nacionalisták felé. Maga Antall József mondta nekem, hogy nagyon erős volt az MDF-en belüli hajlam a radikális nacionalista irányba fordulásra. Emögött egyébként ő részben a KGB tevékenységét sejtette. Tény azonban, hogy a politikai színtéren már akkor is megjelenő protofasiszta, félnyilas áramlatok számára Csurka István révén kapu nyílt a mérsékelt középjobb nagy pártjába. Más szereplőkkel ugyan, de a mai helyzet is egybevág az elmondottakkal. A francia vagy német politikai normákkal ellentétben a magyar konzervatív, demokratikus jobboldali pártok kontúrjai a jobbszélen a mai napig nem teljesen kivehetőek. Azok a kicsit nyegle mondatok, hogy majd hazazavarják őket két pofonnal, mint Horthy tette, önmagukban nem oldják meg ezt a problémát. Arról nem is beszélve, hogy Horthy annyira tudta hazazavarni a szélsőjobbot, hogy át kellett adnia Szálasinak a kormányt.

Továbbá a magyar nacionalizmus számára a II. világháború elvesztése megaláztatás, ezért ha az izmait szeretné mutogatni, akkor a háborút végül nyertes oldalon befejező volt kommunista országoktól eltérően máshová kell visszafordulnia. Jobb esetben Horthyék konzervativizmusához, rosszabb esetben a különböző szélsőjobb alakulatokhoz Gömböstől Imrédyn át Szálasiig. Ebből a speciális helyzetből adódóan az anti-establishment indulatok, a jelenlegi rezsim elleni fiatal, romantikus lázadások részben a nacionalista, újfasiszta irányba fordulnak.

JP: Az elmúlt két év eseményeiben lát minőségileg újat?

Vannak ilyen elemek. A Gárdázás például stílusában az SA-ra emlékeztet, a weimari köztársaság alatt működő, fekete öltözékben menetelő militarista, verekedésre hajlamos osztagokra. Persze tegyük hozzá, hogy a kommunista pártnak is megvolt az ehhez hasonló kemény brigádja, a Vörös Gárda.

JP: Ön a rendszerválás óta rendszeresen felbukkanó weimari párhuzamot már 1993-ban fantazmagóriának minősítette a Láthatatlan hang című könyvében.

Ezt ma is így gondolom. Nem csupán gazdaságilag, politikailag, vagy katonailag, de kulturálisan sem vagyunk szuverén ország. Az elektronikus modernitás korában pedig egyre inkább nyilvánvaló, hogy a politikai retorika is importáru. A gárdázás szerintem komikumba fog fulladni, mert a cigányok sokan vannak, és nem rosszabbak a verekedésben.

JP: Lehet, hogy tragédiába fordul.

Összeütközések elképzelhetőek, de ezek következtében a hepciáskodó majd hátrébb megy. Nem a cigányok azok, akik hepciáskodnak.

JP: Meddig lenghet ki az inga?

Nem volt Magyarországon fasizmus külső, nagyhatalmi támogatás nélkül. Ez az őrmesterek és altisztek fasizmusa volt.

JP: Nem gondolja, hogy ez egyben garanciát jelent arra nézvést, hogy a kilátásba helyezett orbáni pofonosztást nem fogja a szélsőjobb megerősödése, pláne nem hatalomra jutása követni?

Jelenleg egészen másfajta hatások érkeznek a nagyhatalmaktól, és konkrétan a nyugat európai konzervatív testvérpártoktól. Azt remélem, hogy a magyar konzervatív pártok részben érdekből, részben sznobizmusból, részben azért, mert az orrukra koppintanak, és mert nem olyan nagyon szuverének, hozzájuk fognak illeszkedni.

JP: Azt a fajta politikai érdekekkel kevert moralitást, amit az inga kilengésének csillapítására baloldali és liberális pártoknak szoktak tulajdonítani, nem feltételezi a jobboldalról, vagy konkrétan a Fideszről? Ezt azért kérdezem, mert az elkötelezett értelmiségiek mindkét oldalon rendszeresen megkérdőjelezik a szembenállók moralitását.

Úgy képzelem, hogy Orbán Viktornak vagy akár Kövér Lászlónak a demokratikus jogállam eszménye megfelelő. Nem gondolom azt, hogy túl akarnak menni az alkotmányos jogállam keretein. Ugyanakkor valószínűsítem, hogy egy olyan alkotmányos, prezidenciális jogállamot képzelnek el, amelyben a jelenleginél nehezebb leváltani a kormányzatot, amelyben az alternancia nincs megerősítve. Nem gondolom tehát, hogy Orbán Viktor bárkivel rasszista alapon ellenségeskedne. Egy-két viccen túl többet nem enged meg magának.

JP: De vicceket megenged?

Annak idején nem is volt tőle rossz: hogy hívják az SZDSZ három madárát? Róth, Weisz, Grün. Ez még elmés is volt.

JP: Mi az oka annak, hogy a belpolitikai diskurzusok rendre a ’30-as, ’40-es és ’50-es évek történéseire extrapolálják a jövőt? Orbán Horthy, Gyurcsány Rákosi, a rendőrség ÁVH, a mostanában futószalagon avatott Turulok és az autókon lévő Nagy-Magyarország matricák pedig néhány lépésre vannak csak Auschwitztól. Nem olyan kommunikációs csapda ez, ami szinte lehetetlenné teszi mindkét oldalon a tisztánlátást?

De, ez lehet. Ugyanakkor ez kölcsönösen van indukálva. Például amikor a futballpályákon azt kiabálják, hogy „ne félj Itzig, nem viszünk el Auschwitzig!”, értsd: helyben agyonütünk. Innentől kezdve gyorsan siklanak az allúziók és az asszociációk minden irányba. A Holokauszt-áldozatok családtagjaiban is, és a végrehajtó apparátus tagjainak rokonságában is.

JP: Tapasztalatom szerint zsidó oldalon a Holokauszt mindmáig személyes történet is, halott családtagokkal, a történetükkel, fényképükkel és a túlélők elmondásaival. A végrehajtók történetei azonban többnyire tabukká váltak, azokat nem ismerik rendszerint a családtagjaik sem.

Ez stimmel, inkább arról tudnak, hogy ezeket a nagyszülőket méltatlanul meghurcolták. De azért sokan tudják, hogy innen elűzték a zsidókat. Ezt címlapon hozták akkor az újságok. Csurka Pista is pontosan tudja, hogy az apja akkor hozzájutott egy nagyváradi zsidó üzeméhez.

JP: Hogyan lehetne megszakítani ezt az asszociációs láncot? Hogy Orbánnak ne feltétlenül Horthy jusson eszébe a Gárdáról, a másik oldalon pedig erről ne azonnal Szálasira gondoljanak.

Maga azt akarja, hogy okosabb legyek, mint amilyen vagyok.

A magyar közgondolkodás hajlamos belesiklani a dualista felfogásba. Két dolog áll egymással szemben, van egy jó, és van egy rossz. Holott a különbségek nem így, az ellenséges szembenállásokban jelentkeznek, hanem egymás mellett. Kevert társadalomról van szó, bizonyos dolgokban bizonyos csoportokkal egyetértünk, másban nem. Ha az emberek kevésbé lennének felületesek, ezek indítékait is láthatnák. Tehát nem kell a Magyar Gárda tagjait SS-ekként ábrázolni. De tény, hogy az SA sem ördögök mozgalmaként indult, csak beletorkollott valamibe. A keletkezés és a végkifejlet azonosítása azonban nem helyes, és rágalmazó is. Ugyanakkor nem árt, ha a Magyar Gárda tagjai is tisztában vannak azzal, hogy amit csinálnak, annak megvan a logikája és a dinamikája, és apró lépésenként belecsúszhatnak olyasmibe, amit maguk sem akartak eredetileg. A másik oldalon pedig nem szerencsés rögtön arra gondolni, hogy „itt a vég”. Emellett mindkét oldalon tisztában kellene azzal lenni, hogy ezen pontok közt létezik összefüggés.

JP: A rendszerváltás óta a homofób, rasszista, antiszemita megnyilvánulások egyre elfogadottabbá váltak társadalmilag. Az antiszemita kártya rendszeres kijátszásával mennyiben járult hozzá a baloldali liberális értelmiség a toleranciaküszöb megváltozásához?

Nem tudom, mit gondoljak a kérdésről. Ez olyasmi, hogy akit pofoznak, az mennyiben felelős azért, hogy pofozzák? El kellett volna hallgatni jelenségeket? Ez arra az antalli logikára emlékeztet, miszerint aki antiszemitizmusról beszél, az gerjeszti az antiszemitizmust.

JP: Lehetett arra számítani, hogy a Kádár-éra eltűnésével együtt véget ér az a korszak, amelyben a zsidó szóval nem lehet nyomtatásban és a közbeszédben találkozni. Hogy a szabadság megtöri a tabut. Ön is leírta már 1989-ben, nyilván a rendszerváltással összefüggésben, hogy meg fog jelenni az új antiszemitizmus beszéde a széljobbon, aminek akár 10%-os támogatottsága is lehet. A ballib értelmiség azonban zéró toleranciát mutatott, és a történelmi ismeretek fényében egyébként visszatetsző jobbos terminológia szerint „farkast kiáltott” egyszeri Bácsfi Dianák felbukkanásakor is.

Én nem kiáltottam, de nem akarom korholni azokat, akik kiáltottak. A fiataloknak rövidebb az asszociációs pályájuk, gyorsabban futnak végig rajta. Ha nyilas dekórumokban jelenik meg egy szamár fiatal hölgy, akkor azt gondolják róla sokan, hogy ez egy nyilas, vagyis egyetért azokkal a pártszolgálatosokkal, akik Dunába lőtték a zsidókat. Ezek nem illegitim képzettársítások, a történelem adja az alapjukat.

JP: Nem lehet, hogy az a probléma, hogy ballib oldalon nem tesznek különbséget a politikai és a népi antiszemitizmus között? Zéró toleranciát csak az elsőben kell és lehet elvárni. Persze a másik fél is hibás, mert ha a Fidesz kontúrjai nem rajzolódnak ki egészen a szélsőjobb felé eső oldalon, akkor a kritikusai joggal hivatkozhatnak arra, hogy nem tudják pontosan: hol végződik az egyik, és honnan indul a másik antiszemitizmus.

A magyar mentalitás ilyen katyvaszos. Az előbb beszéltünk Orbán Viktorról, aki szerintem nem antiszemita. De gátlás nélkül vidul Bayer Zsolttal, aki elég csúnya antiszemita dolgokat ír. Egyet ért vele? Vagy azt gondolja, hogy ez csupán a Zsolti túlzása, hülyesége, vesszőparipája?

JP: Hadd idézzünk egy Judapest posztból: „Magyarországon a közgondolkodás azt tartja, a zsidóság (alapvetően Holocaust-bázisú történelemszemlélete kapcsán) majdhogynem törvényszerűen balra szavaz. Azt hiszem, nem kell leírnom a szocialista illetve szabaddemokrata zsidó szavazó archetipikus alakját, annyira bele vannak égve tudatunkba.” A zsidók balra szavazása tényleg ennyire törvényszerű?

Próbáljuk felidézni, hogy kik voltak zsidók a jobboldali, jobbközép pártokban.

JP: Díszzsidók mindenhol voltak.

Ahogy mondja, ezek díszzsidók voltak. Kevesen és kétes szereppel. Nem volt automatikus és magától értetődő a jelenlétük ott.

JP: Ezt ők biztosan nem így látták. Szabad Györgyre gondolok például.

Lehetséges, hogy azt gondolták, hogy ezzel ők újra megnyitnak valamit. Régebben sok magyar zsidó szerepelt konzervatív pártokban. A radikális és szociáldemokrata zsidók csak az egyik fele a történetnek. A németországi uniópártokhoz most is kapcsolódnak establishment zsidók. A francia jobboldalon Raymond Arontól Nicolas Sarkozyig a zsidók tendenciaszerűen legalább annyira jelen voltak, mint a balon. Erre a folyamatra ráerősített, hogy a ’67-es háború óta a baloldal általában anti-izraeli irányba csúszott. Megfordult a tendencia, inkább a jobboldal zsidópárti. A konzervatív Figaro vagy a Die Welt inkább pro-izraeliek, a szociáldemokrata Süddeutsche Zeitung vagy a Le Mond inkább anti-izraeli. Persze utóbbiak sem antiszemiták, evidens antiszemita szövegek vagy politikai megnyilvánulások ellen keményen kiállnának.

Magyarországon nem ilyen letisztult a helyzet. A mai magyar jobboldal egy nagy korcsolyázó gesztussal csúszott át radikális liberálanarchista pozícióból helyenként radikális jobboldali irányba. Ha folyamatosan kormányt akar kergetni, ha sorozatosan olyan gesztusokat tesz, amelyek a jogállami kereteket feszegetik, akkor nem egyértelmű a demokratikus pedigréje.

JP: Ugyanezt a demokratikus pedigrét kéri a Fidesz számon az MSZP-n.

Az MSZP háta mögött valóban ott van a diktatúra csúnya múltja, amitől nagyon meg akar szabadulni, de közben vissza-vissza csúszkál oda. Végül is az MSZP-nek Kádárista, a Fidesznek pedig Horthysta nosztalgiája van. E két undokság közül választhat a jámbor magyar.

JP: A Fidesz egyébként több gesztust is tett a zsidók felé. Gondolok itt a Holokauszt-emléknapra, a Páva utcai Holokauszt emlékközpontra, vagy arra, hogy ők szerveztek elsőként hivatalos pártdelegációt Izraelbe.

Nagyon helyes, hogy a pártcsaládban szereplő Likuddal felvették a kapcsolatot, de nyilván nem dicsekedhetnek neki a Jobbik vagy más dépandance-ok frazeológiájával. Ezeknél a gesztusoknál lényegesen fontosabb lenne az, hogy kategorikusan zárva legyen a szélsőjobb felé a párt.

JP: Az MSZP és a Fidesz támogatói körében lát különbséget a népi antiszemitizmus tekintetében?

Nem vagyok antiszemitizmus szakértő, erre nem tudok válaszolni, de az biztos hogy amit népi szájjal mondanak, azt nem ismétlik meg a politikusok egyik oldalon sem.

JP: Ahogy a jobboldal szavazatmaximalizáló céllal manipulatívan használja Trianont és a határon túli magyarok kérdését, úgy a baloldal ugyanezt teszi a Holokauszttal és a zsidósággal, ezzel mintegy érzelmileg túszul ejtve ezt a csoportot. Egyetért ezzel az állítással?

Ezt el tudom képzelni.

JP: Hans-Henning Paetzke, könyveinek német fordítója említette nemrég egy cikkében, hogy az antiszemitizmus miatt ön azt tartja helyesnek, ha a zsidók nem vesznek részt a politikai hatalom megszerzéséért folytatott küzdelmekben, magyarul nem lesznek hivatásos pártpolitikusok. Ezt tényleg így gondolja?

Nagyjából ilyesféleképpen. 1%-os kisebbségként a politikai színtér betöltését nem tartom feltétlenül bölcs dolognak.

JP: A mostani, kellemetlenül radikalizálódó közhangulatban mit tehetnek a fiatal zsidók?

Menjenek, vagy maradjanak?

JP: Igen, ugyanazok a kérdések szoktak felmerülni: menni, vagy maradni; sunnyogva kibekkelni, vagy ellenállni?

A magam receptjét tudom mondani, régóta ugyanaz a szabályom: sokszor kifejtettem írásban és szóban a véleményemet ezekről a dolgokról. A legfrappánsabban ezt egy rendőrtiszt fogalmazta meg régebben letartóztatásomkor: „Ön tehát egy szellemi ellenálló”. Az vagyok, de nem egy krakéler.

JP: Az állandóan felmerülő maradni-menni dilemmát lehet úgy értelmezni, hogy nem kötődünk eléggé Magyarországhoz?

Túlságosan is kötődünk. Romániából, Lengyelországból eltűntek a zsidók. A túlélők is. A magyar zsidóság éppenséggel valamiféle transzracionális vonzódással, ha tetszik szerelemmel ragaszkodik ahhoz, hogy itt van a helyén. Ezt én sem kifogásolom. Ezért lehet Budapest a legnagyobb zsidó központ Európában Moszkva és Párizs után, mind a mai napig nagyon kreatív zsidó értelmiséggel. Jó, hogy ez így van. Bennem is gyakran felmerült az Izraelbe költözés gondolata, de a végső lökéshez több kell futó elképzeléseknél, vagy egy relatíve tartósan megjelenő kérdésfelvetésnél. Engem minden ideköt: a nyelvem, a történetem. A két részemet, a magyart és a zsidót próbálom folyamatosan összeköttetésbe hozni. Mindez több mint csupán a nyelv technikai eszközszerű szerepe. Amit látok, ami a szememben és az emlékeimben van, az mind ide kötődik. A csendőrökkel együtt.

A fiatal generációt elsősorban öt gyerekemen keresztül látom. Legidősebb fiam, Miklós – aki félzsidó, mert az édesanyja katolikus családból származik – a Monarchia-korabeli magyar zsidóság egyik legkiválóbb történésze. Nagylányom, – Anna – Párizsban pszichiáter. Kisebb gyerekeim a Lauderbe jártak iskolába, de egyikükben sincs indíték arra nézvést, hogy a magyar-zsidó öndefinícióból kilépjenek csak az egyik választásával. Áron fiam régebben megkérdezte tőlem, hogy mi zsidók vagyunk-e, vagy magyarok. Mondtam neki, hogy hol ez, hol az. Erősködött, hogy kell tudni: melyik inkább, de nem tudtam őt kielégítő válasszal ellátni.

JP: Élénk viták folynak mostanság a Mazsihisz szerepével, és a zsidó érdekképviselettel kapcsolatban. Van álláspontja ebben a kérdésben?

Erre vonatkozóan van egy javaslatom. Helyeselném, ha létrejönne egy olyan magyar zsidó kerekasztal, ahol mindenki egyenlő joggal vesz részt, ahol eszmét cserélhetnek, és elfogadják a szomszédot, mint egy másik irányzat vagy tendencia képviselőjét. Legyenek ott a különféle szervezetek szószólói, a lapok emberei, és minden okos ember, aki releváns dolgokat tud mondani a többieknek. Egy igazi Jüdische Gemeinde legyen, ami többet jelent a hitközségnél, a vallásnál. A kerekasztal körül jelenhessen meg a zsidó pluralizmus.

JP: Végezetül hadd olvassam fel egy jóslatát 1993-ból: „A közép-európai zsidóság túlnyomó része vár. Várja, hogy mi lesz. Ha Közép-Európában alkotmányos demokrácia lesz, ha az állam viszonya az egyénekhez és a kisebbségi csoportokhoz liberális lesz, ha a társadalom eltűri a pluralitást, mert maga is egyre „tarkább köntös” lesz, akkor a zsidók maradnak. Ha nem lesz az, akkor fogyatkoznak, és talán el is fognak menni hullámszerűen. … Előrebocsátom a válaszomat. Arra számítok, hogy ebben az évtizedben a közép-európai övezetben meg fog szilárdulni a demokrácia, és az ellentétes opció, a nacionalista diktatúra, amely a zsidóknak nem sok jót ígér, nem fog teret nyerni.”

Nem gondolom még az ellenkezőjét. A helyzet továbbra is inog.


115 Responses to “Konrád György: a JP-interjú”

 • szabolcs

  2008 szeptember 23 at 23:43

  remek interjú, szép munka!és természetesen köszönet Konrád Györgynek!:)

 • shadai

  2008 szeptember 23 at 23:49

  Egy fontos kérdés sajnos kimaradt időhiány miatt: a spangli.

 • Charlie

  2008 szeptember 24 at 0:38

  A kerekasztalt meg kellene vitatnunk.

 • shadai

  2008 szeptember 24 at 0:44

  Egy topikkal odébb, nem?

 • pappito

  2008 szeptember 24 at 5:04

  Kiváló kérdések, érdekes válaszok, köszönet érte!

 • tin_opener

  2008 szeptember 24 at 6:36

  Szép nap ez a mai, Konrádot pedig felesleges elolvasni, mert
  végkövetkeztetése a dolgok állásától függetlenül mindíg az, hogy a per def. liberális SZDSZ-re kell szavazni, akár akkor is, ha Horn Gábor és Magyar Bálint éppen egy bazinagy Augusto Pinochet szoborra gyűjtenek Gergényi Péter és Demszky alakjaival kiegészítve, sőt éppen ezért!

 • Kukuríkútörökcsászár

  2008 szeptember 24 at 8:29

  Jó kis belemenős riport, Konrád meg érdekeseket válaszol, köszönet a JP-nek.
  tin-opener: Ilyen alapon bármely politizáló magyar értelmiségi bármely interjúját felesleges elolvasni, mert mind szavaz valahova, továbbá jóba van emberekkel, akik jóba vannak emberekkel, akik jóba vannak emberekkel akiket valamiért te vagy én utálunk.

 • Kukuríkútörökcsászár

  2008 szeptember 24 at 8:34

  Én meg nem tudok írni reggel, természetesen jóbaN.

 • sanyi

  2008 szeptember 24 at 8:44

  Tin_opener! ŐŐŐŐ nem vágom hogy ebből az interjúból hogy jött ez le neked…. A kerekasztalról az előző topikban meg mán nyilatkoztam ugye…

 • gáspár mari

  2008 szeptember 24 at 10:18

  JÓÓÓÓ! Köszi. A Konrád Györgynek az a baja, hogy túl okos!!
  Nagyon tisztán lát, de persze elkötelezett, ezért szeretjük!

 • wombee

  2008 szeptember 24 at 10:21

  Ebben az interjúban benne van az összes olyan kérdés, amivel azt hittem a JP már nem akar annyit foglalkozni. Tehát ami kimaradt belőle időhiány miatt, azzal kellett volna kezdeni 🙂

 • drwho

  2008 szeptember 24 at 10:39

  tet, korrekt munka. grat. KGY-vel sok mindenben nem értek egyet, de ez lehet már csak a generációs különbség ;]

 • zoli

  2008 szeptember 24 at 11:53

  Szép cikk, de a Gárdaügyben a “cigányok jó verekedők” kitétel kissé döbbenetes. Egyrészt néhány kivételetől eltekintve nem igaz, másrészt a problémára ez nem megoldás. Konrád sajnos megkerüli a Gárda jelenség (és terebélyesedő támogatottsága) okát, nevezetesen a Rendőrség viszonyát részben az antiszociális, kis és középbűnöző elemekhez (mely jó esetben semleges) és teljesen ellentmondásos, hol megengedő, hol a törvényességen túllépően szadista (2006.okt), ugyanakkor könnyen támadható (azonositók hiánya 2006.ban, ma már vannak azonositók, csak a rendőrség nem tudja azonositani saját embereit). És ez a szélsőjobb (én sziveseban használnám a szlovák “extrém mozgalmak” megjelölést, mert ezeknek annyi közük a jobboldali eszmékhez, mint a mai MSZP-nek a szocdem eszmevilághoz)meggyőződésem szerint a Rendőrség mindenoldalu felkészületlenségén, trehányságán nő fel, mert enélkül egyszerűen nem lenne bázisa.
  Tegyük hozzá, hogy a politika is rádob egy-egy lapáttal, attól függően kinek mi a haszna egy-egy ügyből. Igy idő kérdése, hogy a palackból kiszabadulő szellem önállósitsa magát. És akkor megtudjuk, hogy a cigányok “jó verekedők”-e!

 • alma

  2008 szeptember 24 at 11:57

  Mióta verekszenek jól a cigányok?Na,mindegy.

 • gabrilo

  2008 szeptember 24 at 12:01

  Egyet kell értsek Zolival: ez a gárda-cigány kérdés “tisztázása” nem éppen khm… elegáns és PC. Mit szólna hozzá KGY, ha ugyanezt mondanám szóról szóra, csak behelyettesíteném egyiket a másik helyére? “Ha a cigányok ugrálnak, a gárdisták majd jól leverik őket.” Kapnám a címkéket és vsz. meg is érdemelném őket. Ez a “majd a hepciáskodókat (gárdistákat) képentörlik” egyáltalán nem európaiértelembenvett.
  Másrészt az ilyen jellegű “megoldási javaslatokkal” éppen a radikálisok alá tolja a szőnyeget: adott egy probléma (mindegy, hogy nevezzük, ahogy a másiknak nem csapja ki a biztosítékot), amit bizony kezelni kéne, mert néhány borsodi faluban és másutt már tarthatatlan a helyzet.
  Ezt ilyen cinikusan odébb passzolni… nem flódni.

 • alma

  2008 szeptember 24 at 12:13

  A Magyar Gárda megfélemlítés okán jött létre,ezt nem kellene elfelejteni.

 • drwho

  2008 szeptember 24 at 12:24

  kedves alma, a rendőrség pedig azért, hogy őrizzen és védjen.

 • Kukuríkútörökcsászár

  2008 szeptember 24 at 12:31

  gabrilo:”Mit szólna hozzá KGY, ha ugyanezt mondanám szóról szóra, csak behelyettesíteném egyiket a másik helyére?”
  A különbség az, hogy cigánynak születik az ember.
  Gárdistának meg nem.

 • alma

  2008 szeptember 24 at 12:33

  A gyerekemet nem taníthatom arra,hogy ne bízzon a rendörbácsiban,ezt elég.ha én tudom.A Gárdistákkal még ennyire sem lehetek jóhiszemű.

 • tölgy

  2008 szeptember 24 at 12:37

  tet,
  legközelebb erre is rákérdezhetnél – a kedvemért – ennél a tisztán látó, ámde eléggé rasszista embernél (az MG-től ilyen rasszista – “génkoktél” – megfogalmazást tud valaki idézni?).

  “ÁrPi 2008.09.24. 11:41:59

  Helyesbbítek:

  (“A zsidók nem lesznek utcaseprők, mert a sok évezred alatt felhalmozódott intellektuális tőke tovább öröklődik az utódokra. Az érzékenységet, az alkatot és valószínűleg az intelligenciánk természetét is összeadjuk abban a génkoktélban, amik a gyermekeink.”)

  Bocsánat megtaláltam ezt is benne, mert bene van.
  A Peregrináció c. 1995-ös írásban.”

  Itt a 297. sorszámú “bekezdésben”:

  http://www.dia.pool.pim.hu/html/muvek/KONRAD/konrad00001a/konrad00018/konrad00018.html

 • zoli

  2008 szeptember 24 at 12:59

  T.Kukurikútörökcsászár! “cigánynak születik az ember, gárdistának meg nem”. Igazad van! Irományom második felében azért használtam az “antiszociális elemek” kitételt. Ugyanis szerintem sem lehet általánositani. Én az ellen tiltakozom mindig (hála Lányi tanár Úrnak, megboldogult történelemtanáromnak), ha egy jelenségről beszél valaki, (nagyon tetszetősen, elmésen) de nem szól a jelenség okáról. Ugyanis el lehet itélni, Hitlert, Sztálint, Vona Gábort, mindenkit, de ha azt nem elemzzük (beszéljük) ki, hogy MIÉRT jelennek meg ezek a figurák, vagy csoportosulások, miért támogatják öket nem elhanyagolható számban (amugy becsületes) emberek, akkor nem végeztünk semmit. Persze ez néha kényelmetlen, és kinos feladat.

 • Tallián Miklós

  2008 szeptember 24 at 13:14

  @Zoli: a miértről beszélni kell, két kitétellel. Egyrészt, az automatikus “blame the victim” hozzáállás egyik irányba sem működik, nem produktív. Másrészt, vannak ledöntendő és vannak megőrzendő tabuk, szabályok. A politikai korrektség pl. szerintem ledöntendő, ugyanakkor megtartandó az, hogy nem használunk fajelméleti, és hasonló, áltudományos magyarázatokat, nem igazak, viszont ártalmasak.

  @Gabrilo: a gárdisták párezren vannak, és látens szimpátia van irántuk, de nem mennének ki értük verekedni az utcára. A cigányság meg sokszázezres tömeg, akik között elég nagy az elkeseredettség ahhoz, hogy mozgósíthatók legyenek. Nem kéne ezt megvárni, persze.

  @tölgy: nem egészen látom, ez most hogy jön a témához, de ha jól látom, kell írni egy külön posztot erről a genetika- meg öröklésdologról, mielőtt még elkezdődne a teljesen off és teljesen inkompetens vitatkozás egy butasághalmaz tetején, bocsánat, de mind Konrád vonatkozó passzusáról, mind annak csócsálgatásáról ezt gondolom.

 • tet

  2008 szeptember 24 at 13:16

  Szia Tölgy!

  Tudtam, hogy nem hagyod szó nélkül az interjút 🙂

  A Láthatatlan hangot szerintem érdemes végigolvasnod. KGy a zsidósággal kapcsolatos gondolatait írja le számozott bekezdésekben. Saját zsidóságát, saját magyar-zsidó történetét, a valláshoz, kultúrához, Izraelhez való viszonyát, stb. A könyvben keverednek társadalomtudományi hipotézisek irodalmi szövegekkel és önreflexiókkal. Ettől lesz nagyon érdekes az egész. Ugyanaz ezerféleképpen. Köztük egymásnak ellentmondó gondolatokkal is. Sokkal komplexebb és érdekesebb, mint amit ebből a bunkósbotként jól használható gondolatból levonhatsz.

  Magával a gondolattal kapcsolatban: szerintem sem jellemző, hogy zsidók utcaseprők legyenek, de ezt kicsiny részben magyarázza csak a “génkoktél”. Nagyobbrészt történelmi és szociokulturális magyarázatot látok mögé, amit nem fejtek ki, érted.

  Görit nem tartom sorvezetőnek, de mellélőttél vele, tőle tudok olyat idézni, ami összecseng a fentivel:

  “Az emberi rasszkutatások acélos politikai viharokat okoznak. Az első általánosabb rasszközi intelligenciavizsgálat – mely a sárgák-fehérek-indiánok-négerek sorrendet hozta ki – a Nobel-díjas James D. Watson karrierjébe került. A második, nemrég publikált (több, jobban körülírt népcsoportot vizsgáló) és a blogvilágban is éles vitát kiváltó eredmény – ami ismét a négerek gyenge szellemi képességeit állapította meg, ugyanakkor a legértelmesebb populációnak az askenázi zsidókat találta – már valamivel kisebb traumát okozott.

  Hozzáteszem: szó nincs arról, hogy kétségbe vonnám az eredményt. Lehet azt mondani (savanyú a szőlő alapon) hogy az askenázi zsidók kiemelése csak egy polkorrektizáló torzítás, de én ezt nem hiszem. Sőt, biztos vagyok abban, hogy az eredmény reális – nem véletlen a zsidók közötti sok-sok Nobel-díjas tudós. Éppenséggel azt mondtam (még tavaly a JP-n, ahol meg is kaptam a “szociáldarwinista” címkét), hogy ez szinte törvényszerű: a majdnem két évezredet diaszpórában élt zsidóság, amely Európában a földtől el volt zárva, csakis pénzzel és bizonyos értelmiségi, magas képzettséget igénylő szakmákkal, valamint kereskedelemmel foglalkozhatott. Az európai zsidóság a keresztény egyház világi hatalma idején csakis egymás között házasodhatott: de a populáció elég nagy volt ahhoz, hogy ez ne vezessen genetikai problémához (mondjuk ki: beltenyésztéshez). Ráadásul az európai zsidók meglehetősen mobilak voltak, gyermekeiket külországi egyetemekre gyakran küldték, így a házassági keveredés mindig biztosítva volt. Hozzá kell tenni, hogy a zsidó férfiak írástudása mindig is elvárt volt, hiszen a vallásgyakorlásukhoz ez szükséges – akkor is tudtak írni, amikor Európában a királyok se okvelenül.

  Másfél-két évezred elég volt ahhoz, hogy a magasabb értelmi képesség kiszelektálódjon, és immár az askenázi zsidó populációban értékelhető pozitív különbséget mutasson a többiekhez képest. Biztosan örökletes most már ez, csak éppen nehéz a pontos genetikai hátterét megmondani, hiszen az értelmi képesség nem egyetlen, hanem egyszerre sok génhez kötött.”

  http://molnargoreny.blog.hu/2008/05/27/alfaj_vagy_rassz

 • tölgy

  2008 szeptember 24 at 13:43

  tet,
  engem Konrád régóta nem izgat. De ennek itt semmi jelentősége.

  Arra próbáltam utalni, hogy miközben valaki übernyitott, übertoleráns és überdemokrata, de leginkább überantifasiszta (MDC), aközben rasszista megfogalmazást használ. Érzed a pikantériáját?
  Én nem vagyok sem nyitott, sem toleráns, sem demokrata, de olyat nem mondtam és gondoltam soha, hogy a magyar génkoktélja miatt uralkodásra termett, stb… Ettől még a közös magyar-japán határ a célom természetesen, de nem ilyen érvvel 🙂

  ps Molnárgörény hogy jön ide? Ő lenne “ÁrPi”?
  Az evolúciós pszichológiáról nincs túl nagy véleményem, ha gondolod nézz bele, hát…
  http://konzervativok.blogspot.com/2008/07/evolucionizmust-akartok-nesztek.html

 • tölgy

  2008 szeptember 24 at 13:54

  Tet, bocs, félreérthető voltam, de CrL kisegített:
  MG-vel nem Molnárgörényre, hanem a Magyar Gárdára utaltam. 🙁

 • Tallián Miklós

  2008 szeptember 24 at 14:01

  Tölgy, szó sincs evolúciós pszichológiáról, de hadd kapjak már pár órát, hogy megírjam a tutit, arról, hogy mi az oka ezeknek a megfogalmazásoknak. Leginkább megintcsak az, hogy olyanok érvelnek (pro és kontra) _evolúciós_ akármiről, akiknek nem az Origins esett a fejükre gyerekkorukban.

 • medvedr

  2008 szeptember 24 at 14:08

  Kedves Tet!
  “szerintem sem jellemző, hogy zsidók utcaseprők legyenek, de ezt kicsiny részben magyarázza csak a “génkoktél”. Nagyobbrészt történelmi és szociokulturális magyarázatot látok mögé,”
  Genetikai szempontból igazat írsz. Az integligenciát meghatározó tulajdonságok – még akkor is ha ezek a nem tudom milyen szelekciós nyomás hatására értékmérő tulajdonságokká válnak – akkor is az örökölhetőségük rendkívül alacsony. Az is kérdés , hogy mit mérsz valójában.
  Más:
  az innterjúban “ha a Magyar Gárda tagjai is tisztában vannak azzal, hogy amit csinálnak, annak megvan a logikája és a dinamikája, és apró lépésenként belecsúszhatnak olyasmibe, amit maguk sem akartak eredetileg.”Szerintem nincsenek tisztában azzal ,hogy mit csinálnak, de hogy ezért az álhatatos tevékenységért be szeretnék nyújtani valakinek (= (szerintük igaz magyar vezetők)a számlát az tuti. Állás,pozició, üzleti lehetőség stb. hiszen ők küzdenek harcolnak és áldozatot hoznak és ami még rosszabb ezek most a zsidók kezében vannak, meg odaadják a pénzt a cigányoknak. . Ez a nyers érdek nagyon veszélyes logikája szerintem. A számla kifizetését pedig könnyebb újabb és újabb ellenségek kijelölésével tovább halasztani, mint helyzetbe hozni őket ui. az anyagi források végesek. Ezt gondolom az igazi veszélynek nem pedig azt hogy egymást követő baromságaik olyasmibe sodorják őket, amit amúgy nem akarnak. Attól félek jobban, amit szeretnének, és azoktól félek jobban akik erre képesek és akarnak is rájátszani.

 • gabrilo

  2008 szeptember 24 at 14:26

  Kukurikú,

  “A különbség az, hogy cigánynak születik az ember.
  Gárdistának meg nem.”

  Igen. De tyúktól megfosztott, megvert Mari néninek sem születik senki, ugye.
  Én itt az egyoldalú erőszakról beszéltem, amit egyik oldalról sem tartok elfogadhatónak. Ennyi.

 • Kukuríkútörökcsászár

  2008 szeptember 24 at 14:38

  Ok, gabrilo, tsak Konrád eredeti szövegében nem egyértelműen egyoldalú erőszakról volt szó, azt inkább te láttad bele. Ám lévén ez már inkább a fingnak az ő reszelgetése részemről, abba is hagyom 🙂

 • elnézéstkérek

  2008 szeptember 24 at 14:56

  ti nektek komolyan nincs bajotok a cigányokkal?őszintén
  láttatok már egyáltalán cigányt?vagy csak így hallomásból beszéltek róluk?őszintén kívánok nektek pár évet lakótelepen, majd akkor levetkőztök minden PC megnyilvánulást 🙂

  szemléltetem, figy:
  engem is rohadtul felháborít, ha az ungabunga törzsröl beszélnek, úgy mintha azok mind bünözök volnának és rohadt ungabungák
  na de azért tud felháborítani, mert nem ismerem őket, tanulmányokat olvastam az ungabungákról amikben levezette pár szerencsétlen, hogy azok azért köcsögök, mert ilyen a kultúrájuk és a szomszédos bambam törzs nem ad nekik munkát, tehát köcsögnek kell lenniük
  igenám!
  de aztán egy napon arra tévedek és megnézem magamnak kik ezek az ungabungák
  és miután kipakoltatnak az ungabungák, és hazatérek üres zsebbel, monoklival máshogy látom az ungabunga-bambam törzsekröl kialakult képet

  de lehet ti még így is inkább szőnyeg alá söpritek a problémát és elnyomásról, szegénységibűnözésröl beszélnétek

  éppen ezért nem is akarom senkire eröltetni a dolgot
  a cigány nem egyenlő a zsidóval
  értitek?nem kell őket szeretni, CSAK AZÉRT mert ők is kisebbség
  mert elvoltak nyomva stb stb
  nem kell osztozni fájdalmukban
  nem igénylik, és ha rossz helyen vagy rossz időben ugyanúgy meggyülhet velük a bajod

  mind1, remélem pár elborult agyura vmikor kést szorítanak majd cigány barátaink, hogy pakoljkicsicskageci :S
  ennyi

 • gabrilo

  2008 szeptember 24 at 14:56

  kukurikú,

  “A gárdázás szerintem komikumba fog fulladni, mert a cigányok sokan vannak, és nem rosszabbak a verekedésben.”
  “Összeütközések elképzelhetőek, de ezek következtében a hepciáskodó majd hátrébb megy. Nem a cigányok azok, akik hepciáskodnak.”

  Ez az utolsó különösen érdekel kijelentés. Hepciáskodás? Lehet kritizálni a Gárdát, nekem sem tetszik ez a módi. Node.
  A Gárda csinált már tömegkeveredést? Nem.
  Bármiféle erőszakos cselekményben részt vett? Nem.
  Az északi falvakban követnek el sorozatosan erőszakos tulajdon-és vagyon (valamint testi épség) elleni bűncselekményeket a cigányok? Igen.

  Akkor ez a “hepciáskodás”, akármilyen rossz is a köntöse, nem kicsit reagál valós problémákra.
  Így ez nettó marhaság.

 • Nagy Levin

  2008 szeptember 24 at 15:22

  Kedves Tölgy!

  A Konrád-idézetet azért túlolvastad szerintem. Valami olyasmi van benne, hogy a zsidók jó gyerekek, polgári kultúrájuk számomra otthonos (nota bene, ez egy jellegzetesen középeurópai zsidókép), felismerem a gyerekeimben is sajátos vonásait, ez megnyugtat, boldoggá tesz, mert látom, hogy közöm van hozzájuk, hogy valamiképpen továbbélek bennük, és ez egy öregembert megnyugtat. A saját gyerekeivel – ki-ki saját gyerekeivel – kapcsolja össze a “génkérdést”, átfogalmazva kissé úgy is mondhatjuk, hogy az ember örül, amikor édesanyja, felesége stb szemszínét, mozdulatát, gesztusát látja viszont a gyerekében. Az meg, hogy a zsidók jó arcok, akár azok, akár nem, akár van értelme az ilyen kijelentéseknek, akár nem, nem olyan nagy naj, amíg nem állítja, hogy ezzel szemben mások meg milyenek, szóval nem fordul agresszióba. Konrás kontemplatív alkaltától meg semmi sem kevésbé idegen, mint az agresszió. A kitelepített németekkel szolidáris, szép cikket írt pár éve a Szombatba például. Kontemplatív alkatának sajátságaival van összefüggésben a drogkérdésben elfoglalt álláspontja is szerintem, nem mi tudjuk a legjobban, ki mit tegyen, ne akarjuk megváltani az embereket saját életstratégiájultól, mert hát mit tudjuk mi. Ne kapkodj, válts meg, irányíts, hanem figyelj, légy szelíd és empatikus, akkor segíts, ha kérnek, annyit, amennyit lehet. Ez amolyan érzületi liberalizmus, már A látogató óta. Avagy “antipolitika”. Amúgy meg mindig drukkolok az olimpián, hogy a magyarok legyenek a legjobbak, ez nagy elégedettséggel tölt el, ha összejön, és néha azt kiabálom ilyenkor, h mi vagyunk a legjobbak. Ezt nem nevezném soviniszta megnyilvánulásnak. Szerintem Konrád belefér.
  Most olyan, mintha minden “ballib” író minden vállalhatatlan sorát meg akarnám védeni, pedig nem vagyok híve a zsidó rasszizmusnak, erről volt is egy levelezésem a rendezvény másik szónokával, Iványi Gáborral, aki rossz néven vette tőlem és Charlietól, hogy nyilvánosan nehezteltünk e téren Naftali Krausra. Szóval tényleg nem.
  Attól még lehet, hogy nincs igazam.

  Viszont az fura, nem, hogy nagyjából önkéntes numerus clausust javasol a poltikai pályán a zsidóknak? Nem csak a saját egykori élénk aktivitása miatt. (nem volt szerencséje, nem egy kontempláló kor adatott neki). Nem?

 • barang

  2008 szeptember 24 at 16:45

  Az interju nagyon jo, gratula. Es ha most jottem volna a holdrol valszeg azonnal K elmejebe szerelmesednek. de mivel nem most jottem holdrol, azert nem ertek nehany dolgot:

  *K hosszan latolgatja, hogy OV eleg demokratikus-e, de azert atengedi a vizsgan. Klassz. Csakhogy K egyutt chartazik Ferivel, aki minden lehetseges modon visszael azzal, hogy o a vegrehajtoi hatalom feje. Eleg sajatos ezek utan OV-t mericskelni. (csak zarojelbe: “Az ertelmiseg utja a hatalomhoz” sem eppen a demokraciahoz irott oda)

  * ki mit tud errol a OV fele roth-weiss-grünös poenkodasrol? (le vagyok dobbenve)

  *K pontosan tudja, hogy Nemetorszagban mindekit eltavolitottak a sajtobol, aki a stasival, vagy a kgb-vel kapcsoltba volt hozhato. Akkkor miert csinal ugy, mintha egy hasonlo torekves Magyarorszagon csak is cenzura lehetne?

  *honnan veszi, hogy a jobb oldalon csak diszzsidok vannak? Vagy akkor Bayer is az? (Andressew Ivan iranymutatasa nyoman) egyebkent 90-ben ki a csuda tudta, hogy Szabad György zsido? Ha meg nem tudtuk, akkor meg mit diszitett?

  *miert mondja, hogy nyugaton a szelso jobb meg a jobb elvalik egymastol? Es akkor a Sarkozy ellenes fr szoci kampany szerinte mirol szolt? Vagy nem olvasna Spiegelt? Minden nemet valasztas elott hoznak egy szaftos sztorit a CDU kodbe veszo jobbszarnyarol. A CSU-t meg nalunk szerintem betiltanak. ÖVP-Szabadsagpart koalicio?

  K-t egy generecio balvanyozta az ertelmiseg >>> politikus formula felallitasa miatt. most meg bar szuveren ertelmisegkent kerdezik, mintha politikusi valaszokat adna. En nem ertem.

 • drwho

  2008 szeptember 24 at 16:56

  barang, KGY pártpolitizál, így kell olvasni őt mindig. nem a könyveit persze ;]

 • tet

  2008 szeptember 24 at 19:32

  Tölgy,

  to make a long story short: az a te bajod, hogy KGy máshova szavaz, mint te 🙂

  Viszont komolyra: tudsz olyan fejet mondani jobbról, akinek magyzsé témában van értelmes mondanivalója? (Nem kell, hogy zsidó legyen persze.) Lehet, hogy megkérdeznénk.

 • fhb

  2008 szeptember 24 at 19:56

  tölgy, szerintem máshol van a hangsúly, mint ahová te olvasod. A génkoktél egyértelműen a gyerekekre vonatkozik, nem pedig a továbbadásra.
  Megjegyzem, tényleg hibás az intelligenciát szembeállítani az utcaseprőséggel. Tegye fel a kezét, aki nem ismer nagyon középszerű, nagyon szerény képességű, analizálni és szintetizálni gyakorlatilag képtelen zsidó diplomást, többet is.
  Egyetlen kezet sem látok a magasban 🙂
  Amiről itt szó van az a tömeg lendülete, ami viszi magával a szerényebb képességűeket is. Az olvasás hagyománya, az életfogytig tanulás hagyománya, amelyet sikeresen transzformált a világi zsidó lét életfogytig való művelődésre, a talmudon edzett logika, ami szintén sikeresen transzformálódott a világi zsidóknál (én magam vmikor az általános iskolában döbbentem rá, hogy más logika szerint működöm, mint osztálytársaim (viszont zsidó osztálytársam hozzám hasonlóan), számomra természetes, ha adott anyagot témánként veszünk át, akár ugrálva az időben, míg másoknak az időrendiség fontos és inkább a témákat szeletelik, hogy azokat évszámokra fűzhessék. Ennek egyébként legvilágosabban bennem élő példája már főiskolai, EU a tananyag és a zsidó előadó témánként taglalja az EU történetét, úgyhogy az egyik percben eljutunk az ’50-es évektől a ’90-es évekig, aztán a másik percben visszaugrunk a ’60-as évekre. Számomra élvezhető és tökéletesen követhető az előadás, míg mások lapozgatnak a jegyzetben, mint az őrült, hogy időrendben jegyezhessék le a dolgokat).
  “Átlagos” zsidó háttérrel szinte automatikus a felsőoktatásba az út, akkor is, ha egyébként az egyén szellemi képességei alapján erre nem feltétlenül lenne determinálva. Ezt neveztem fentebb a tömeg sodró lendületének.
  És ez nem genetika, tisztán és pusztán kulturális örökség.
  (Érdekes tény, hogy a népességen belül a diplomások aránya pl. nagyon magas a palesztinoknál, akik az utóbbi évszázadban nagyon hasonló utat jártak be, mint a zsidók. A kiugrásnak szinte egyetlen lehetséges útja a külföldi ösztöndíj és a külföldön hasznosítható végzettség volt.)

 • fhb

  2008 szeptember 24 at 19:57

  barang, Bayer sváb, amint azt többször is kijelentette. Szerintem inkább neki higyjünk, mint Andrassewnek.

 • VIII. Nagyapó

  2008 szeptember 24 at 19:59

  Ezt a Róth-Weisz-Grűn poénkodást Orbán szájába adni… Remélem, nem tudatos hazugság, mert annak elég gusztustalan.

  A google szerint Schuszter Lóri mondta vmikor amúgy.

  (medvedr – én meg olyat olvastam, igaz, közgazdászoktól, hogy a teljesítményt legalább 50 százalékban a gének határozzák meg. ikrekkel, örökbefogadottakkal lehet ilyesmit vizsgálni)

 • fhb

  2008 szeptember 24 at 20:10

  VIII. Nagyapó, kár, pedig tényleg ütős és jó poén volt. Orbán büszke lehetne rá, ha ő követte volna el 🙂

 • Nagy Levin

  2008 szeptember 24 at 20:15

  Ja, igen, ha már balos vagyok, akkor én inkább azt reklamálnám, fhb nyomdokain, miért kell lenézően beszélni az utcaseprőkről?

 • tet

  2008 szeptember 24 at 20:45

  Barang,

  Megpróbálok válaszolni pár kérdésedre, hogy „beleszerelmesedhess K elméjébe”:

  *K hosszan latolgatja, hogy OV eleg demokratikus-e, de azert atengedi a vizsgan. Klassz. Csakhogy K egyutt chartazik Ferivel, aki minden lehetseges modon visszael azzal, hogy o a vegrehajtoi hatalom feje. Eleg sajatos ezek utan OV-t mericskelni. (csak zarojelbe: “Az ertelmiseg utja a hatalomhoz” sem eppen a demokraciahoz irott oda)

  – Nem „latolgatja” és „átengedi”, hanem kijelenti. KGy és Feri az két ember. (Ha én lennék a végrehajtói hatalom feje, és minden lehetséges módon szeretnék ezzel visszaélni, sokkal durvább dolgokat tudnék kitalálni Ferinél. Tehát vagy lényegesen kreatívabb vagyok nála, vagy nem ez a szándéka.)

  * ki mit tud errol a OV fele roth-weiss-grünös poenkodasrol? (le vagyok dobbenve)

  – A viccet ismertem, de az eredetét nem. Vissza is kérdeztem. Nem tudom, hogy KGy jól emlékszik-e vagy sem, de szerintem tuti, hogy nem mond valótlant szándékosan.

  *K pontosan tudja, hogy Nemetorszagban mindekit eltavolitottak a sajtobol, aki a stasival, vagy a kgb-vel kapcsoltba volt hozhato. Akkkor miert csinal ugy, mintha egy hasonlo torekves Magyarorszagon csak is cenzura lehetne?

  – Nem tudom, hogy emlékszel-e a sztorira? Itt nem az állambiztonsági kapcsolatok alapján rúgtak ki embereket, hanem világnézeti, politikai beállítottsági alapon.

  *honnan veszi, hogy a jobb oldalon csak diszzsidok vannak? Vagy akkor Bayer is az? (Andressew Ivan iranymutatasa nyoman) egyebkent 90-ben ki a csuda tudta, hogy Szabad György zsido? Ha meg nem tudtuk, akkor meg mit diszitett?

  – Ezt a kérdést már az interjúban árnyalja később. Bayer nem zsidó, hanem zsidózik. Ahogy zsidó ismerőseim zöme, én is tudtam, hogy Szabad György zsidó. És a – jogos vagy jogtalan – antiszemita vádakra az mdf felől sokszor bedobták a nevét cáfolatul.

  *miert mondja, hogy nyugaton a szelso jobb meg a jobb elvalik egymastol? Es akkor a Sarkozy ellenes fr szoci kampany szerinte mirol szolt? Vagy nem olvasna Spiegelt? Minden nemet valasztas elott hoznak egy szaftos sztorit a CDU kodbe veszo jobbszarnyarol. A CSU-t meg nalunk szerintem betiltanak. ÖVP-Szabadsagpart koalicio?

  – nyugati politikai mainstream-ben evidens antiszemita vagy más rasszista vonal nem hangoztatható. Sarkozyt aki vállaltan magyar és zsidó származású, nem is túl okos pont ezzel betámadni.

 • tet

  2008 szeptember 24 at 20:49

  Levin,

  szerintem harcoljunk az utcaseprők, kukások és szippantósok becsületének visszaszerzéséért!

  Meg, hogy végre mindezek a pályák ne legyenek elzárva a zsidók elől se.

  Ha ráérsz a héten valamikor, csinálhatnánk valami tömegrendezvényt.

  🙂

 • tölgy

  2008 szeptember 24 at 21:01

  Kedves tet,
  igazad lehet, én vagyok a köcsög, hogy ilyesmit kérdezek.
  Azért az érdekes, hogy én vagyok a pápista, mégis nálatok van szentkultusz: “Az Ember, Aki Nem Tud Rosszat Mondani”.
  A pápa csak dogmatikai kérdésekben csalhatatlan, Konrád meg minden kérdésben az 🙂

 • barang

  2008 szeptember 24 at 22:31

  Szia kedves Tet,

  köszönöm a valaszt, szeretnek meg egyszer gratulalni: a riport tenyleg nagyon jo. De attol tartok nem sikerult Konrad urat jobban a szivembe fogadnom.

  *KGy-t is zavrarja hogy Ov Bayeral enyeleg: hadd zavarjon engem is, hogy KGy Ferenccel tunteget, aki idonkent arra hasznalja a rendorseget, hogy megveresse az ellenzek hiveit. Raadasul annyira nyilvanvalo, hogy ez az egesz antirasszista halandzsa csak alcazoköd GyF egyeb disznosagai elott. Komolyan gondolod, hogy GYF nem tudna az ellenkezojet is mondani, ha abbol lenne politikai haszna? (lasd heveny romanozas)

  * ha Te is Banora gondolsz, akkor azert azt kell mondjam, hogy az „Egyenleg“ szerintem nagyon tudatosan es profin csusztatott. Szerintem Antall nem volt hulye, amikor azt gondolta hogy a szoci restauracio, meg a feszultsegek szitasa a KGB erdeke. Azt el tudom kepzelni, hogy a befolyasolt ujsagirokat profibban es foleg torvenyesen kellett volna elkuldeni.

  *Szabad Györggyel kapcsolatban, lehet, hogy igazad van: videki emberkent maig az az erzesem, hogy felet se ertem meg ami ebben a kerdeskorben elhangzik. Minden esetre roppant sajnalom, hogy ha ez a diszzsido teoria igaz.

  *szerintem a magyarorszagi politikai mainstream-ben is evidens, hogy antiszemita vagy más rasszista vonal nem hangoztatható. Fro-ban a jobb-bal ideologoiai tores legfokepp a bevandorlokerdesben nyilvanul meg, es e tekinteben Sarkozy meglehetosen jobbos vonalat visz. Francia barataim szemben S iszlamellenes es rasszista. Szerintuk a Le Pen szavazok segitsegevel nyerte meg a valasztast. De azert nem szeretnek betamadni:)

 • tet

  2008 szeptember 24 at 22:40

  Tölgy,

  te nem vagy köcsög, Konrád nem rasszista, ellenben tud rosszat mondani. Uff.

 • tet

  2008 szeptember 24 at 22:54

  Kedves Barang,

  egészen biztos vagyok benne, hogy GyF bármit, és bárminek az ellenkezőjét is elmondja politikai haszonért.

  Nem Bánóra gondoltam konkrétan, hanem az egész rádiós-tévés akcióra. Ott egy átszervezésnek álcázott hadművelettel kitették azokat, akik hangot adtak a regnáló hatalom elleni véleményüknek. Lehet azt mondani, hogy bizonyos esetekben szimpatizálunk a döntéssel, de a módszer frankó komcsi reflexből jött.

  A bevándorlókkal kapcsolatban valós problémáról van szó. Egy ingerküszöböt elérő részük nem hajlandó/tud aklimatizálódni, és ez mindkét oldalon feszültséget okoz, ami időnként ki is tör. Ezt könnyű rasszista alapra helyezni, de eredendően nem faji a probléma. Ez egyébként valamelyest emlékeztet a cigányok egy részének problémájára itthon. De FrO-ban evidens rasszista szövegeket nem hangoztatnak a politikai szövetségesek és a pártsajtó.

 • Székely András

  2008 szeptember 25 at 4:41

  Nincs új a Nap alatt, mondta rabbi Akiba, legalább is egy 200 éves német dráma szerint. A rot-weiss-grün poénként már 1950 körül is létezett (mint a magyar rászló színe), a ne félj itzig… versike születési időpontja pedig sajnos 1956. október vége. Én legalábbis akkor halottam először.
  “A cigányok jó verekedők…” – a cigányok pont olyanok, mint a zsidók, egyik ilyen, a másik olyan. Papp Laci például határozottan jó verekedő volt, és az a fickó sem lehet tehetségtelen bunyós, akinek egy ütésétől az osztálytársa másnap meghalt. Továbbá számos – részben a sitten – kigyúrt roma csávó van, egy részük hivatásos őrző-védő-támadó maszek alapon. Hogy a Gárda hogyan verekszik, azt nem tudni, eddig csak vonult. Vona tegnapi interjújából azt lehet tudni, hogy a Gárdát “utolérte a turáni átok”, és ráadásul még valami bizarr mucuska-vonatkozása is van a főmunkásőr fiából lett volt elhárító főgárdista visszavonulásának. Azt hiszem, Konrádot itt minden okossága ellenére befolyásolja a nyugati értelmiség romantikus elképzelése a cigányokról.
  Orbán biztosan nem antiszemita, mert antiszemitának lenni elvszerű hozzáállás egy kérdéshez, ő pedig pályaívben gondolkozik. Ahhoz predig – biztosan tudja – nem árt jóban lenni “a zsidókkal”. Különben sose lesz belőle Barroso II. az EU-ban. Szóval, ő már tudja, hogy láthatóan antiszemitának lenni NEM HASZNOS:
  Bayer Zsolt kicsit zsidó (állítólag, pofára feltétlenül), plusz meglehetősen antiszemita, de főként kártékony. Nem azzal, amit a zsidókról összehord, az le van szarva. Véleményszabadság van. Haqnem amit a magyarságról írt könyvben és hirdetett tévében. A nevezetes Lancrajannak (nem biztos, hogy jó írtam a nevét…) tökéletes hazai kópiája. Naiv fiatalokat meg tud komolyan hülyiteni. És ez elég nagy veszély. Tudniillik épp az értelmesebbje orintálódik ma a turul röpte után, nem tudván, hogy Emese megtermékenyítője egy kedves sólyom, és nem egy német mintájú birodalmi sas.

 • medvedr

  2008 szeptember 25 at 9:16

  Kedves VIII Nagyapó
  A genetikai jellemzők a teljesítmény legfelső elméleti határát jelölik ki. Környezeti űrben viszont nem hatnak a gének. Sok genetikus is beszél baromságokat a közgazdaságtan tárgykörében.:)!

 • summer yusuf

  2008 szeptember 25 at 9:22

  en sem vagyok oda ezert a csacsogasert. tolgy. eleg faraszto hallgatni konradot

 • niemand alfonz

  2008 szeptember 25 at 9:29

  előre is bocsánatot kérek! nagyszerű riport, KGy nagyon okos ember, sokkal okosabb pl nálam, – ami, valjuk be nem nagy kunszt – de végülis mi derült ki ebből a cikkből? az a véleménye hogy x rossz, de azért annyira mégse. vagy inkább talán, és ezt kéne tenni de lehet, hogy valami mást. KGY ugyanazt a nagy semmi szürke ködöt terjeszti, amit minden véleményformáló ebben az országban. bizottság és kerekasztal, menjek vagy maradjak? ezek most a fontos kérdések? azt hisszük, hogy egy kerekasztal majd megmondja, hogy mi a véleményünk en bloc? azt hisszük, hogyha elmegyünk máshova ott majd jobb lesz egy olyan szürke senkinek, amilyenné degenerált minket ez a kor? a gárda vonul, a radikális jobbosok törnek-zúznak az utcákon. hol vannak a punk-ok, az anarchisták, a radikális jófejek, zsidók nem zsidók, akik oda merik tartani a képüket ha balhé van, hogy nesze, engem utálsz gyere csülökre baromarcú, ne a rendőrrel kergetőzzél, hol vannak ezek? mert azt ugye sejtjük, hogy nem csak szélütött huligánok harcolnak az utcákon, hanem olyanok is, akiknek nem tetszik a rendszer és a személyes igazságukat nem kérdőjelezhetjük meg. ha nincs is igazuk, nekünk igazunk van? na, megyek felborogatok pár kukát.

 • fhb

  2008 szeptember 25 at 9:32

  Kedves András, a 200 éves német drámák is tévedhetnek.
  Rabbi Akiba nagyon-nagyon okos ember volt (van egy midrás, amiben maga Mózes csodálkozik, hogy miért ő kapta a tórát és nem Akiba, aki még nála is nagyobb tudású), de az említett mondást nem neki köszönhetjük, hanem egy másik nagyon okos zsidónak, Salamon királynak.

  Konkrétan a Prédikátor könyvében szerepel a kifejezés:
  1,9 Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt.
  1,10 Ha van is olyan dolog, amiről azt mondják, hogy új, az is megvolt már régen, megvolt már jóval előttünk.

 • sanyi

  2008 szeptember 25 at 9:39

  alfonz! Teljesen soha senkinek sincs igaza azt hiszem! Ha verekedni akarsz szólj én megyek. Mondjuk nem vagyok valami nagy darab, viszont jól futok…

 • G.d.Magister

  2008 szeptember 25 at 12:49

  A Nagy-Magyarország matrica miért is van pár lépésre Auschwitz-től? Gratulálok az interjút készítőnek. Trianon, megengedem, a magyarországi (többségében, ha jól tudom, magyar ajkú, identitású) zsidóságnak is nagy trauma volt.

 • Székely András

  2008 szeptember 25 at 17:07

  Sok mindent tudok, de nem mindig pontosan. „Nincs olyasmi, ami ne történt volna már meg egyszer”, ez az állítólagos R. Akiba mondás („Es ist schon alles einmal dagewesen”), és persze nyilván a Prédikátor Könyvére utalt, legfeljebb nem NIHIL NOVUM SUB SOLE formában járt a fejében, bár a római világban élt és halt. Carl Gutzkow Uriel Acosta című liberális-filoszemita szomorújátékában idézi a mondást a főszereplő Akiba rabbitól.

  A Nagy-Magyarország matrica és Auschwitz közöt úgy van – némi – összefüggés, hogy Trianon reviziója csak Hitler segítségével volt lehetséges, akkor is csak félig, és ennek elég egynes következménye volt a magyarorzági zsidó lakosság kiszolgáltatása Hitleréknek a német megszállás után. Maga Trianon egyébként alighanem a csaknem milliós zsidó vallású magyar népességrész számára volt a legnagyobb csapás, mert felbomlott a számukra igen kedvező “életteret” (Lebensraum, ökológiai fülke, polgári Ígéret Földje, ahogy tetszik) biztosító Osztrák-Magyar Monarchia. Érdekes epizód Vas István emlékirataiban az a rész, ahol a Jud Süss vetítése előtt találkozik Trencsényi-Waldapfel Imre kasszika-filológussal, és eléggé zavarba jönnek mind a ketten, mert a filmet, ugye, nem nekik készítették. De kiderül, hogy mindketten a Híradó kedvéért jöttek, megnézni Horthy bevonulását Kolozsvárra.

 • shadai

  2008 szeptember 25 at 17:10

  Trianonnal nagy posztban foglakoztunk júniusban –

  Trianon

 • VIII. Nagyapó

  2008 szeptember 25 at 19:26

  medvedr

  Lehet 🙂

  A cikk lényege mindenesetre ha jól emlékszem, vmi olyasmi volt, hogy örökbe fogadott gyerekek, illetve különféle családokhoz került egypetéjű ikrek iskolai teljesítményét vizsgálták.

 • tölgy

  2008 szeptember 25 at 21:37

  Az igazi Trianon – Burke idézettel, természetesen.

  http://teaattrianon.blogspot.com/

 • tet

  2008 szeptember 25 at 21:54

  Kedves G.d.Magister!

  A kérdés éppen arra vonatkozik, hogy miért lát sok zsidó valamiféle fenyegetést a Nagy-Magyarország matricákba. Mert azt éreznek sokan. (Az alapfeltevés az kb., hogy a mostani szélvédőre ragasztók között sokan szimpatizálnak a szélsőjobboldallal is, ahol ugye fortyog az antiszemitizmus.)

  Remélem, most már sikerül értelmezni a leírtakat.

  Kérdezz bátran, segítek!

 • G.d.Magister

  2008 szeptember 26 at 0:06

  Szerintem a Nagy-Magyarország matrica kirakása még nem egyenlő a szélsőjobboldalisággal. Én mondjuk nem raknám ki, mert politikai véleményem nem tartozik a közre, de a szívemben nekem is ott van. És még véletlenül sem vagyok szélsőséges, at all.
  Az pedig, hogy a magyar zsidóság irtózik az ilyen matricáktól… hát az messzire vezet, persze megértem. De legalább nektek legyen eszetek! 🙂 Nem kell attól félni. Akkor még együtt harcoltunk a K.u. K. hg-ben az ezeréves határért…

 • tet

  2008 szeptember 26 at 0:15

  De G.d.Magister, éppen ezért kérdeztem azt, amit. Olvasd vissza kérlek. Éppen arról van szó, hogy kommunikációs csapda Orbánban Horthyt, Gyurcsányban Rákosit, a rendőrségben ÁVH-t, a turulavatásokban és a hátsó szélvédős NM matricákban Auschwitzot látni. Ráadásul ezzel nagyrészt KGy is egyetértett.

  Olvasgattam a blogotokat, nagyon jó!

 • medvedr

  2008 szeptember 26 at 8:34

  A NM matrica kirakása nem egyenlő a szélsőséggel, de a matricás emberek többsége ha nnem is megy az utcára balhézni azért verbálisan jól elbánnak ” azokkal” akiknél most- ugye ott a hatalom. Minden a szalon- zsidózással kezdődött!
  Kedves Székely András – a lelet egy gyöngyszem.:-)

 • G.d.Magister

  2008 szeptember 26 at 9:38

  tet, visszaolvastam, igazad van, de nemcsak neked válaszoltam.

  Székely A., a filmhiradós történet gyönyörűűűű!

  Mellesleg, mint keresztény, liberális-konzervatív ember azt tanácsolom minden zsidó-magyar honfitársamnak, hogy energiáikat, tollukat az egyre erősödő cigánygyűlölet ellen fordítsák inkább. Merthogy a zsidózás inkább már csak pántlika, kötelező toposz a szélsőjobb repertoárjában, míg a cigánygyűlölet a kőkemény valóság. De azt hiszem, ezt már sokan fel is ismerték közületek.

 • lelkesz

  2008 szeptember 26 at 10:14

  Sziasztok,

  a cigánygyűlölet tényleg gáz, pláne, hogy a romák keménylegényei gyorsan vissza is ütnek (sőt, néha előre is sajnos, de ez nem etnikai kérdés). Azt gondolom, hogy itt a nyilatkozatok írása és a felvonulgatás nem segít, a felelős politikusokra kellene hatni a roma és a gádzsó (és ezen belül, hogy stílszerűen mondjam “biboldó” – ami cigány elnevezés ugyebár a zsidókra) népességnek, továbbá a szociális szakmának túl kéne lépni a rövidlátó és velejéig rasszista pozitív diszkriminációs gondolkodásmódon. A civil társadalom erősítéséről nem is beszélve, de szintén nem “cigánysimogató”, valójában a cigányságot lekezelő, sokszor erőszakosan gyermeki, vagy hogy a “simogató” hasonlatnál maradjak, állati tudatállapotba taszítani szándékozó álliberális mentalitással. Nem tudom, hallottátok-e, hogy egyes radikális balos szervezetek kirándulásokat szerveznek a cigánytelepekre, ahogy ők mondják “szociális gettókba”, s ott gyönyörű autóikkal felvonulva jól megnézik s aztán a többségi társadalom ellen uszítják a mélyszegénységben élő, kétségbeesett roma honfitársainkat.

  A történelmi Magyarország gyönyörű toposz, de felesleges bárhova kirakni, tán a dolgozószoba kivételével; a turul szép jelkép, de azért nem kell túlzásokba esni: attól, hogy mindenhova turult állítanak, még nem lesz a szívekben valódi hazaszeretet, félreértés és gyűlölködés sajnos annál inkább.

  A zsidóságra a turul egyébként valószínűleg kevésbé van rossz hatással, hiszen állami intézmények címerében is látható (honvédség, nemzetbiztonsági hivatal); a “Nagy-Magyarország” – helyesen történelmi Magyarország felvarrók és pólók viszont ijesztően hatnak a szélsőjobbos fiatalokon.

  Uff, szóltam. 🙂

 • medvedr

  2008 szeptember 26 at 13:38

  Kedves Lelkesz
  A cigánygyűlölet tényleg gáz, az én problémám az, hogy akik cigányoznak, azok zsidóznak is négereznek stb.- nek.Akik balhéznak az utcákon általában felvarrják magukra a NM. matricát, v. a turult, esetleg mindkettőt és cigányoznak és zsidóznak stbznek is. Nem válik ez szét annyira, bár lehet, hogy jobban mint, ahogyan érzékelem. Jól el is helyezik ezeket a jelképeket. A baj, az, hogy ez a magatartás legalább is verbálisan ma már egy minta, és nem tudunk jól reagálni erre a jelenségre mármint arra hogy mintává vált.
  A kirándulás a “szociális gettókba” az nagyon elmebeteg dolog, az ilyet büntetném. (A riói favella túra is az, pedig azt egyszerű turisztikai látványosságnak szánják.)

 • fhb

  2008 szeptember 26 at 14:21

  “A cigánygyűlölet tényleg gáz, az én problémám az, hogy akik cigányoznak, azok zsidóznak is négereznek stb.- nek.”

  Ezt mondjuk én messze nem így tapasztalom. Rengeteg ember van, aki napi élményei alapján ítéli meg ezeket a dolgokat és az égvilágon semmi baja sem a feketékkel, sem a zsidókkal, sőt pozitívan viszonyul hozzájuk, de a cigányokkal kapcsolatban a mindenhol és mindig hallható véleményeket mondja vissza (Erőszak, megfélemlítés, bűntettek, segélyekkel való visszaélés stb-stb.).
  Az antiszemitizmus és a cigánygyűlölet egyáltalán nem jár jegyben, viszont a NM-matrica és a nyitottság a neopogány jelenségekre sokkal inkább. A legtöbb zsidó ezért érzi magát kellemetlenül a NM-matrica láttán. Aki kiragasztja a kocsijára, az jó eséllyel hisz a pártus Jézusban, a sumer-magyar rokonságban és jó eséllyel hiszi, hogy a zsidók az okai mindennek (de főleg a magyar nemzet gerincét megtörő, hazug finnugor elméletnek).
  A csatolt jelenségekkel van a probléma, nem önmagában az NM-matricával.
  Érdemes elolvasni ezzel kapcsolatban a shadai által írt Trianon-posztot, Trianon nem csak az anyaországi-ht magyar szétszakadást hozta, de ott siklott ki a magyar-zsidó egymásrautaltság és összetartozás érzése is.

 • medvedr

  2008 szeptember 26 at 20:05

  Kedves fhb!

  Azt hiszem igazad van, pontosítanom kell, nagyon sok ember tényleg a cigányokkal kapcsolatban a “mindenhol és mindig hallható véleményeket mondja vissza “,de ezeket elválasztom azoktól az emberektől akik vmilyen akár személyes rosz tapasztalatok gyűlölik legalábbis verbálisan a cigányokat. Ezek az emberek a cigányokról tényleg a gyűlölelt hangján beszélnek, (az én tapasztalazom szerint) viszont a zsidókkal és másokkal kapcsolatban terjesztik az évezredes toposzokat viccelődnek stb. A nagy gond szerintem az, hogy ezekre a cigánygyűlölő szövegekre adott válaszok során jön egy kis beszélgetés, ahol már sok mindenki más is megkülönböztetődik. (hogy ennyire hülyén fejezzem ki magam) Így aztán attól tartok, hogy ha a cigánygyűlölet és az antiszemitizmus, ha nem is jár jegyben, de bizony közel vanak egymáshoz. Persze ez csak az egyéni tapasztalásomon alapszik. Mindemellett em akarok farkast kiáltani, és véres könnyeket sírni, hogy a cigányokkal együtt a zsidókat és másokat is gyűlölnek, de nem tudom ezeket nem észre venni. A többivel amit leírtál 100%- ban egyetértek. (Bár a “neopogány jelenségek” nem teljesen tiszta számomra, de kb sejtem hogy mit takarhat)A pártus jézust olvastam kettéágazott az én szakállam is a röhögéstől, úgyhogy identitászavarban vagyok azóta is.:-)

 • fhb

  2008 szeptember 26 at 21:48

  Neopogány jelenségek:
  Sámánhit, Hit a Föld szívcsakrájában, ami a Pilisben található és még ki tudja hányféle újonnan kreált hit, amelyeknek egyetlen igazi célja a távolságtartás a zsidó befolyás alatt álló kereszténységtől.

 • Székely András

  2008 szeptember 27 at 0:13

  A különböző szintű neopogányok (csúcs: Makkay János régész-őstörténész) az őseurópai, preindoeurópai, stonehenge-eket állító vallást űllítják szembe a “keletről jött”, zsidó-keresztény Kristus-követéssel. Némileg jámbor rokonuk a modern boszorkányhit, amely szerint az ősvallás a népi kultuszban és az egyház üldözte középkori boszorkányhitben élt tovább, és voltaképpen természetkultusz, amit a bölcs, fehér mágiás asszonyok ápoltak a hajdani ősanyakultusz (az “istennő”, a Goddess) kultuszának folyományaként. Ezek nem politizálnak, voltaképpen jámbor állat- és környezetvédők, napfordulókat ünneplők. Vannak fasisztoid kapcsolataik, rúnakultusz, Thule-kultusz, Odin/Wotan-kultusz, német és skandináv földön egyaránt, de szőrmentén, mert a 45 utáni előírásokat lehetőleg nem akarják megsérteni. Tetoválásmintáikat interneten, Amerikából szerzik be. Rokonaik a kelta keresztet állítók, mely “fehérista” motívum a Fradi-meccseken is feltűnik olykor. (A kereszt találkozásánál van egy kör is.) Ezek hangosabbak, mert a világháború győztesei, angolszászok, skótok, írek stb. És különben is, a demokrácia hallatlan előnye, hogy a mindenkori titkosszolgálat tudja, ki mit gondol, tehát engedik a pofázást bizonyos határig (mondjuk, rendőrök komolyabb megtámadsása), aztán ha nagy gáz van, esetleg háború, akkor minden polgáriságot félredobva megy a közérdekű internálás (amerikai japánok esete pl.).
  A magyar neopogányság leginkább a Szűz Máriából let Babba Mária, a párthus fejedelemfi-Jézus egyházellenes agyréme, a Kárpát-medencégől szétvándorolt és visszavándorolt újkőkori ősnép ötlete, a 30.000 éves magyar nyelv, a rovásírás-kultusz, amely egy sose létezett, Forrai által konstruált írásmódot népszerűsít és így tovább. Az a ciki, hogy pl. a Kodolányi-főiskola vagy korábban a miskolci bölcsészkar vígan hiredette/hirdeti ezeket a “nem-maintream” elképzeléseket, és ha az ember megnézi a bookline ajánlatát, azt látja, hogy történelem címén az antitörténelmet is átulják. Pedig ez olyan, mintha a 19. század tudományát oktatnák az orvoskaron. Hogy a legrégibb nyelv a magyar, azt már Táncsics Mihály kitalálta bús magányában, amikor a börtön elől egy maga ásta lukba menekült a saját konyhájuk alatt, éjszaka kibújva, szabadon felnézve a csillagos égre, és olykor szerelmesedve derék feleségével. Mert Táncsics végül is nyelvoktató volt. Érdekes, hogy ezek az írásai eltűntek, utoljára Kunszabó Ferenc hivatkouott rájuk, de ő sem olvasta (olvashatta) őket. Csak ezek amolyan fáziskésések: minden nyelvről kitalálja valaki hogy az volt a Paradicsom nyelve, a hollandról már a 16/17. században állították.

 • webeth

  2008 szeptember 27 at 13:38

  “Rengeteg ember van, aki napi élményei alapján ítéli meg ezeket a dolgokat és az égvilágon semmi baja sem a feketékkel, sem a zsidókkal, sőt pozitívan viszonyul hozzájuk, de a cigányokkal kapcsolatban a mindenhol és mindig hallható véleményeket mondja vissza”

  Pedig vannak pozitív élmények cigányokkal kapcsolatban is. Mondjuk én kisvárosban élek, de nem volt még negatív tapasztalatom cigányokkal, alig párat ismerek.
  1 töritanárt, 1 gyermekem ovistársát kislányt, 1 volt középiskolai osztálytársamat. Megállapítom, hogy a cigányok jól tanítják a törit, gyönyörűen énekelnek, és kifizetik a szenyámat, amikor nem találom a pénztárcámat.
  Hmmm.
  Biztos tudnak verekedni is, én ellenben pofont idegentől egyszer kaptam, Bp-en 17 évesen, egy skinheadtől. Pedig nem vagyok se cigány, se néger se semmi látható kisebbség.
  Szerintem nagyon sokan nem személyes élmények miatt sztereotipizálnak, hanem a sok “bölcsesség” miatt. 🙁

 • gabrilo

  2008 szeptember 27 at 15:29

  webeth,

  Te hölgy vagy, nemde?
  Ha igen, akkor a kopitól a pofon különösen gusztustalan.
  De rühellem, ha nőkkel szemben hősködnek:(( Én is vidéken éltem sokáig, ott egy csajt rúgtak fejbe egyszer bakanccsal ilyen kopik. Az is milyen szép dolog:((

 • webeth

  2008 szeptember 27 at 20:06

  Jaja, leány vagyok akkor még csak kicsi. Mondjuk hajnalban volt, és szerintem nem volt a kopasz már szomjas se és lek.. az anyámat, én meg mondtam hogy nem is. Ennyi. Most már meghagynám a hitében hogy anyám prostituált, hadd várjon még egy kicsit a balhéra. 😉
  (Nem volt vészes amúgy, m gyorsan futok. :D)

 • webeth

  2008 szeptember 27 at 21:38

  De végül is nem is a sztori a lényeg. Annyit akartam kihozni az egészből, hogy nem kell ahhoz cigánynak lenni, hogy valaki verekedjen, vagy lopjon vagy bűnözzön. Vannak szép számmal ellenpéldák (is).

 • ákos

  2008 szeptember 27 at 21:46

  a cikk egyik gondolatmenetére rácsatlakozva annyit azért bátorkodom hozzáteni, hogy az mszp-ben lassan több a róse, mint a fideszben.

 • zsófi

  2008 szeptember 27 at 23:10

  Most végre végigolvastam az interjút, és sajnos nem tetszett.
  Nagyon a napi politika körül forog, Magyar Gárda, féljünk-e tőlük, vagy nevessünk rajtuk, stb.
  Én azért egy ilyen kaliberű (vagy legalábbis egy ilyen elismertségű) embertől várnék olyan reakciókat is a mai helyzetre, hogy mit csináljunk Magyarországgal, hogyan tovább, hogy másszunk ki a szarból, hogyan oszlassuk el a félelmet, a jövőtlenséget, a fusztrációt az ország kétségbeesett lakosságának szívéből? Valami segítő szándékot. Valami aggódásfélét.
  Így viszont erősen pártpolitikai ízű az egész, szdsz propaganda. Miközben óva inti a zsidókat a politikától.
  A jól verekedő cigányok szöveg meg kissé izléstelen szerintem is, főleg az olyan események tükrében, mint az olaszliszkai tragédia.
  És örülök, hogy Demszky Gábor a barátja. Valaha én is szavaztam rá, most már viszont őt tartom Budapest módszeres lerohasztásának fő felelősévé. A származását nem ismerem, de nem is érdekel.

  Mellesleg Nicolas Sarkozy kb. annyira zsidó, mint amennyire magyar. Tehát semennyire, ha a személyes kötődését, identitását nézzük.

 • zsófi

  2008 szeptember 27 at 23:15

  Bár zsidó utcaseprőt nem ismerek, de kamionsofőrrel, villamosvezetővel, cukrásszal találkoztam már.
  És semmi gond nincs az utcaseprőkkel sem, én is csinálnám szívesen néha, amikor bántja a szemem a sok szemét.

  Ezek szerint Izraelben csak az arabok meg az etióp bevándorlók söpörnek utcát? Az utóbbiak ráadásul még zsidók is.

 • lelkesz

  2008 szeptember 28 at 1:13

  http://www.nol.hu/cikk/506011/

  Tényleg sok “melós” zsidó van:

  én rendőrrel és katonával találkoztam (tiszthelyettes), továbbá kidobóval is; egy zs ismerősöm papája tollat gyűjt, egy másiké pedig kukásautót vezet és hogy stílszerűen mondjam a Siratófal mintájára: akkora zsidó, hogy a kipa teszi a fejére őt és nem fordítva.

 • tin_opener

  2008 szeptember 28 at 6:44

  Véleményem szerint ez az interjú, – beleértve a kérdéseket és a válaszokat is – változatatás nélkül akár a SZABADNÉP-ben, akár a PRAVDA-ban is megjelenhetett volna 1953-ban.

  Ritkán látni ennyire kereatív semmitmondást-maszatolást ennyire szalonképes stílusban. Igazi literátori teljesítmény, bármely finom, úri szalonnak diszére válna, s biztos elnyerné, s már el is nyerte a nagyérdemű cél-közönség tetszését.

  Betudható Konrád Gy. “írói munkássága” részeként, vagy akár előzetes köszönetként azoknak, “akik ezt elintézték nekem”, (vagy éppen most intézik, Jancsó M.-et idézve).

  Láthatóan semmi nyoma a kínzó, önmarcangoló kérdésnek, hogyan juthattunk a Beszélőtől “Révész Mártíriusz” kiröhögéséig, és mi szerepem volt és van nekem ebben?
  Beszéljünk inkább az időjárásról!

 • niemand alfonz

  2008 szeptember 28 at 9:27

  szerintem nem szerencsés összemosni a két előítéletet. az antiszemitizmus egy valóban évezredes toposz, nem tudom mit lehet vele kezdeni. a cigány-gyűlölet alapja nyílván hasonlóképpen a másság elfogadásának a nehézsége, ezt minden társadalomnak tanulnia kell. de erre rárakódott az évtizedek óta elrontott kissebbségi politika és a cigányság kultúrájának mássága. a baj egyik része az, hogy mára a cigányság kultúráját – hozzánk hasonlóan – elvesztette, de társadalomba való beilleszkedésüket ez nem segítette elő. az pedig nem elég, hogy a többségi társadalom orrát verjük bele folyton abba, hogy a cigánysággal ellenséges érzelmeket táplál. itt jegyezném meg halkan, hogy a zsidóság is a többségi társadalom része. magyarán a zsidó is gádzsó, akit a cigányok nem tudom mekkora része utál, és a zsidók se szeretik valamennyien a cigányokat. azzal, hogy egy oldalra állunk egy elrontott üggyel nem segítjük a sajátunkat.

 • dzsordzsbus

  2008 szeptember 28 at 15:45

  nem is volt hosszú

 • aladar

  2008 szeptember 28 at 17:47

  Konrád Gyuri mint mindig most okos. Az itt megszólalók többsége azonban nem ér fel hozzá, elsősorban gondolkodásban. KGy többet tett le az asztalra, mint az igen tisztelt hozzászólok többsége, pedig sokan közülük azt hiszik, hogy nagyon okosak. Mindezt azért mondom mert KGy-t gimnazista kora óta ismerem, barátom ugyanis. Egy osztályba jártunk. Azonban a zsidó közélet kérédsében nem értünk egyet, a MAZSIHISZt jelen formájában meg kellene szüntetni a kerekasztal jó ötletnek látszik, de lépni kellne nem beszélni róla

 • mézga gejza

  2008 szeptember 28 at 18:26

  Ej, aladar, hát ha csak lépsz, de nem beszélsz, abból mi lenne? Sétáló okos(kodó)k társasága.
  Konrádra itt ( sem ) mondta senki, hogy buta lenne, legfeljebb néhány kérdésben nem értünk egyet.
  Nekem nem volt az osztálytársam, viszont olvastam tőle egyet s mást.
  🙂

 • Székely András

  2008 szeptember 28 at 19:41

  Amikor egy 5-15 %-os társadalmi csoport – jelenleg a romák/cigók és a homók/buzeránsok – kilépnek a maguk többé-kevésbé látható falazatú gettójából, felizzik a többség társadalmi szorongása, illetve az ebből adódó ellnérzése, esetleg gyűlölete. 1867 után a zsidókkal volt ez így, 2000 után a cigányokkal van, és még jó ideig lesz. Pedig úgy túnik, ebben az évezredben a romákra hárul a magyarság biológiai fenntartása. Ha az a helyzet, hogy a nyolcévesek fele cigány, akkor ez bizony nincsen másképp. Az “erdélyi menekültekre” (például a Kolozsvárt elhagyó nagyarokra,akiknek száma már az egykor ott lakók fele) is lehet számítani, de ez véges lehetőség. A jövő: az ELMAGYAROSODÓ cigányság. (Mint ahogy Izrael jövője is egy világias és összeileszkeő zsidó-moszlim izraeli honfiúság – lehetne. Győzike még cigány, a lánya már nem lesz az.
  Vona Gábor szerintem a hitleri példát követi: egy réteg kipécézésével egyesíteni a követők csoportját, és feltörni az orbáni magasságokba. Ha FIESZ-kormány lesz, a mai szélsőjobb kolbásszá lesz darálva, ha addig nem szalámizza le saját magát. A többségi társadalomnak le kell nyelnie a cigányok támogatásának békuláját, SŐT! Még több, ellenőrzött gyerekneveléshez kapcsolt és nayon kemény (pédául a lincselést bűnszövetségben elkövetett tetnek minősítő) törvényekkel kiegészített, a cigány értelmiségiekkel ÉS vajdákkal együtműködő, a szó “hungarus” értelmében vett magyarosítást serkentő politikát kell folytatni. Ami 1896 körül a zsidók esetében megindult, és ami a Párizs környéki békék miatt (is), meg a katolikus osztrák antiszemitizmus és a lutheránus német zsidóellenesség, meg (talán) a cionizmus és a tanácsköztársaság sajátos vezetőgárdai felállása miatt megállt.
  A cigányellenesség – ép úgy,. mint korábban zsidóellenesség – a nemzeti önsorsrontás, hoszabb távon öngyilkosság egyik válfaja Mgyarországon.

 • tet

  2008 szeptember 28 at 23:01

  Kedves Tin_opener!

  Én készítettem az interjút. Komoly konspirációs szándék állt mögötte, de megkérdőjelezhetetlen logikáddal, kristálytiszta lényeglátásoddal lebuktattad a készülő összeesküvést.

  Magyarország romba döntését – ami csak a kezdet lett volna – három egymásra épülő fázisban vittük volna végre:

  1. Révész Máriuszt Konrád elvtárs és én elvtárs rendőri álcában keményen megdolgozzuk, majd cinikusan Mártírioszuzonk, fetrengve a földön a röhögéstől.

  2. Később megjelentetünk a Szabad Népben vagy a Pravdában, legrosszabb esetben a JP-n egy velejéig romlott, szalonképes, kreatívan semmitmondó maszatolást, figyelemelterelő célzattal.

  3. Közben a zavart kihasználva egy amerikai üzleti körök által pénzelt, izraeli és orosz tudósokból álló génsebész-csoport, egy volt szlovák titkosszolga irányítása alatt feléleszti Kádár János elvtársat, aki hitelből finanszírozott, mérgezett krumplilevessel örökre elaltatja az ébredő oroszlánt.

  Minden jól alakult, már túljutottunk az első két fázison, és megszereztük Kádár koponyáját is, de két dologgal nem számoltunk: veled és Morvai Krisztinával.

  Lelepleztél minket, felrobbantottad a halálcsillagot, de csak csatát nyertél. Most egy kis zavar támadt az erőben, de a birodalom nemsokára újra visszavág.

  És beszéljünk az időjárásról: teljesen beborult?

 • Bajnok

  2008 szeptember 28 at 23:40

  Ha sikerül a Kolompár Orbán és Száva Vince féle erőszakos, tolakodó klikket kiközösítenie a cigányságnak akkor jó esély van a társadalmi békére.
  Én úgy látom hogy erre hajlik is a roma társadalom, tekintve hogy legutóbb sem ültek fel Kolompár árpád-sávos zászló mosós provokációjának és alig jöttek el a rendezvényére.

 • noblog

  2008 szeptember 28 at 23:58

  tet,
  és már sötét is lett.

 • niemand alfonz

  2008 szeptember 29 at 8:56

  tet, ez egy nagyon csúnya összeesküvés, te és Konrád azonnal hagyjátok abba! irgum & burgum

 • tin_opener

  2008 szeptember 29 at 10:17

  T. Tet,

  Belátom, hogy alábbi kérdésedben rejlő válasz,

  > És beszéljünk az időjárásról: teljesen beborult?

  sajnos nem teljesen alaptalan.
  Én ezt a kérdést sűrün felteszem magamnak.

  Úgy vélem, neked e kérdést Konrád Gy.-nek kellett volna feltenned, akár ad infinítum ismételve, azzal együtt, hogy

  > … és mi szerepe volt és van Önnek ebben?

  N.B. nagyon tudok örülni annak, hogy – nem csak kiemelkedően szerény adottságaim korlátainak köszönhetően – a politikai liberalizmus prosztó “témává” degradálásában nem “tettem le semmit sem az asztalra”. (Itt a “téma” kifejezést adaptáltam egy unikális, a valóságtól teljesen-tökéletesen elvonatkoztató oszlopdiagrammokkal dübörgő, manapság éppen frakcióvezetőként fungáló filiszter-miniszter pártlelnöki expozéjából.)

 • Kukuríkútörökcsászár

  2008 szeptember 29 at 14:00

  Székely András: Mellékszál, de Makkay Jánossal kicsit igazságtalan vagy. Komplett hülyeségek leírására képes kora középkori történelem és régészet kapcsán, helyenként (pl. Attila kardja- Árpád kardja), egyenesen követhetetlenek az agymenései, ez igaz, de amúgy a legnagyobb magyar neolit régészek egyike, nemzetközi szinten számontartott figura (Colin Renfrew is hivatkozik rá néha). Annyi a gond, hogy a kilencvenes évekre megöregedett, és nekilátott magyar őstörténetről, meg képzeletbeli jazig-jász kontinuitásról irkálni, amihez sosem értett. Dögivel vannak sokkal súlyosabb áltudományos arcok kamuőstörténet-írás terén Mesterházy Zsolttól Csomor Lajosig. ( A néhai Badiny mesterről nem is beszélve :-))

 • aladar

  2008 szeptember 29 at 21:33

  kedves mézgagéjza, Te ugyan a tipikus esete vagy az okoskodó zsidónak, akinek az a kedves szokása hogy csak ő a jani, a többi meg … Ostoba hozzászólásod, jobb lenne ha magadnál tartottad volna.

 • Székely András

  2008 szeptember 29 at 22:33

  Kedves Kukurikútörökcsászár, dehogy akarok én rosszat mondani Makkayról azzal, hogy kijelentem, a különböző szintű neopogányok közt ő a csúcs. Épp ellenkezőleg, ő valóban kiváló szakember, nem is egy területen, óriási tudásanyaggal. Politikában kicsit csőlátó, de ez engem sose izgatott. Hanem van egy saját kiadású füzete, amely a Censebant Christianos ex Iudaeis extitisse / A nyugati ember Ázsiából kapta az isteneit, és ebben kicsit különös elképzelések vannak a főként indo-európai nyelvű európaiak és az ázsiai-sémi, zsidó gyökerű kereszténységet felvevő európai társadalmak belső ellentmondásáról. Úgy tűnik – most még egyszer végigböngészem a kis könyvet – valamilyen görög-germán-kelta szinkretizmust jobbnak gondolt volna.
  Egyébként Makkaynak szinte minden írását ismerem, még a kard-kérdésben is van némi affinitásom irányában: a “bécsi szablya” szereléke az én egykor művészeten és művészettörténeten iskolázott szememmel nézve más világot mutat, mint a penge dísze: a markolat és a hüvely aranyborítása a honfoglalás századából való, de a penge sárkányos dísze inkább Attila századából való kaukázusi (alán?) munkának tűnik; van is párhuzama 4-5. századi sírleletek között (Sznyejszkojei temető 14. katakombája, Markowin/Muntschajew: Kunst und Kultur im Nordkaukasus, 23. kép).
  Ez persze abszolút OFF volt, vagyis mellékszál, de igazából, izé… nekem az ilyen mellékszálak egyre fontosabbnak tűnnek. Ami meg a jazig-jász kontinuitást és hasonlókat illeti, ez a politikai csőlátás következménye, Kunszabó Ferenc körében virágzott az “ancient régime” vége felé a gondolat.

 • lev

  2008 szeptember 29 at 22:43

  shana tova!!!! mindenkinek áldott évet kívánok!

 • mezga gejza

  2008 szeptember 29 at 23:05

  aladar,
  elkapkodtad választ, nem gondolkozol: honnan is tudhatnád, zsidó
  vagyok – é, vagy valami más, valamint értelmezési gondjaim is akadnak rövid röffenésedből: a “janiság” nem szokás … és ha “ugyan”, hol a többi.
  Se gondolat, se nyelv. De ismered “Gyurit” – no ‘iszen!

 • zoli

  2008 szeptember 30 at 12:15

  Sajnos most jöttem haza, és most látom, hogy a jobboldal “kinevezte ellenségnek” a cigányokat, és meg kell védeni Őket. Nem szimpatizálok a cigányozással, inkább a műveletlen, antiszociális meghatározás lenne jó, hiszen semmi külömbség a cigány és a “fehér” lumpen között. De ha már a cigányokra van kihegyezve a dolog, foglalkozzunk velük.Mint 40 éve iparban dolgozó embernek, mindenkor voltak nagyon rendes cigány munkatársaim, ( és szörnyetegek is) az egyik szomszédom is az (legalábbis személyleirás alapján, amúgy semmi gond vele), ezért talán jobb a rálátásom az ügyre, mint a kedves hozzászólók egyikének-másikának.
  Most a csendőrség ügyeiről ne beszéljünk, mert az ma nem lenne “eurokonform”, viszont eredményes volt.
  Beszéljünk a ’45 utáni gondokról: A szoc.ipar 45 évig tölteléknek (vattaembernek hivták Őket)használta a cigányokat (és a többi alacsony iskolázottságú embert), ugyanis munkanélküliség nem volt,(csak gyárkapun belül) a KMK (közveszélyes munkakerülés) viszont bűncselekmény volt. Az átlagbérgazdálkodás viszont kikényszeritette, hogy a képzett emberek mellé néhány alacsony bérű, tudatlan embert is felvegyenek, és az Ő alacsonyabb bérük terhére fizessék meg a képzetteket. Én is tartottam egy rakás ilyen embert, kényszerből. Ezek az emberek mindennemű teljesitmény nélkül kapták a viszonylag elviselhető fizetésüket.A rendszerváltás után az
  egykori “vattaemberek” számára az egyre terebélyesedő segélyezés játsza ugyanezt a szerepet. Hogy kerülnek ide a cigányok? Úgy, hogy ezek a “vattaemberek” és segélyre beállitott emberek is jórészt Ők, akik teljes joggal levonták a következtetést, hogy tanulni “nem gazdaságos”. Hogy jelenik ma ez meg? Hát csak úgy, hogy jelentkezik nálam egy cigány munkára, és többnyire nem veszem fel! Mert rasszista vagyok? Nem, csak az a gond, hogy NEM TUD OLVASNI! Aki tud, azt fel is vettem. Ugyanis egy üzem teli van figyelmeztető táblával, és ha valaki nem tudja elolvasni, az jogilag olyan, mintha ott sem lenne, és ha beleset történik… A cigányokat viszont gyakran éri üzemi baleset. Miért? Mert egyszerűen nincs veszélyérzetük, és túl játékos hajlamuak. 18 (!) éves koromban a második munkanapomon láttam, hogy egy cigány (17 éves) srác kezét letépte a gép. Miért? Mert a haverjával fogadtak hogy egy pörgő tengely alatti 10 cm-es résen át tud nyúlni. Nem tudott! Ez a látvány máig kisért. És még hosszan tudnám a horrorszintű “élményeket” sorolni.
  Összességében igy a cigányság egyrésze (aki tanult, tiszta és motivált) dolgozik, de a nagyja a segélyre szorul, pedig dolgozhatna. Sem a politika(szavazóbázis) sem a cigány “vezetők” nem állnak ki eléjük,(mert mindkét társaság szemét, őszintétlen banda) és nem folytatnak propagandát, hogy ezt az elképesztő tudatlanságot fel kell számolni, mert előbb-utóbb katasztrófához vezet. Az összes többi dolog ebből következik. Persze sokkal egyszerűbb és kifizetődőbb jogvédőt játszani, fasisztázni, Gárdázni, rasszistázni, mint lemenni közéjük tanitani.
  Mielőtt a jobboldalra “veritek a balhét”, az alaphelyzetet se feledjétek. Ugyanis egyre több ember unja, hogy ingét-gatyáját befizeti adóba, mások meg felélik a befizetéseket.(ez nem csak cigány ügy) Igy ráadásul az ország feltőkésitése is lassan halad.

 • zsófi

  2008 szeptember 30 at 12:43

  Zoli, sok igazság van abban, amit mondasz.

 • székely andrás

  2008 szeptember 30 at 23:41

  A funkcionális analfabéta sajnos korántsem cigány vonás. A szóképes olvasás elméletben biztosan remek ötlet zseniknél, de átlaggyereknek nem könnyű megtanítani. Éppenséggel lehet, ha van hozzá kedve, előkelőbben motivációja. De miért volna? Olvasni ciki. Megnézzük videón, ha már a képregény is megerőltető.
  A lovari (pénzes, korábban lovakkal foglalkozó, indiai nyelven beszélő) cigányoknál, akik pl. műtárgykereskedők lettek, kiváló értelmi képességek rejlenek. Mondhatni, született zsenik. Nem vicc! De átlagos, normál karriert nem negyon van módjuk befutni, és nem is nagyon erőltetik, inkább elmennek valamilyen “Kulcsár típusú” pályára. Kulcsár, a háziőrzött bankszakember Somogyban a nem cigány iskolások között is példakép egy felmérés szerint. A szocializáció szinte pontosan leképezi a feketékét az 1870 utáni Anerikai Egyesült Államokban: belső társadalmi tagolódás, gettósodás és lázadozás, gyermekszintű gondolkodás megmaradása, nem utolsó sorban az állami segélyezés rendszere miatt, kiemelkedési lehetőség a sporton és a zenén keresztül, és a XXI. század végén már alighanem lesz konzervatív magyar külügyminiszter meg elnökjelölt is, letagadhatatlan cigányos külsővel. Csak ki kell várni. De addig még sok vér fog lefolyni a Dunán. Nem lovariké, ők inkább öletnek, mint ölnek, főleg nem muzsikus romungróké, hanem a románul gondolkodó és hegyi móc módjára cselekvő beások közt fel fognak tűnni a kis Malcolm X-ek.
  Egy apró OFF: valamelyik kisebb csatorna műsorában, “reality show”-ban, mint olvasom, az egyik szereplő, ráasdásul egy Zöld vezetéknevű leányzó (csak nem egy Grün család sarja?) állítólag rasszista megjegyzést tett egy másik szereplőre, visszaküldve a Gangesz partjára. A témával foglalkozó “sajtómunkásoknak” nem jutott eszükbe, hogy ez Magyarországon nem cigányozás, hanem “adyzás”.
  Mindenki valamilyen folyótól jött a Dunához-Tiszához: a Jordántól, a Dontól, a Volgától vagy az Obtól, a Vágról, Dráváról, Száváról, Oltról, Rajnáról-Majnáról nem is szólva. Esetleges sumer utódok egyenesen az Eufrátesztől szakadtak ide. A cigányok inkább az Industól, meg Pandzsáb öt folyójától. De aki a Gangesz partjáról jött, az Ady Endre.

 • székely andrás

  2008 szeptember 30 at 23:56

  Sajnos, a statisztikák nem nagyon pontosak, de a csendőrség korában ötöd-tizedannyi cigány se volt, mint ma, rásadásul sokkal inkább elkülönültek, ezért tudott a csendőrség rendet tartani. Vagy legalábbis nem látszott, hogy rend csak ott van, ahol a vajda alkalmas fickó volt.
  Kemény István jeles szociológus kutatása szerint a cigány családokban ma KEVESEBB gyerek születik, mint 1930 körül. Viszont szinte mindegyikük felnő, míg annak idején többségük vagy minden második belehalt valamilyen betegségbe.
  (Egyetemista koromban kötelező volt felvenni valamilyen ún. speciálkolléágiumot. Jiddis nyelv, ó-izlandi irodalom és románi (= szanszkrittal rokon, indiai cigány) közül választottam az utóbbit. Hutterer Miklós indogermanista néprajzos is volt; az egyik felvételi vizsgaszerű kérdése az volt, tudok-e zsíros-fűzseres ürgepörköltet enni sok borral, de feltehetőleg kenyér nélkül? Végül aztán nem került sor erre a gyűjtőút-lakomára. Később a néhai Rákóczi tér ma már kiöregedett romnyijaival újíthattam fel nyelvi emlékeimet. Régi szép ronda idők….:-))

 • tin_opener

  2008 október 1 at 9:12

  Kedves Székely András, írod:

  > Kemény István jeles szociológus kutatása szerint a cigány családokban ma KEVESEBB gyerek születik, mint 1930 körül. Viszont szinte mindegyikük felnő, míg annak idején többségük vagy minden második belehalt valamilyen betegségbe.

  Ismét helyben vagyunk, szerintem a fentieknek plauzibilis folyománya a “Molnár Lajos + Horváth Ágnes + Mihályi Péter + Kuncze + Kóka” képviselte és Konrád támogatta “Tudjuk, merjük, tesszük!” megoldás. (És megtették. Ők tették meg, nem holmi gárdák vagy a konzervatívok, a MASZOP is csak statisztált hozzá.)

  Az általad emlegetett M.Kir. Csendőrséget ezek után már felesleges újraszervezni, vagy szerinted nem? Esetleg ez is a “liberális megoldás” része?

 • niemand alfonz

  2008 október 1 at 9:31

  ez nem fog menni. egyszerűen képtelenek vagyunk/leszünk megoldani ezt a problémát. vagy túl liberális vagy radikális a hozzáállásunka kérdéshez. azért is lehetetlen, mert a cigányságban egyáltalán nem érzem, hogy változtatni akarna. aszondom, csináljunk egy önkéntes trianont, adjunk a cigányoknak autonómiát, vagy alakítsanak államot egy-két megyénkből és oldják meg maguk. miért mi görcsölünk itt, mert nekik rossz? ha az én városom is beleesne az autonóm cigány területbe vagy az alakulandó Cigány köztársaságba szívesen elköltözöm családostól illetve befogadnék családokat, akik onnan költöznének el.

 • tin_opener

  2008 október 17 at 6:24

  Kedves Tet!

  Most olvastam:
  http://index.hu/politika/belfold/olisz081016/

  Erre való tekintettel kérdezlek, hol leszel 2008.10.18.-án, szombaton este? És hol lesz nagytiszteletű Konrád Gy. úr?
  És mi a Charta programja szombat estére?

 • tet

  2008 október 17 at 10:51

  Kedves Tin_opener!

  Érzem, hogy ez valami beszólásféle, csak nem fogom a lényegit. Mi lesz 18-án? A részegen fenyegetőző rendfenntartók elleni tüntetés, vagy gyilkosorkok elleni dzsembori?

  Én nem szívesen veszek részt tömegrendezvényeken, azonban a cionista világhatalmi konferencián egy páholyban ülök Konrád úrral, így a programja töviről-hegyire ismert előttem. Ma koradélután felragaszt egy Nagy-Magyarország matricát a Hondájára, és 18-án a Goj Motorosokkal vesz részt egy megemlékezésen.

 • tin_opener

  2008 október 17 at 15:52

  Kedves Tet!

  Sajnos az Indexben
  ( http://index.hu/politika/belfold/olisz081016/ )
  olvashatóknál többet most sem tudok.

  Sőt, most már – hála szíves tájékoztatásodnak -, relatíve még kevesebbet tudok:
  – nem tudom kik azok a “részegen fenyegetőző rendfenntartók”,
  – nem tudom kik azok a “gyilkosorkok”,
  – sejtelmem sincs arról, kik azok a “Goj Motorosok”.

  Végül – úgy látom – explicite deklarálnom kell, hogy én semmiféle cionista világhatalmi törekvésben, v. összeesküvésben nem hiszek, a Herzl Tivadar féle cionizmussal viszont legalább 50 éve szimpatizálok, annyira, hogy egyszer még a Szohruthoz is ellátogattam családostul.

  Igaz, emellett a neokonzervatívizmusban és neoliberalizmusban sem hiszek, olyannyira nem, hogy már az elemek periódusos rendszerérében az “Ne”-re is csak méla megvetéssel vagyok képes nézni, ami azért egy közömbös gáz esetében, – ami még egy molekulát is képtelen létrehozni -, mégiscsak túlzás.
  Javaslatom: meg kellene alapoznotok a NeoPálpusztai filozófiát, politikatudományt és gazdaságtant. T.i. ezeknek – a nekonzervatívtól és neoliberálistól eltérően – már a puszta elnevezése is transzparens lenne. A http://www.judapest.org/judapest-a-frankelban/ poszt néhány briliáns kommentjéből kiviláglik, hogy az ígéretes kezdeti lépéseket ezen az úton már meg is tettétek.

  Ezeken túl, – kérlek engedd meg nekem -, hogy egyetértőleg felidézzem a
  http://www.judapest.org/judapest-a-frankelban/#comment-20404
  kommented alábbi kijelentését:
  “A széles látókör és a tisztesség nem életkor függvénye.”

  Nos, soraid kétségbevonhatatlanul igazolják, hogy fiatalon is lehet valaki olyannyira széles látókörű, hogy amellett tisztessége infinitezimálisnak látsszék.

 • marky

  2009 július 24 at 8:46

  Elolvastam az interjút. Iszonyat gáz ez az ember. Lövése sincs a magyar valóságról (pl. “Nem a cigányok azok, akik hepciáskodnak”) , de azért osztja az észt. Jó végre 2%-on látni a pártját, bár még így is erősen túl van értékelve.

 • Gabriel

  2009 július 24 at 9:58

  marky,
  tán már az ablakod alatt masírozik a Cigány Gárda Hagyományőző és Kulturális Egyesület

 • askeladden

  2009 július 24 at 10:12

  “Maga Antall József mondta nekem, hogy nagyon erős volt az MDF-en belüli hajlam a radikális nacionalista irányba fordulásra. Emögött egyébként ő részben a KGB tevékenységét sejtette.”

  Időnként elő jön ez a dolog. Valahogy a radikális nacionalizmus az a téma, amelyre a legjobban provokálhatóak vagyunk (mi magyarok). Nem kellene ez ellen tenni? Feldolgozni a múltat? A nyelvrokonságtól Trianonig, amíg nincsenek érvényes válaszok, addig mindig ott lesz a provokáció veszélye.

 • marky

  2009 július 24 at 10:12

  Sajnos nem ők masíroznak, hanem ők:

  http://vastagbor.blog.hu/2009/07/24/ezek_semmibol_sem_tanulnak

 • Gabriel

  2009 július 24 at 10:44

  marky,
  ezúton közlöm Veled, hogy Konrád Gyuri és hasonszőrű társai egy cigányok lakta faluban éltek hosszú évekig, a római katolikus templom cigány gyerekekből álló kórusát pedig egy bizonyos Fischer karnagy úr vezényelte Zsigmond atya, bencés szerzetes kérésére…

 • Gabriel

  2009 július 24 at 11:04

  marky,
  egyébként tudtad, hogy Vona Gábor pártelnök már tavaly interjút adott blogunknak?

  Vona Gábor
  2008 április 1 @ 14:58
  Az alábbi beszédemmel szeretném kifejezni, mit gondolok az ügyrõl!

  Tisztelettel,
  Vona Gábor elnök

 • sanyi

  2009 július 24 at 11:05

  Marky! Azt szeretném kérdezni tőled hogy Te személyesen milyen kapcsolatban állsz a cigányokkal? Dolgozol velük, Szomszédaid, Barátaid? Üzletfeleid? Van egyáltalán személyes kapcsolatod velük? Nem azért kérdezem mert gúnyolódni akarok hanem mert érdekelne! Amúgy mit szólsz ahhoz a volt magyar gárdás FEHÉR sráchoz aki miután elvágta a volt barátnője torkát leült számítógepzni..?

 • sanyi

  2009 július 24 at 11:12

  Gabriel! :-)) Bár Marky kolléga ettől ki fog akadni…

 • askeladden

  2009 július 24 at 11:22

  “Konrád Gyuri és hasonszőrű társai egy cigányok lakta faluban éltek hosszú évekig,”

  Mikor? A rendszerváltás előtt? Akkor még lehettek demokratikus illuzióink. Nem lehet a múlt erényeiből örökké megélni, talán újra meg kellene ismételni a kisérletet! Szerintem jelentősen megváltoztak a dolgok.

 • Gabriel

  2009 július 24 at 11:23

  sanyi,
  volt már ennél rosszabb is:
  még a rendszerváltás utáni eufórikus időkben, amikor Izolabella polgártársnő védőszárnyai alá vette a skinhead fiatalokat, megy az ifjú kopasz egyenruhában elfele otthonról, anyja rosszat sejtvén utánaszól:
  – Hová mégy édes gyermekem?
  – Megyek zsidóverni!
  – Hát édes fiam meg kell mondanom neked, bár eddig titkoltuk, te is ZSIDÓ VAGY!
  Erre a gyerek, aki mindössze 18 éves volt, nem tudván a helyzetet feldolgozni magában, sikeres öngyilkosságot hajtott végre, nem volt képes zsidóként élni…

 • Gabriel

  2009 július 24 at 11:32

  Többek még most is ott élnek, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy most is csendesen a cigányság felemelkedésért munkálkodnak, ki-ki a maga eszközeivel.
  “Ami most Magyarországon a legveszélyesebb, mert robbanással fenyeget, az a cigányokat körülvevő gyűlölethullám, mert sosem tudhatjuk, hogy az “elméleti” gyűlölet mikor csap át gyakorlatba, tehát valódi katasztrófába, mint ahogy ezt a húszas-harmincas években sem tudták megállítani az emberek.”
  mondta Fisher Iván karmester már 2001-ben egy interjúban…

 • Gabriel

  2009 július 24 at 11:34

  sanyi,
  akadjon!

 • sanyi

  2009 július 24 at 11:37

  askeladden! Nem tom milyen kisérletről beszélsz (gondolom h. cigányokkal meg a Konrád Gy. – vel kapcsolatos) De hidd el hogy az emberek mindig emberek maradnak. És bizonyos szituációban mindig ugyanúgy (a saját kultúrájuknak megfelelően természetesen) fognak reagálni.

 • marky

  2009 július 24 at 18:27

  Na, az előző rendszerellenes, majd meglátjuk mi lesz.

  A zelőző hsz végre akartam, de jobb ha inkább külön áll. Rostás Farkas György szerint Lakatos Menyhért a következőket mondta a 70-es években:

  “Szórjuk a sódert egymás szemébe. A cigányok ott lesznek a jövőben is, ahol most. Egyikünk se csinált semmit annak érdekében, hogy ez másképp legyen. Tudás és szellemi tőke kell a cigányoknak, nem a politika. Mindannyian politikát akarunk csinálni, de ez nem működik. Iskolákat, szakmunkásokat kell kitermelnünk, mert ha nem ezt tesszük, egyszer majd megunják a gázsók, és nem tartanak el bennünket. És az is előfordulhat, ahogy elő is fordult már, hogy megpróbálnak minket kiirtani.”

Szeretné megtudni, milyen bónuszokat kínál a CasinoBuck más kaszinókkal szemben? Tudni akarja hol találhatja meg kedvenc nyerőgépeit online formában? Esetleg fel szeretné keresni, mely fogadóirodák fogadják el a Bitcoinos fizetést? Minderre és még sokkal többre választ talál az Online Kaszinó Játékok weboldalán! Portálunk felelőségtelljes bemutatókat és leírásokat kínál a játszmára vágyóknak, és mindennel azon vagyunk, hogy segítsünk a legbiztonságosabb és legoptimálisabb online kaszinót megtalálni. A hatalmas bónuszok és nyeremények közötti eligazodást és a játékok keresését egy letisztult és egyszerű folyamattá tesszük, így otthona kényelméből is zökkenőmentesen pörgetheti kedvenc slotjait, úgy mint az Ultra Hot Deluxe nyerőgépet. Ha a szerencse megtalálása nem hagyja nyugodni, vagy csak egy gyors játszmára vágyik utazás közben, arra is van megoldás: Oldalunk összegyűjti önnek, mely kaszinók és fogadóirodák érhetők el telefonon is, így akárhol is van, lesz módja játszani. Nálunk megtalálhatja az önnek tökéletes klasszikus és szórakoztató kaszinózás éléményét egy modern és kényelmes körítésben.