A „cionista terror” valódi kronológiája

Akár le is szokhatnék róla, de időnként mégis rápillantok a “Bombagyárra”. Bár az oldal valahol egy kistarcsai kocsma és egy BKV-ellenőr klubház színvonala között mozog újabban, de ez van, a mi antiszemitáink kicsit talán savanyúbbak, kicsit talán sárgábbak, de legalább a mieink. Ők a mi antiszemitáink, no.

Ezek a gyárosok újabban igyekeznek valamiért a káinfónál is káinfóbb lenni (nagy a tolongás nyilván a szélsőjobboldalon), de ez nem áll annyira jól nekik, mert hiányzik belőlük a káinfó már-már posztdadaizmusba hajló, igen, bája. Most ismét egy alsópolcos antiszemita szösszenettel örvendeztették meg magukat, melynek az a címe, hogy “A cionista terror kronológiája I.” Ebben a bejegyzésben úgymond tételesen felsorolják, hogy a zsidók miért utolsó, ocsmány gazemberek (és voltak mindig is). A kommenteket átnézve kiderül, hogy sok olvasóra egyenesen revelatívan hatott ez az iromány, páran csak azt sajnálják, hogy a környezetük néha értetlen velük szemben.

A JP deklaráltan nem áll dialektikában az ilyen oldalakkal, de most kivételt teszünk: elolvashatják a cionista terror a zsidóság valódi krónikáját a JP-n! Kattintás után.

Előljáróban: egy olyan népcsoportról beszélünk, amely az egész világ népesség 1 százalékának a negyede (0.25%).

Lássuk:

~ 1700 kr.e – Ábráhám, az első zsidó szövetséget köt az Egy Istennel; megszületik az a fajta monoteizmus (egyistenhit), amelyből később kifejlődik a kereszténység és az iszlám is. Az “ábráhámi” monoteizmus mai napig a nyugati civilizáció egyik alappillére.

~ 1300 kr.e – Exodus; az Egyiptomban fogvatartott zsidók felázadnak a zsarnokság ellen, meg- és elszabadulnak. A nyugati “emberi jogok” felfogás és szabadságeszmény első írásos megnyilatkozása ez a történet.

~ 450-500 kr.e Az az írás, amit ma a legtöbben “Ószövetségnek” hívnak, végső formát ölt. Ez a zsidó írás az európai kultúra egyik forrása, a mai napig eleven táplálója. Nyelvünkben és gondolkodásmódunkban – tudva vagy tudatlanul – ennek a szövegnek a fogalmai, koncepciói élnek. A mózesi könyvek (Genezis, Exodus stb.) rengeteg olyan fogalmi konstrukciót vezettek be az emberi gondolkodásba, amely a mai napig meghatároz minket. Paul Johnson konzervatív brit történész (aki nem zsidó) egészen odáig megy, hogy kijelenti: a mózesi könyvekkel “a zsidók feltalálták a ‘történelmet’”. Ha azt nem is, de legalább öt “civilizációs” dolgot – koncepciót – ennek a zsidó Írásnak köszönhetünk: 1. Az emberi élet tisztelete (szentsége) 2. Igazságosság és Egyenlőség fogalmak 3. Oktatás és tanulás fontossága, az írástudás fontossága 4. Családi értékek 5. Társadalmi felelősségvállalás szerepe, fontossága.

~ kr.e. 1. század – Rabbi Hillel élete. Hillel híres rabbi, filozófus, tudós, bölcs volt, az egyik legfontosabb figura a zsidó történelemben, ő kezdte el a Talmud (a “Szóbeli Hagyományok”) összerakását. Rabbi Hillel így foglalta össze a zsidó vallás lényegét: “Ne tégy mással olyat, amit magaddal nem tennél. Most menj, és tanulj.” (Babiloni Talmud, Sábát 31a traktátus). Később Jézus is erre a gondolatra épített. Ebben az időszakban a zsidó vallás népszerű volt a Római Birodalomban is, sok pogány erre a hitre tért be (ez volt akkortájt az egyetlen monoteista hit a piacon).

~ 7-2 kr.e – az izraeli Betlehemben (Beit Lehem – a “kenyér városa”) megszületik Yehoshua (יהושע), aki később Jézus néven válik ismertté (görögből: Iēsous). Yehoshua-Jézus zsidó szempontból karizmatikus próféta volt. Ezen kívül gyógyító és tanító (rabbi), egy igaz ember (cáddik). Hillel után az ő tanításának is a humanizmus volt az esszenciája: “Ne ítéljetek, és nem ítéltettek; amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek.” Yehoshua-Jézus a szeretet prófétája volt, a megalázottak és kitaszítottak segítője és gyógyítója: asztalánál bűnösök ülhettek. Erich Fromm írta róla: “És számára a kérdés nem az, vajon az ember visszatér-e a valláshoz és hisz-e Istenben, hanem az, hogy képes-e szeretetben élni és az igazságról gondolkodni.” Jézus “utolsó vacsorája” egy széder vacsora volt, amely az egyiptomi kivonulásra emlékezett.

~ 200: elkészül a Misna, a későbbi Talmud alapja. A Misna a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett “szóbeli Tan” alapja. Elsősorban vallástörvényeket (haláha) és bölcs mondásokat, tanításokat tartalmaz. Jelentősége: a Talmud “decentralizálta” a Tórát, pluralizmuson alapulú Tóra (Biblia)-értelmezéseket tett lehetővé. A “2 zsidó-3 vélemény”-kultúra bölcsője. A vitán és érvelésen alapulú Talmud-kultúra garancia a fundementalizmus ellen; sok teológus szerint ma valami ilyesmire lenne szüksége az Iszlám világnak is.

1400-as évek: Létrejön egy olyan tanulási módszer a zsidó iskolákban, ami a mai napig megállja a helyét: a “pilpul” módszer. A pilpul a talmud tanításának az a módszere, mely az ész élesítésére, a gondolkodási erősítésére kiván hatni és így figyelmen kívül hagyja a talmud és biblia tudományos értelmezését. Ez a mai “modern pedagógia” lényege is: lexikális tömés helyett gondolkozni tanítani a gyerekeket!

1853 – Levi Strauss megalapítja a Levi Strauss & Company-t. 1873-ban kezdték el gyártani a ma már legendás “Levi’s” farmereket. Egy Levi’s reklámban szerepelt először a tévében Brad Pitt és ilyen márkájú sapkája van ma a Magyar Gárdának is.

1856 – megszületik Sigmund Freud (Freibergben, a mai Csehország területén). Freud volt a modern pszichológia egyik legfontosabb előfutára, de tudománytörténeti hatásán túlmenően, meghatározó jelentőségű a huszadik századi nyugati ember önmagáról alkotott képének megalkotásában is. Mindennapjainkból hozzá köthető a tudatalatti jelentőségének, illetve a kora gyermekkori nevelés befolyásának felismerése, részben a gyermekkor kultusza is. Az I. világháború után vált igazán népszerűvé, ekkor már szélesebb körben terjedt el, mert a fejlett országok mindegyike átvette a pszichoanalízis eredményeit. A II. világháború után a hétköznapi életbe is beépültek a gondolatai, az ’50-es-’60-as években már tömegfilmek alapja is lett (pl. Alfred Hitchcock: Psycho)

1874 – megszületik Magyarországon Weisz Erik, akit később Harry Houdini néven ismert meg a világ. Őt tartják a modern “mágusság”, az illuzionizmus és szabadulóművészet atyjának. Máig nem sikerült maghaladni munkásságát ezen a téren.

1886 – Wilhelm Steinitz a világ első sakk világbajnoka. Steinitz 1836-ban született a prágai zsidó gettóban.

1887 – Emile Berliner feltalálja a “gramofont”.

1887 – megszületik Marc Chagall, a 20. század egyik legtehetségesebb festője.

1887 – Ludwig Zamenhof “feltalálja” az eszperanto nyelvet.

1896 – Hajós Alfréd (Guttman Arnold) aranyérmet nyer az első Olimpiai Játékokon Athénban: ő volt az első magyar olimpiai bajnokunk. Amúgy építész volt, Alpár Ignác irodájában, majd Lechner Ödönnel dolgozott.

1898 – megszületik Szilárd Leó, későbbi fizikus, a termodinamika egyik úttörője, a nukleáris láncreakció “feltalálója”. Részt vett a “Manhatten-tervben” (az atombomba elkészítésében), de végig ellenezte a bomba bevetését. Miután az amerikai kormányzat mégis bevetette a bombát, Szilárd Leó elfordult a fizikától. 1964-ben egyik alapítója volt a “Council for a Livable World” csoportnak.

1899 – megszületik George Cukor. Cukor Hollywood aranykorának egyik legmeghatározóbb rendezője volt. 1930-1981 között több, mint 50 filmet rendezett (többek között: David Copperfield, My Fair Lady, Gone With the Wind, Romeo and Juliet).

1903 – egy másik cukor, Adolph Zukor (sz. Cukor Adolf, Ricsén) létrehozta a világ első olyan “színházát” Kaliforniában, amely csak filmeket vetített (tehát az első mozit).

1905 – Albert Einstein speciális relativitáselmélete a fizika új ága, mely feloldja a Maxwell-elméletbeli állandó fénysebesség és a Newtoni-mechanika sebesség-összeadása közötti ellentétet. Azért “speciális”, mert nem foglalja magában a gravitációt; azt csak tíz évvel későbbi munkájában sikerül belefoglalnia az általános relativitáselméletbe.

1908 – Paul Elrich elnyeri az orvosi Nobel-díjat az immunitás terén végzett munkájáért. Elrich találta meg a szifilisz ellenszerét és ő találta ki a kemoterápia kifejezést.

1912 – Casmir Funk (Kazimierz Funk) biokémikus feltalálja a “vitaminok” kifejezést. Több vitamin létezését ő bizonyította be (pl. B1, B2, C és D vitaminok), ő tisztította/állította elő. Úttörő volt a rákkutatásban is.

1915 – William Fox (sz. Fried Vilmos, Tolcsván) megalapítja a Fox Film Corporation-t. 1935-ban hozta létre a 20th Century Fox stúdiót, ami azóta is minden modern média network mintája.

1918 – Max Goldberg Detroitban megnyitja az autósok számára a világ legelső “parkolóját”.

1921 – Albert Einstein elnyeri a Nobel-díjat addigi munkásságáért.

1931 – Mikhail Botvinnik sakkvilágbajnok lesz az első alkalommal. A rangos címet három periódusban is birtokolta: 1948-1957, 1958-1960 és 1961-1963 között.

1942 – a mozik bemutatják a Casablanca című filmet, Michael Curtiz rendezésében. Michal Curtiz Kaminer Manó néven látta meg a napvilágot Budapesten, 1898-ban.

1944 – John von Neumann (Neumann János) megépíti az első olyan számítógépet (az EDVAC-ot), amely a memóriában tárolja a programot is. Ennek a számítógépnek a terve és az ő továbbfejlesztett elmélete (Neumann-elv) alapján készülnek a mai számítógépek is. A számítógépek terén végzett úttörő munkája mellett Neumann nagyhatású matematikus is volt: miután teljessé tette a halmazelmélet axiómarendszerét, nekiállt a kvantummechanika axiomatizálásához.

1946 – megszületik Uri Geller, egy másik híres magyar származású zsidó illúzionista. Leghíresebb trükkje a kanálhajlítás.

1948 – Európai zsidók (köztük sok Holokauszt-túlélő) megalapítják Izrael Államot, amely máig a közel-kelet egyetlen stabil demokráciája, ahol a kisebbségi jogokat is tiszteletben tartják (Izraelben szabadon működnek pl. Arab pártok is, amelyek a Kneszet, az izraeli parlament tagjai).

1952 – Dr. Abraham Waksman Nobel-díjat kap a tuberkulózis elleni védőanyag (egy streptomycin nevű antibiotikum) feltalálásáért. Abraham Walksman találta ki az “antibiotikum” kifejezést is.

1954 – Dr. Jonas Salk feltalálja a járványos gyermekbénulás elleni védőoltást.

1959 – Ruth Handler “feltalálja” a Barbie-babát.

1959 – Tony Curtis (sz. Schwartz Bernárd) a “Some Like it Hot!” (Van aki forrón szereti” c. film férfi főszereplője. A női főszereplő Marilyn Monroe.

1961 – Albert Sabin feltalálja a szájon át bevehető gyermekbénulás-elleni szert (“Sabin-cseppek”)

1963 – Vidal Sassoon fodrász-hajmester kitalálja a “sassoon” vágást. Vidal Sassoon apja görög, anyja ukrán zsidó volt: ő maga már Londonban született. A 60-as években forradalmat csinált azzal, hogy minden hagyományt felrúgva a Bauhauson és geometriai formákon alapuló hajvágást alkalmazva rövid, “kubista” frizurákat kezdett vágni.

1966 – William Shatner “Kirk kapitány” az első Star Trek sorozatban. Shatner összes nagyszülője kelet-európai zsidó bevándorló volt Kanadába. Az apai nagyapa, Schattner “angolosított” Shatnerre.

1968 – Peter Falk “Columbo felügyelő”. Peter Falk is kelet-európai zsidók unokája.

1968 – Calvin Klein divattervező megalapítja a Calvin Klein Co.-t Kaliforniában. Calvin Klein Richard Klein néven látta meg a napvilágot 1942-ben New Yorkban (Bronx), szülei magyar zsidók.

1968 – ugyanabban az évben Ralph Lauen megnyitja első boltját New Yorkban, ahol “polo” néven először nyakkendőket árul. Ralph Lauren Ralph Rueben Lifshitz néven látta meg a napvilágot 1939-ben (szintén bronxi születésű), szülei orosz zsidó bevándorlók voltak. Ő csinált divatot a pólókból (T-shirt).

1972 – Robert (Bobby) Fischer lesz az első amerikai, aki sakkvilágbajnokká válik. Édesanyja lengyel-zsidó bevándorló volt.

1973 – New Yorkban megalakul a KISS együttes. Az együttes összes tagja zsidó, de a basszusgitáros Gene Simmons ráadásul magyar zsidó. Gene Simmons (sz. Chaim Witz) édesanyja magyar zsidó, az auscwitzi haláltábor túlélője. A legendásan “hosszú nyelvű” Gene Simmons folyékonyan beszél magyarul és héberül is.

1974 – szintén New Yorkban megalakul a Ramones együttes. Énekesük Joey Ramone (sz. Jeffry Ross Hyman), dobosuk pedig a magyar származású Tommy Ramone (sz. Erdélyi Tamás). Tommy Ramone volt a Ramones producere is.

1975 – Malcolm McLaren (sz. Malcolm Robert Andrew Edwards) létrehozza a Sex Pistols-t.

1977 – Angliában megalalkul a Dire Straits együttes. Két alapító tagja magyar származűsú zsidó, a Knopfler-fivérek (Mark és David).

1977 – Harrison Ford “Han Solo” a Csillagok Háborújában. Ford anyai nagyszülei, Anna Lifschutz és Harry Nidelman Minszkből vándoroltak ki Amerikába.

1977 – Larry Ellison megalapítja harmadmagával az Oracle Corporation-t. Az Oracle ma a piacvezető cég a vállalati szoftverek piacán.

1977 – “Annie Hall”, Woody Allen korszakalkotó filmje. Ma nekem is ilyen szemüvegem van!

1979 – Andrew Grove (Gróf András István) a processzorokat és chipket gyártó Intel elnöke. 1997-ben ő lett a “Time – Man of the Year”. Grove magyar származású Holokauszt-túlélő, 1956-ban emigrált Amerikába.

1981 – Steven Spielberg: Az elveszett frigyláda fosztogatói (Oscar-díjra jelölve)

1981– New Yorkban megalakul a Beastie Boys. A trió tagjai: Michael “Mike D” Diamond, Adam “MCA” Yauch, and Adam “Ad-Rock” Horovitz. 1986-ban jelenik meg az első albumuk, a “Licensed to Ill” rajta olyan slágerekkel, mint a No Sleep ‘Till Brooklyn és a “Figh for Your Right (To Party)”. A lemez producere Rick Rubin volt.

1982 – Steven Spielberg: E.T. – a Földönkívüli.

1985: Garry Kasparov a világ legfiatalabb sakk-világbajnoka lesz. Kasparov Garrik Kimovich Weinstein néven született 1963-ban, a mai Azerbajdzsán területén, a SZU-ban.

1994– John Harsanyi (Harsányi János Károly) közgazdasági Nobel-díjat kap a nem kooperatív játékok elméletében az egyensúly-analízis terén végzett úttörő munkásságáért.

1990-es évek eleje: Polgár Tamás (Tomcat) beleszeret a Neumann János/Gróf András-féle számítógépekbe.

1996 – az izraeli Mirabilis cég kifejleszti az első elterjedt IM (instant messaging) programot, a máig népszerű ICQ-t. A programot eladták két évvel később az AOL-nak.

1997 – megjelenik a piacon a népszerű Pentium II processzor (CPU). A processzort Haifában fejlesztették izraeli mérnökök. Emberek millióinak ez a processzor hozta el a valódi multimédiás élményt a számítógépek világába.

1998 – Larry Page és Sergey Brin megalapítják a Google Co.-t. Mindketten zsidók.

1999 – Natalie Portman “Padmé Amidala” a Star Wars előzmény-triológia első részében. Natalie Portman Natalie Herschlag néven született Izraelben. Izraeli állampolgár, jól beszél héberül, Amerikában nőtt fel, de a Héber Egyetemre is járt egyetemre. A Star Wars nagy kasszasiker volt, többi filmje viszont mint nagy szakmai siker is. A Closer c. Mike Nichols filben játszott szerepéért Golden Globe díjat is kapott.

2000 – Izrael az egyetlen ország a világon, ahol több fa volt a 21. század elején, mint a 20. század elején. Mindezt úgy érték el, hogy az ország nagy része sivatagos.

2003 – Scarlett Johansson “Charlotte” a Lost in Translation c. Sofia Coppola filmben (Golden Globe). 2005-ben ő “Nola Rice” Woody Allen thrillerjében (Match Point; Golden Globe-jelölés).

2003 – Tomcat pólóboltot (polóboltot) nyit, Ralph Lauren után ő is megpróbálkozik – és neki is bejön!

2004 – Stella McCartney tervezi Madonna ruháit a “Re-Invention” turnén. Stella McCartney “Sir” Paul McCartney és Linda Eastman lánya. A Stella nevet a dédnagymamája után kapta.

2004 – Judeodadaista hordák megalapítják a Judapest.org-ot.

2006 – Andrew Z. Fire orvosi Nobel-díjat kap egy olyan génszabályozó mechanizmus felfedezéséért, amely új utakat nyitott a gyógyászatban.

2006 – A kémiai Nobel-díjat 2006-ban Roger D. Kornberg (akinek édesapja is Nobel-díjas) kapta az eukarióta sejtekben zajló DNS-transzkripció molekuláris alapjainak kutatásáért.

2007 – A közgazdasági Nobel-díj nyertesei megosztva Leonid Hurwicz, Eric Maskin és Roger Myerson amerikai közgazdászok lettek.

Responses to “A “cionista terror” valódi kronológiája”

 • bonyolult

  2008 május 20 at 13:33

  Huhh, ez tényleg világdominancia. Kezdek félni. Magamtól.
  😉

 • fhb

  2008 május 20 at 14:09

  Kistarcsán nem a kocsma az antiszemitizmus fő fellegvára.
  Egy kistarcsai ingatlanügynök (Rapai István, Stefán Bt, megérdemli, hogy itt álljon a neve, ha boldogan sorolja a feltételeket, ahelyett, hogy melegebb éghajlatra küldené az eladót (egyébként nevezett úriember az önkormányzat településfejlesztési bizottságának elnöke, ez is megérne egy misét)) mondta nekem egy újépítésű házfél promotálása közben (Kistarcsa mentségére szolgáljon, hogy a terület, amin a ház áll, hivatalosan Csömörhöz tartozik):
  Az építtető az ikerház egyik felét megtartja magának, a másikat eladja, de nem költözhet be bárki, nem lehet cigány, liberális, baloldali, csak rendes jobboldali magyar embernek adja el. A házba természetesen nem mentem be körülnézni 🙂
  ennyitakartamelmondani, kéremkaccsojjaki.

 • wombee

  2008 május 20 at 14:21

  “1990-es évek eleje: Polgár Tamás (Tomcat) beleszeret a Neumann János/Gróf András-féle számítógépekbe.”

  http://href.hu/x/5qv2

 • Judit

  2008 május 20 at 14:22

  Macska. :))))))))))))))))) Ha jól látom, épp a felesleges levegőt ereszti ki.

  Hűűűű de köszi ezt a hosszú felsorolást, még csak az első pár etapnál tartok, máris nagyon tanulságos.

 • Vári Gyuri

  2008 május 20 at 14:33

  Peter Falk Columbo dédapja nem teljesen megbízható forrás szerint Falk Miksa Pester LLoyd szerkesztő, Andrássy gróf-bizalmas és lipótvárosi utcanév volt, Nyú-Zsélanddal szemben. Igaz ez?

 • gabrilo

  2008 május 20 at 14:35

  Hm. Két dologba csak belekötnék. Nem rosszindulatból, csak észrevételek:

  Tudomásom szerint az “egyenlőség” szó egyáltalán nem szerepel a Bibliában – sem az Ó-sem az Újszövetségben. De lehet, hogy tévedek, és csak utóbbiban nem szerepel.
  A “társadalmi felelősségvállalás” meg lehet hogy egy kicsit túl “korai” erre vonatkoztatva:))) A bibliai üzenetet “társadalmi felelősségvállalásként” kezelni olyan szociológusos. Nem szociológus maga véletlenül?;-DDD

 • Judit

  2008 május 20 at 15:05

  2004, a Judapest.org megalakulása mellett:

  Herskó Ferenc – Avram Hershko
  (1937, Karcag) A magyarországi születésű izraeli tudós, Avram Hershko a 2004-es kémiai Nobel-díj három kitüntetettjének egyike. Herskó Ferenc néven született Karcagon, családja nem sokkal a második világháború után vándorolt ki Izraelbe, ott szerzett orvosi diplomát. Fiatal korában két évig gyakorló katonaorvos volt az izraeli hadsereg kötelékében. Jelenleg Haifában él, fehérjekutatással foglalkozik. Hershko, továbbá izraeli honfitársa és kollégája Aaron Ciechanover, valamint az amerikai Irwin Rose a test fehérjéinek lebomlásával kapcsolatos kutatásokban elért kiemelkedő eredményeiért kapta a Nobel-díjat. “Kutatásaiknak köszönhetően ma már molekuláris szinten megérthetjük, miként ellenőriznek a sejtek bizonyos központi folyamatokat az emberi szervezetben” – áll a Nobel-díjat odaítélő bizottság indoklásában.

  Bródy Imre (1891-1944) Gyulán született a nevezetes zsidó Bródy család leszármazottjaként. 17 éves korában elolvasta Max Planck kvantumfizikai könyvét, aminek köszönhetően a tudomány bűvöletébe került. A I. világháború utáni antiszemitizmus miatt eleget tett göttingeni meghívásának, ahol a Nobel-díjas Max Born munkatársa lett. Karrierje üstökösként ívelt a magasba, mégis visszatért Magyarországra. Az egyetemen nem kapott állást, ezért az Egyesült Izzóban 1922-ben létrehozott Kutatólaboratóriumban helyezkedett el. Neki köszönhető a kriptonlámpa előállítása, ami a magyar ipar legnagyobb nemzetközi sikere lehetett volna, ha nem szól közbe a II. világháború.

  Kertész Imre

 • shadai

  2008 május 20 at 15:05

  Gabrilo: ez tévedés. Az egyenlőség A központi témája mindkét “szövetségnek”. EGY-enlőség: az Isten EGY, ez az Isten pedig immanens. Mindiannyian egy-ek vagyunk. Egy-enlőek.

  1. kezdődik a Teremtéssel, a Genezisben (1,26):
  “Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra.”
  Ugyanaz a template mindenkinél!

  2. Folytatódik a Leviticusban (19,18):
  “szeressed felebarátodat, mint magadat.”

  3. Folytatódik az Újtestamentumban, Márk Evangéliumában mondja Jézus (5,43): “Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat.”

  Ettől persze még találkozhatunk társadalmi stratifikációval ;] az Ótestamentumban is, ott van pl. Izrael három nagy társadalmi rétege: kohaniták, leviták és izraeliták.

  Charlie, Nagy Levin és fhb szebben és alaposabban is tud biztosan értekezni a témáról.

 • Charlie

  2008 május 20 at 15:09

  Kedves Gyuri,

  Peter Falk valóban Falk Miksa unokája, ha hinni lehet a Wikipediának, melynek német verziója szerint viszont lengyel zsidók az ősei. Nagyon érdekes, hogy Péter majdnem pontosan 100 évvel születik Miksa után.

 • Judit

  2008 május 20 at 15:15

  Friedmann Endre (Robert Capa), Kertész (korábban Kohn) Andor (André Kertész), Alexander Korda, hogy ne csak a tudomány oldalát erősítsük.

 • Charlie

  2008 május 20 at 15:20

  2. Folytatódik a Leviticusban (19,18):
  “szeressed felebarátodat, mint magadat.”

  Mivel a héberben nincsen interpunkció, ezért szintaktikailag lehetséges, sőt Bír 8:18-cal egybevetve valószínű is, hogy a modat magyarul így olvasandó: Szeresd felebarátodat: olyan mint te. (A másik fordítás, köztünk legyen szólva, eléggé nárcisztikus…)

 • t

  2008 május 20 at 15:24

  Voltegy felsorolas bloginnal multkor miszerint Polgar Judit zsido.
  Kicsit nem visszas csuklobol zsidozni egy Polgart? 😀

 • eszté (szt)

  2008 május 20 at 15:27

  Charlie: vagy realista. (Mármint a ford.)

 • shadai

  2008 május 20 at 15:28

  Ki zsidózta Polgárt? Polgár zsidózott a Bombagyáron.
  Én arra mutattam rá, hogy Polgár Tamás két megélhetése, “a számítógép”, és “a póló” is zsidó találmányok – óvatosabban tehát talán az antiszemitizmussal.

 • gabrilo

  2008 május 20 at 15:37

  Shadai,

  félreértettél:))) Amiket idéztél, egyikben sincs benne az “egyenlőség” szó: és tudomásom szerint a Bibliában egyáltalán nincsen. Igazság és igazságosság vannak. Csak arra kívántam rámutatni, hogy az, amit “egyenlőség” néven emlegetnek a Biblia kapcsán, nem azonos korunk egalitárius agymenésével: ugyanazon törvénynek való alárendelés van benne, ilyen értelemben “egyenlőség”. De az egyenlőség szó nem szerepel benne. Mert hát nem vagyunk egyenlőek, Isten szerint sem, ker.szent János nem egyenlő Júdással, stb:))

  (ettől még nem azt mondtam, hogy te ezt az egalitárius izét bele akartad magyarázni, csak kicsit úgy jön le belőle, mintha – pedig nem:)

 • mr. pharmacist

  2008 május 20 at 15:41

  2007 – elszakadt a Levi’s farmerom (cionisták áldozata vagyok)

 • t

  2008 május 20 at 15:50

  Hat ezaz, hogy a huseges fegyverhordozo zsidozta Polgar Juditot holott a fuhrer is Polgar. En nem akarok senkit onkenyesen mindenfele halmazokba sorolni de van egy olyan erzesem, hogy tomcatnek valami onvadlo belso feszultseg is okozhatja a kenyszeredett zsidozasat. Ha csak persze nem a kezenfekvobb megoldas, hogy egyszeruen forintositja ebbeli tevekenyseget.

 • Rocky Bilbao

  2008 május 20 at 16:15

  Szép így egyben, de Tomika kapcsán mégis mással lehet a baj.

 • niemand alfonz

  2008 május 20 at 16:26

  1959 – Ruth Handler “feltalálja” a Barbie-babát.

  nna, azért a mostani barbi baba kreációk közül néhány szerintem kimeríti az ízlésterror meghatározását, csodálom is, hogy a bambagyáros listáról kimaradtak

 • Charlie

  2008 május 20 at 16:30

  Kedves Gabrilo,

  az egyenlőség eszménye jogi kategória, a törvény előtti egyenlőséget jelenti (lásd. pl. az NSZK alkotmányának [a Grundgesetznek] 3. §-ának első pontját. A törvény előtti egyenlőség eszményét viszont a mózesi törvénykezés emeli – tudomásunk szerint — először társadalmi jogelvvé (lásd még itt is).

  Mert hát nem vagyunk egyenlőek, Isten szerint sem, ker.szent János nem egyenlő Júdással, stb.

  Tévedsz. Judás és János mind a mózesi, mind pedig az egyházi tanok szerint is egyenlők. I-sten mindkettőnek irgalmazhat, mindkettőn megkönyörülhet, s mindkettőnek azonos erkölcsi és törvényi rendelkezéseknek kellett (volna) megfelelniök. Valószínűleg kevered az egyenlőség (a jogi egyenlőség) fogalmát az azonosság (a matematikai egyenlőség) fogalmával.

 • gabrilo

  2008 május 20 at 16:35

  Charlie,

  ha ebben igazad van, akkor a bűnös és szent megkülönböztetésének az égvilágon semmi értelme nincs. Abban igazad lehet, hogy ha Júdás megbánja bűnét, üdvözülhet. Ha nem, akkor nem. Ha mind egyenlőek vagyunk, minek van pokol?:((

 • gabrilo

  2008 május 20 at 16:36

  ps. aztat nem én keverem, hanem az egalitárius kartársak:))) Náluk az egyenlőség azonosság is, ráadásul az egalitáriusok (Rawls, Dworkin) nélkülözik az erkölcsi érdemet is – azaz, erkölcsi érdem és tettek nélkül mindenki egyenlően jogosult mindenre (ill. nem is, mert a “hátrányos helyzetűek” kicsit többre:))).

 • Charlie

  2008 május 20 at 16:49

  Kedves Gabrilo,

  aligha gondoltad végig ezt a gondolatmenetedet. Az egyenlőség nem minőségi azonosságot jelent, nem azt jelenti, mint mondjuk a műszaki alkalmazott tudományok területén, hogy két egyenlő csavar kölcsönösen csereszabatosak, mert méretük és anyagi adottságaik szerint szabadon behelyettesíthetőek. Ennek a fajta egyenlőségnek amúgy sem volna semmi értelme sem. Ugyanis ebben az értelemben nem csak Judás nem említhető egynapon Jánossal, hanem Szent Benedek sem Szent Jeromossal, Szent Erzsébet sem Szent Arankával vagy Ibolyával (na jó, nem aktuálpolitizálok tovább).

  ha ebben igazad van, akkor a bűnös és szent megkülönböztetésének az égvilágon semmi értelme nincs.

  Dehogynem, csakhogy a megkülönböztetés nem az egyenlőség ill. az egyenlőtlenség fogalompárjai mentén történik.

  Ami azt illeti, az általad említett hátrányos helyzetűekkel szemben megnyilvánuló pozitív jogi diszkrimináció elve pont azért alakul ki, hogy hátrányos helyzetet kompenzáljon, s igyekezzék így kiköszörülni a jogegyenlőség elvén esett csorbát.

 • wombee

  2008 május 20 at 16:58

  Barbie baba, lol…

  és a golyóstoll?

 • Charlie

  2008 május 20 at 17:15

  A gólyostoll bizonyíthatóan nem Ruth Handler találmánya…

 • wombee

  2008 május 20 at 17:20

  Tényleg? Kösz a felvilágosítást 🙂

 • Nesicha

  2008 május 20 at 17:20

  Shadai, KOL haKAVOD!!
  Még erősíteném a Showbusiness felhozatalt:
  Sarah Jessica Parker
  Lenny Kravitz
  Iggy Pop
  Martha Kaufmann a Friends kitalálója David Schwimmerrel
  Goldie Hawn
  Lou Reed
  hogy csak még pár nevet említsek..
  Ja, a Csupó Gábor nem zsidó

 • insertrandomjewishname

  2008 május 20 at 17:27

  Akkor ez most cáfolja a bombagyárat, vagy akkor az is igaz meg ez is?

 • zsófi

  2008 május 20 at 17:35

  Számomra riasztó volt a bombagyári összeállítás…:(
  Ez az ember intelligens akar lenni, és látszik, hogy sokat melózott ezzel az cuccal. Mellesleg kívülállók szerint akár még hihető is. És persze nyiltan élteti benne Hitlert. (Mondjuk ez már gyanús lehet egy semlegesnek.)

  Viszont nem látom értelmét egy ilyen összeállítással ellensúlyozni, ami persze arról szól, hogy a zsidók találtak fel mindent. És hogy minden híres magyar valójában zsidó. Mert akkor megint ott tartunk, hogy a magyarok meg “szarok”. (Tudom, nem mondta itt ezt senki, de kombinálok a “hajlamosak” agyával.) Amúgy az atombomba feltalálója is ebbe a kategóriába tartozik..
  És azon is elvitatkoznék, hogy Izrael, mint közelkeleti demokrácia mindig minden körülmények között betartotta az együttélés normáit, és sosem volt agresszor. Ahhoz azért túl sok a menekült a környéken.

  Szóval aki igazolni akarja magában a zsidóellenességet, annak mindegy. Az úgysem fog a Judapestre kattintani. Amiatt meg nem is érdemes, hogy ki találta fel a Barbi babát. Vagy azért, hogy felsorolva lásson kétes értékű celebeket.
  Én pl. kiváncsi lennék arra, hogy az ott említett lengyelországi dominancia mennyire igaz? A középkori kútmérgezést mondjuk úgysem hiszem el.

 • shadai

  2008 május 20 at 17:40

  Zsófi, úgy érzem, hogy előjöttek a parák benned..

 • shadai

  2008 május 20 at 17:41

  A kútmérgezés igaz, én is szoktam ilyet csinálni hétvégékén. Ez ősi zsidó hobbi, a Talmud is írja: “Mérgezd meg a GOJOK kútjait amerre csak jársz.” ;]

  Nesicha: azt hiszem Arlene Klasky miatt gondoltam így (h Csupó is zsidó). Tévedtem.

 • zebulon

  2008 május 20 at 17:43

  Nagyon jó a cikk, de két állítás téves: Csupó Gábor és Lugosi Béla nem zsidók.

 • zebulon

  2008 május 20 at 17:50

  Zsófinak egyébként igaza van nagyon sok mindenben, de talán abban a legjobban, hogy teljesen fölösleges reflektálni egy ilyen iszonyú debil baromságra, amit úgyis kizárólag kőkemény előíteletekkel rendelkező emberek olvasnak. De fenntartom az állításomat, hogy tényleg szórakoztató kis összeállítás volt ez Shadai, úgyhogy köszi.

 • mishmesh dorka

  2008 május 20 at 17:54

  “Akár le is szokhatnék róla, de időnként mégis rápillantok a “Bombagyárra”.”
  Ezzel magam is így lennék:))

  Valamelyik nap az jutott eszembe, hogy miattunk nagy a látogatottsága (?)
  De már perverz szórakozásnak is gagyi. Úgyhogy szépen leszokom róla, azt hiszem menni fog.

 • shadai

  2008 május 20 at 17:55

  Zebulon: a reflektálás-problémára reklektálok én is a poszt elején. :]
  Csupót és Lugosit benéztem, sorry.

 • shadai

  2008 május 20 at 17:57

  Mishmesh: oké, szokjunk le együtt! 😀 Tényleg kár az időt pazarolni ilyen dolgokra.

 • Vári Gyuri

  2008 május 20 at 17:59

  Kedves Zsófi!

  Persze, nem arról van szó, hogy mindent a zsidók találtak fel és mindenkinél okosabbak. A zsidók nem jobbak senkinél, az ilyen kivagyiság ellenszenves, kompenzál vaószínűleg. Elkezdett terjedni ez a marhaság, hogy a zsidók mindig dekadens dolgokat találnak csak ki, az igazi kultúra nem zsidó, blabla, ezt akár ellensúlyozhatja is ez az írás. De Zsófi, ha arról beszélnek, hogy mi, magyarok mi mindent adtunk az emberiségnek, ki mindenkit (Bartóktól Puskásig vagy épp Neumannig), neked eszedbe jut, hogy ezt azért nem kéne, hogy ebben implicit módn valahogy mégis benne lehet, hogy hülyék a szlovákok? Én nem különösebben kedvelem a melyik híresember volt zsidó-típusú társasjátékokat, de végtére is miért ne lehetne erre büszke egy közösség. Pláne, ha el akar számolni azokkal a személyekkel és eseményekkel is, akikre, amelyekre nem tud büszke lenni, mégis hozzátartoznak a múltjához.

 • DeluksZ

  2008 május 20 at 18:07

  mishmesh dorka: Nincs ebben semmi perverz. Te a Bombagyárra jársz néha-néha, én Judapestre. Te ott szörnyülködsz, én pedig az itteni “reakciókon” mosolygok jókat (ugyanis minden második cikk a BGY bejegyzéseire referál). De legalább informáldunk és függetlenül attól, hogy fundamentalista talmudista cionista zsidókról vagy náci fasiszta antijudaista rasszista nyilaskoról van szó (költői túlzással éltem, igen, de kell a dráma!) legalább nyitottak vagyunk a másik oldal mondandójára.

  P.S.: Amennyiben a Barbie babát egy zsidónak köszönhetjük, úgy levonhatjuk azt az egyenes ágú következtetést is, hogy a modernkori nő ideál, valamint a velejáró anorexia is egy zsidó “találmány” következtében nyert teret?

 • Hettie

  2008 május 20 at 18:08

  “De a legfőbb akadálya a kibontakozásnak az, ha mesterségesen korlátozzuk a gyereket tevékenységében tiltásokkal, szabályokkal.”

  Irgumburgum, ez igen nagy altalanositas lett.

 • shadai

  2008 május 20 at 18:09

  Deluksz: egyáltalán nem refeferál “minden második cikk” a BGY faszságaira. Összesen 5-6 ilyen témájú írásunk van, beleértve az összes Hollán Ernő utcai eseménnyel kapcsolatosat. Az összes bejegyzés itt eddig: 1308. Get some perspective dude.

 • shadai

  2008 május 20 at 18:13

  Hettie: ez itt valóban nem monográfia Carl Rogers életéről és munkásságáról. ;] Egyébként haa van kedved írni róla, szabad az út előtted!

 • DeluksZ

  2008 május 20 at 18:20

  Shadai: Nem akartam fájadlmat okozni, de látom igen érzékeny helyre szúrtam az irónia rozsdás bökőjét. Sőt, mintha némi agressziót is felfedezni vélnék a “faszságaira” rész környékén. Ugyanmár.

  Egyébként valami olyasmire számítottam, hogy “XXXX: A Bombagyáron olvasottakkal ellentétben valójában…” ugyanis ezektől a (néha jelentős, néha jelentéktelen) eseményeket felsorakoztató listától az ottani állítások még ülnek. Senkit sem érdekelne, ha Hitler sokszoros Nobel-díjas lenne ugyebár…

 • winkelman

  2008 május 20 at 18:21

  Ez a Bombagyár nézegetés kezd olyan lenni, mint a pornó, nem? Állítólag senki nem nézi, de mégis mindenki tudja, mi van ott. De azt is csak onnan, hogy mástól hallotta 🙂 Egyébként már csak azért is olyan, mint a pornó, mert bármikor lehet imprózni egy bombagyáros cikket, ahogy egy pornódramaturgia sem olyan nagy fejtörés. Az igazán izgi egy bombagyáros pornófilm lenne.
  Másfelől én sem látom teljesen világosan még a bombagyáros agymenésre miért válasz az, hogy mely híresség ükszülei voltak zsidók. Kissé irreleváns. Ráadásul a lista többnyire olyan nevekből áll, akiknél a zsidóságuk kb. annyira érdekes, mint más hírességeknél, hogy ők katolikus vagy protestáns felmenőkkel rendelkeznek-e. Na und?

 • shadai

  2008 május 20 at 18:24

  DeluksZ: mint írtam volt, nem foglalkozom a BGY primitívségeivel, a bejegyzést azért írtam, mert kedvem volt hozzá.

  “Sose birkózz disznókkal: piszkos leszel tőle, a disznó pedig még élvezi is.”

 • shadai

  2008 május 20 at 18:27

  winkelman: ebben tévedsz szerintem. a lista nem ilyen nevekből áll.

  a lista összeállításánál az volt a szempont, hogy megválaszoljam azt a kérdést, hogy “mégis mit adtak a zsidók az emberiségnek”? Vannak még sokan zsidók, akik a zsidóság szempontjából nagyot alkottak (ilyen pl. Rashi, Maimonidesz, Max Nordau vagy a Bál Sém Tov szerintem), de hatásuk nem igen mutat túl a zsidó közösségén.

 • Rainmaker

  2008 május 20 at 18:28

  Winkelman:

  Mindenről ugyanaz jut az eszedbe? “Csak a szex és a szipó!” 😀

  Shadai:

  Hasonló postot várok az NK megnyilvánulások bírálatáról is. 😀 (Nem Naftalira gondolok, hanem a Neturei Kartára.)

 • DeluksZ

  2008 május 20 at 18:28

  “Sose birkózz disznókkal: piszkos leszel tőle, a disznó pedig még élvezi is.” – ez nagyon olcsó volt, sokkal többet vártam egy JD warriortól. A látszat ellenére engem tényleg érdekelt volna az “igazi” cionista terror.

 • shadai

  2008 május 20 at 18:33

  Rainmake: NK-ról Charlie írt nagyon jót nemrégiben

  DeluksZ: a JP moderációs szabályát idéztem. Milyen “igazi” cionista terrorra gondolsz? Amikor becsapódnak az F16-osok rakétái Jaszin-sejk tolókocsijába?

 • winkelman

  2008 május 20 at 18:33

  shadai: Igazad lehet, holott én azt gondolom, hogy ha a zsidók semmit nem adtak volna az emberiségnek (mint mondjuk pl. az észak-amerikai indiánok nevéhez kevesebb feltalálás, művészeti alkotás köthető), akkor is joguk lenne a Föld nevű golyóbison kivenni részüket a drága oxigén szippantgatásából. Ezért kicsit feleslegesnek érzem ezt bizonygatni, mert belemegyünk egy eleve ostoba kérdésfelvetésbe.
  (Csendesen jegyzem meg, hogy a Bombagyárosok és hasonszőrűek számára a zsidóság legnagyobb ajándéka nem a rengeteg felsorolt név és találmány, hanem a “puszta létük, ami miatt utálni lehet őket”, hogy egy klasszikus Bayer gondolatot citáljak.)

 • winkelman

  2008 május 20 at 18:35

  Rainmaker: te gondolatolvasó vagy 🙂

 • shadai

  2008 május 20 at 18:35

  winkelman: hát igen, ezzel tet klasszikusa foglalkozik

  😀

 • Rainmaker

  2008 május 20 at 18:35

  Shadai:

  Megnézem.

 • Rainmaker

  2008 május 20 at 18:41

  Shadai:

  Már emlékszem a postra. Azthittem az utóbbi időben követett el valamit, amíg a cégnél zsibbasztóbb időszak volt, és nem értem rá annyit netezni.

  Nekem akkor is az volt a bajom a posttal, hogy nem tartalmaz tételes NK fordítást a véleményükről és tételes cáfolatot. Ugyan Charlie szép kerek mondatokat ír, de sajnos alig mond valami újat.

 • shadai

  2008 május 20 at 18:45

  Nekem nagyon érdekes volt Charlie bejegyzése. De a téma izgalmas, lehet belőle egy második eresztés is.

 • Hettie

  2008 május 20 at 18:57

  shadai: inkabb maradtam voln’ csondben:) I see what I can do, ha komolyan gondolod 😉

  a Bibliarol meg a szabad akarat is beugrott kozben…

 • noel

  2008 május 20 at 19:05

  ‘kr. e.’
  itt kezdtem el röhögni.

 • Psymon

  2008 május 20 at 19:06

  Nagyon félrevezető ez az egész cionista terrorozás. Irtózatosan könnyű bármelyik népről összeállítani féligazságokkal teli feketelistát. Milyen könnyű lenne svábozni, szlávozni, stb. Nincs szerintem se szükség azt ismételgetni, hogy mennyire hasznosak vagyunk. B-meg, az antiszemiták szemszögéből nem vagyunk hasznosak és különben sem érdekel, hogy ki szerint mennyire vagyok az. A leghaszontalanabb pedig Tomcat ügynök.
  Deluksz: én még válaszolnék is a Bombagyár listájára (amik egyébként nem terrorról szólnak). Megtenném egyrészt, ha nem lenne ilyen ostoba címe, másrészt nem lenne ugyanazokkal az ostobaságokkal tele, amit az antiszemiták untig ismételgetnek. Aki igazán kiváncsi egy tényre, megkérdezi egy történésztől vagy a Judapesten, és nem a Tomcat “objektivitására” vevő. Én nem reagálnék, csak olyan megkeresésekre, amik értelmes párbeszédhez vezetnek. Ez nem az.

 • gabrilo

  2008 május 20 at 19:12

  Charlie,

  nyet. A pozitív diszkrimináció elméleti megalapozói (Dworkinék) az esélyek helyett az eredmények egyenlőségét akarják. Minél egyenlőbb az elosztás, annál igazságosabb a társadalom. Jáj. Most azt nem fejtem ki jó hosszan miért utálom a poz. diszkriminációt legalább annyira mint a negatívat (van igazságos és igazságtalan “diszkrimináció”, továbbá ha Juliskát szeretem, Ágikát pedig nem, akkor Ágikát diszkriminálom, de van ilyen).
  “Dehogynem, csakhogy a megkülönböztetés nem az egyenlőség ill. az egyenlőtlenség fogalompárjai mentén történik.”

  Hát akkó mi mentén mégis? Mán Arisztotelész is megírta: egyenlőkkel egyenlően, egyenlőtlenekkel egyenlőtlenül. Ráadásul ez csak kiindulási alap, nämlich a gyakorlatról még nem mond semmit. Nyilvánvalóan nem kezeled egyenlően és nem is tekinted egyenlőnek a szentet és a bűnöst. Ahogyan a kereszténység szerint sem kezelendőek egyenlően – ez pedig nagyon is az egyenlőség/egyenlőtlenség kérdéséről szól. Ezért is gyepálom a kereszténység mai egalitárius értelmezését, ami szerint effektíve nincs is bűnös és bűntelen (ami mondjuk tényleg nincs), helyesen és helytelenül cselekvő – így értelmezve az “egyenlőség” fogalmát (további bizonyításig pedig fenntartom, hogy az “egyenlőség” szó nem szerepel a Bibliában, vagy legalábbis az Újszövetségben:-((().

 • Montefiore

  2008 május 20 at 19:21

  A bombagyári történeti kronológiát és a hozzá hasonló összefoglalókat én a léthiány és önazonossághiány okozta szorongás romlott kisülésének tartom: a zsidóra, erre az ezredévek óta a történelem igazi alakítójaként és gonosz princípiumaként az emberiség sorsát irányító emberin túlmutató küldetésű és hatalmú figurára van szükség ahhoz, hogy a maguk zavaros, nyom nélküli és önazonosság nélküli, efemer életét is a történelem megszakítatlan folyamatába illesszék, szedett-vetett önmagukat is visszavetítsék az idők kezdetéig, természetsen a szenvedő jóság isteni princípiumának oldalán, ha már annak az I-tennek közvetlen figyelmét, akit választottak, a zsidók elsőszülöttsége mindörökre elzárja előlük…

  A kronológiában egyébként van egy árulkodó ellentmondás, ami persze nem zavarja hinni akaró híveit a hitben: ha egyszer az askenázi zsidóknak semmi köze a júdeaiakhoz (ezt azért kell a legendába szőni, egyébként a divergens érvelés szép példájaként, hogy megszakítsuk a zsidók üdvtörténeti folyamatosságát, ugyanakkor folytatólagosnak tekintjük a zsidók kártételeinek sorát a kazárrá válás előtt és után…

  Nem szeretem öket.

 • RP

  2008 május 20 at 19:35

  Faludy,Ginsberg,Cohen, csak hogy a költészet is helyet kapjon!

 • shadai

  2008 május 20 at 19:43

  Noel: direkt használom a “‘kr. e.” kifejezést, mert ez így pontos. Az “időszámításunk előtt” esetemben pl. pontatlan lenne, mert az én időszámításom nem Krisztus születésével kezdődött.

 • lelkesz

  2008 május 20 at 19:57

  A gáz az, hogy az őáltaluk használt Talmud-fordítás hamis, akárcsak a Cion Bölcsei… Tény, persze attól még nem muszáj elhinniük, a gyűlölet zsigeri, nem tudományos dolog. Mindenesetre én nem utálom az antiszemitát, elég baj neki hogy a gyűlölködésével tönkreteszi az egészségét. Értem ezalatt, pszichés és pszichoszomatikus bajok…

 • zsófi

  2008 május 20 at 19:58

  Na de Montefiore, ezt a hozzászólást biztos nem értik a BGY-sek!
  🙂

 • zsófi

  2008 május 20 at 20:00

  Értelek, Vári Gyuri!
  Elfogadom, amit mondasz.
  Amúgy találtam egy mondatot, itt a neten:
  http://www.assziriologia.hu/szovgyujt/KG_chrest_002.pdf
  :D:D

 • valaki

  2008 május 20 at 20:32

  Nekem mindig az az érzésem, hogy egy olyan lista, miszerint minden zsidó rissz (bombagyár) épp annyira rasszista, mint egy olyan, amely szerint minden zsidó remek ember, sőt, a “creme de la creme” (judapest). Ha a Nobel-díjasokat össze lehet gyűjteni származási alapon, akkor a gyilkosokat is.

 • ryan

  2008 május 20 at 20:36

  RP
  Faludy nem volt zsidó.
  A másik ne feledkezzünk meg azokról a zsidókról akik nem fértek be a zsidó világösszeesküvésbe: http://www.theonion.com/content/node/29672
  🙂
  Off
  Másrészt pedig az izraeli elit felelős a palesztinok sorsáért. Ezt lehet csűrni-csavarni, de nem érdemes: nem engedték vissza a menekülteket. Ez pedig bűn.
  (Nem t’om a judapesten mi a hivatalos pol korrekt megnevezése a palesztinoknak? Sokakat hallottam beszélni arról, hogy ilyen nép nincs, valóban nem volt amig Izrael létre nem hozta.)
  Ha ti máshogy tudjátok, kiváncsi vagyok a véleményetekre.

 • anikó

  2008 május 20 at 20:41

  Más: MIért inzultáljuk a BKV-ellenőröket az elején? Valamint Kistarcsát… Tudom, ez gyakori magyarországon a közbeszédben, de sem nem nagyon píszí, sem nem nagyon jóérzésű.
  Előítéletek és sztereotípiák… Ti is szenvedtek tőle eleget, nem?
  Az ellenőr is egy szakma, abszolút szükséges, és mostanában (ahogy egyre többen is vannak) egyre normálisabbak sztem.
  Legyünk kreatívabbak és eredetibbek plasztikus hasonlatok kitalálásában valamire, ami feneketlenül sötét…

 • anikó

  2008 május 20 at 20:45

  Faludy sztem zsidó volt.
  Valamint szerintem szerinte is.

 • ryan

  2008 május 20 at 20:45

  “nem engedték vissza a menekülteket”
  Ez igy nem pontos. Nemcsak nem engedték vissza őket, hanem pusztán problémaként kezelték őket. (A problémafelvetés morális lenne, személy szerint nem érdekel a pali menekülteket befogadó arab államok kegyetlensége, sem az, hogy a menekültek visszaengedése Izrael létét veszélyeztetné, ezt én is tudom. Csak az érdekelne, Izrael szerintetek helyesen járt-e el a pali probléma kezelésében.)

 • valaki

  2008 május 20 at 20:46

  Ja, és Ábrahám mint zsidó? Na…

 • shadai

  2008 május 20 at 20:53

  ryan, fogalom nélkül idejössz és kérdezel összevissza. :] hogy jönnek most ide a palesztinok? amúgy foglalkoztuk sokat a kérdéssel, nézz végig az archívumon.

  valaki: abraham volt az első zsidó, ez neked tényleg új?

 • ryan

  2008 május 20 at 20:55

  anikó
  upsz, igazad van Faludy tényleg zsidó volt. Régen olvastam már a Pokolbéli víg napjaim-at.:) Az ellenőrökkel kapcsolatban is igazad van, ez a te napod.

 • shadai

  2008 május 20 at 21:00

  Anikó: a plasztikusságnak nem épp az a lényege, hogy könnyen felismerhető? ;]

  Az “előítéletekről” egyébként Tory írt ma érdekeset a blogjában –
  http://tory.hu/2008/05/eltlet-s-rtelem-avagy-thomas-bayes-jl.html

 • fhb

  2008 május 20 at 21:05

  Kedves shadai, ha a te időszámításod nem Jézus születésével kezdődött (és tán nem tévedek, ha feltételezem, hogy nem is Mohamed futásával 🙂 ), akkor nálad még ma is kr.e. van, hiszen még nem jött el a kr, azaz a messiás. Ha viszont van kr.e. akkor van kr.u. is, ami magában hordozza azt, hogy már eljött a kr. Ezért szeretik a materialista kommunisták és a zsidók inkább az ie és isz megjelölést.

 • lelkesz

  2008 május 20 at 21:08

  Nyugodtan olvassatok Nietsche-t: nemhogy nem volt antiszemita és ebben Wagner cimbije (mint ahogy a BGY írja), hanem kifejezetten azért romlott meg viszonya (az egyébként zseniális) zeneszerzővel, mert az utálta a zsidókat. N. a zsidó-keresztény hitvilággal vitázott és azzal sem mindenben (Pascal-t keresztény teológiája ellenére tisztelte). No mindegy, ezt csak úgy mondtam. 🙂

 • valaki

  2008 május 20 at 21:08

  Ábrahámnak volt ugye két fia…. ezt most nem mondanám el, de ha csak az egyik fiából lettek a zsidók, akkor ő nem lehetett az első zsidó, mert akkor ugye minden izmaelita zsidó lenne, akkor pedig kevesebb gond lenne a Közel-Keleten…

 • shadai

  2008 május 20 at 21:08

  Tudom, de én nem szeretek a materialista kommunistákkal nyelvközösködni..

 • shadai

  2008 május 20 at 21:10

  valaki: kissé össze vagy zavaroda szerintem. hány éves vagy?

 • mishmesh dorka

  2008 május 20 at 21:14

  Shadai, leszokunk ide vagy oda, én bizony odanéztem megint (ez volt az utolsó) :DDD
  Kaptunk egy postot 🙂

 • webeth

  2008 május 20 at 21:16

  Nekem tetszik a lista.

  +
  1986-ban Elie Wiesel, Nobel-békedíj 😉 🙂

 • valaki

  2008 május 20 at 21:19

  Shadai, ezt ne, nem vagy te ennyire egyszerű fiú…

 • valaki

  2008 május 20 at 21:20

  Shadai: bár nem rossz kérdés: te hény éves vagy?

 • fhb

  2008 május 20 at 21:26

  Tegnap futottam bele egyébként a listába a BGY-n, szokásos mazotúrámon a neten, de már az első időpontnál lehetett tudni, hogy annyit sem ér a lista, mint a pixelek áramfogyasztása, amik megjelenítik.

  Kr. e. 950-930 körül
  Judea törzsét, azaz a zsidókat, és egy kisebb törzset, a benjamitákat elüldözik maguk közül az izraeliták. Ezek a csoportok Palesztinában, Kánaán déli részén telepednek le. Kiűzetésük oka az volt, hogy a többi izraelita törzs lázadónak és bajkeverőnek tartotta őket, különösen az “egy Isten” tanának sajátos értelmezése miatt.

  No mostan, ha valaki előveszi a Bibliát, abban elég szépen le van írva a területek elosztása a törzsek között. pár nappal Izrael és Júdea kettészakadása előtt.

  Egyébként Tomcatnek sikerült egy újabb színest ásítania, amiben elemzi shadai posztját és olyan zseniális megállapításokat tesz, mint pl:
  “Ja, a “Kr. e.” nagybetűvel írandó, bipsikém, merthogy Krisztus személynév,”

  Na ja, Krisztus Jézus, nyilván ez szerepelt a személyijében.

  Aztán ezt még tetézi is:
  Ja, hogy a Babiloni Talmud. Az bizony nagyon szép, csakhogy a rabbinikus judaizmus tudtommal a Jeruzsálemi Talmudot tekinti irányadónak. Abban meg egy kicsit más dolgok szerepelnek, de most nem idézem, mert megint azzal jössz majd, hogy “hamisítvány”, noha Luzsénszky Alfonzt háromszor is hiába fogták perbe a lefordítása miatt.

  Mintha Luzsénszky nem a Babilóniai talmudot “fordító” könyvből dolgozott volna.
  Drága egyetlen Tomcatem, Luzsénszky nem fordította sosem a Talmudot, tekintve, hogy egy árva kukkot sem beszélt héberül vagy arámiul. Ő egy német könyvet fordított magyarra, ami viszont egy latin műből készült. Erről egyébként bírósági papírja is van Luzsénszky művész úrnak, úgyhogy te is igazán tudhatnád.

  A többi még ennél is komolyabb, nem is érdemes többet foglalkozni vele, így is pont 1856 karakterrel írtam többet erről, mint kellett volna.

 • valaki

  2008 május 20 at 21:31

  fhb: Ha nem az szerepelt a személyiében, akkor te miért írod nagybetűvel?

 • vasika

  2008 május 20 at 21:34

  shadai, minden tiszteletem ellenére is számomra komolytolan az egész listád. a cionista világuralomnak szerintem egyetlen, ámde mindent elpusztító végső fegyvere van, és úgy hívják, barbra streisand. sztem aki halotta a hatikvát énekelni, az vhol megérti, h a south park 1/12-es “mecha streisand” epizódja szigorúan dokumentumfilm a rögvalóról!

 • Charlie

  2008 május 20 at 21:37

  Kedves Valaki,

  A Tóra első könyvében az zsidó, aki monoteista és van identifikációs készsége Ábrahám fiaival. Ábrahámra mindez áll, ezért ő az első zsidó. Jismáélnek, Ézsaunak nem volt sem ilyen identifikációs készsége, sem monoteista eltökéltsége. Ettől ők persze még nem rossz emberek. A szöveg minden ambivalencia dacára spirituálisan érzékenynek ábrázolja őket: Jismáel (Izmael) és Ézsau (Észáv) is együtt temetik el a testvérükkel az apjukat, ami azt is jelenti, hogy megérzik apjuk halálát és idejében útnak indulnak.

 • fhb

  2008 május 20 at 21:38

  Kedves shadai, ebben az esetben ne használd egyetlen posztkommunista ország nyelvét sem 🙂

 • Charlie

  2008 május 20 at 21:38

  Kedves Gabrilo,

  mondom, szerintem nem érted az eyenlő szó jogi értelmét, így identifikációt olvasol, értesz, mindahányszor egyenlőséget mondsz.

  A tórai „esélyegyenlőségi” parancsolatok bája amúgy a gyakorlatias voltuk.

 • mishmesh dorka

  2008 május 20 at 21:39

  Azt láttam:D
  És hallottam Hatikvát énekelni,és azt hiszem igazad vagyon, vasika:))

 • lelkesz

  2008 május 20 at 21:39

  Meg is lehet tanulni héberül…

 • fhb

  2008 május 20 at 21:40

  Valaki, személyiben úgy szokták, kivéve természetesen nemecsek ernőt…

 • valaki

  2008 május 20 at 21:48

  fhb: ha szerinted nem név, akkor miért írod nagybetűvel?

  Charlie: nem azt állítom, hogy a zsidó vallásúak szerint nem zsidó, hanem hogy a muszlimoknak pl. nem zsidó, meg a keresztényeknek sem, meg mindenkinek, aki azt a logikát követi, hogy ha valakinek az egyik fiából lettek a zsidók, a másikból a muszlimok, akkor ő maga per definitionem nem lehet zsidó. Az más kérdás, hogy minden nagy vallás szeretné a magáénak tudni…

 • lelkesz

  2008 május 20 at 21:57

  valaki,

  és minden nagy vallásúé is Ábrahám. Azért mondják a békepárti muszlimok, keresztények és zsidók, hogy mindannyian Ábrahám gyermekei vagyunk. Még közös ima is van, pár éve mozgalom indult az Egyesült Királyságban, és sok-sok mecsetben, templomban és zsinagógában kifüggesztették, elimádkozták. Jézus is közös: zsidóknak rabbi és próféta (jézushívő zsidóknak megváltó), keresztényeknek megváltó, muszlimoknak próféta.

 • Bajnok

  2008 május 20 at 21:59

  Látom alakul a párbeszéd:)

 • fhb

  2008 május 20 at 22:01

  Valaki, olvasd már el könyörgöm, hogy mit írtam. Ezt írtam:
  “Na ja, Krisztus Jézus, nyilván ez szerepelt a személyijében.”

  Most kezdjem neked magyarázni, hogy a Vezetéknév – Keresztnév sorrend az csak a magyar és japán nyelvre jellemző? Hogy abban az időben nem is volt személyi?
  a krisztus szó a görög chrisztoszból származik, ami felkentet (messiás) jelent.
  Szerinted ez személynév, amint azt Tomcat állítja? Pont annyira, mint igazságos Mátyás…

 • valaki

  2008 május 20 at 22:01

  lelkesz: egyetértek, de ettől nem lesz Ábrahám az első zsidó, sőt.

 • valaki

  2008 május 20 at 22:03

  fhb: ja, bocsánat, azt hittem a nagybetűvel van a bajod. sorry.

 • fhb

  2008 május 20 at 22:03

  valaki, Izmaeltől az arabok származnak, nem a muszlimok. A világ legnépesebb muszlim országa pl. Indonézia, pedig nekik az égvilágon semmi közük genetikailag Izmaelhez.

 • valaki

  2008 május 20 at 22:05

  fhb: igazságos (Mátyás) vs. Krisztus (Jézus) – egyik kicsi, másik nagy, na de akkor miért? őszinte kérdés.

Az online kaszinózás relatíve újkeletű, ámde rendkívül kényelmes módja a szerencsejátékozásnak. Érthető mód sok veterán nagyágyú és amatőr kártyás egyaránt dönt az internetes játék mellett, ámde választani a rengeteg opció között nem mindig egyszerű. Ebben segítségre van az Online Kaszinó Játékok, a legmegbízhatóbb portál a tökéletes kaszinó kiválasztásához. Sokrétű gyűjteményünk között megtalálhatja az összes releváns online kaszinó kivesézését, így például a Bizzo Casino értékelését is. Minden látogatónknak segítünk megtalálni, hogy hol találhatják meg a legkedvezőbb bónuszokat. Meglelheti, hogy kedvenc nyerőgépei mely kaszinókban elérhető, így nem marad le olyan klasszikusokról, mint a Fire Joker slot. A nagy zsugásokat sem hagyjuk cserben: A legjobb online Blackjack opciókat is áttekintheti oldalunkon. Szakszerű véleményeink és értékeléseink természetesen kitérnek az anyagiakra is. A PayPal használókat ugyanúgy útbaigazítjuk, mint az Ecopayz bónuszokat keresőket, de emellett rengeteg más fizetési útvonalat is kínálunk. Fedezze fel velünk az a modern szerencsejátékozást és az online kaszinók izgalmas világát.